Home / Arnhem (page 10)

Arnhem

Muziekschool voor Sinti-jongeren bestaat één jaar

ARNHEM – Rom Mirando gaf vrijdag een feestje ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van zijn muziekschool. Vanuit het hele land komen Sinti-jongeren naar Arnhem, waar zij les krijgen in het gitaar-, piano- en vioolspel van onder andere Roma Mirando en Prala Brandt. Het bewaren van hun cultuur is voor de Roma- en Sintizigeuners erg belangrijk, vandaar deze muziekschool.
 

Carillon Marathon verrassend anders

DOESBURG/ARNHEM – De Carillon Marathon van dit jaar, op 13 mei Hemelvaartsdag, is verrassend anders. Voor het eerst is Arnhem opgenomen in de Carillon Marathon; de boottocht over de IJssel langs Hanzesteden van Arnhem, via Doesburg en Zutphen naar Deventer. Onderweg zijn er carillonconcerten in de plaatsen waar aangelegd wordt.

In de Eusebiuskerk in Arnhem wordt men om 09.45 uur ontvangen met een kopje koffie. Na het carillonconcert vertrekt de boot vanaf de Rijnkade naar het eindpunt Deventer. In de plaatsen gaat men van boord om een carillonconcert van een half uur te beluisteren en eventueel om deel te nemen aan een andere activiteit zoals een stadswandeling of galeriebezoek. De muziek die vanaf de torens klinkt, staat in het teken van Chopin en zijn tijd. Onderweg wordt een lunch verzorgd.
Het arrangement kost 45 euro per persoon. Kaarten zijn te bestellen bij Rederij Keur in Zwolle via tel. 038 – 4233033.
 

Derde weekendafsluiting Pleijroute

ARNHEM – De derde weekendafsluiting van de Pleijroute begint vrijdag 23 april om 21.00 uur. Dan wordt de zuidbaan van de N325 tussen het Nijmeegseplein en het knooppunt Velperbroek in de richting knooppunt Velperbroek afgesloten. Op maandag 26 april om 06.00 uur is de zuidbaan vanaf 06.00 uur weer open.
 

In weekend weer deel Pleijroute afgesloten

ARNHEM – Voor een betere doorstroming van het verkeer op de N325 Pleijweg / IJsseloordweg, kortweg Pleijroute, is de provincie Gelderland bezig deze route te verbreden. In april en mei worden in zes weekenden delen van de Pleijroute afgesloten voor het verkeer om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Op vrijdagavond 16 april is de tweede weekendafsluiting. Vanaf 21.00 uur wordt de noordbaan van de N325, tussen het knooppunt Velperbroek en het Lange Water in de richting van Arnhem afgesloten voor verkeer. Op maandagochtend 19 april is de noordbaan vanaf 6.00 uur weer open.

Nabij knooppunt Velperbroek wordt in beide richtingen een extra rijstrook aangelegd. In combinatie met deze werkzaamheden wordt tevens groot onderhoud aan het asfalt uitgevoerd. In april en mei staan voor dit doel zes weekendafsluitingen gepland voor verschillende delen van de N325 Pleijroute.

Verkeersmaatregelen 2e weekend afsluiting
Gedurende de afsluiting wordt het doorgaande verkeer om Arnhem geleid vanaf knooppunt Velperbroek via de A12, A50 en A15 naar het knooppunt Ressen.
Lokaal verkeer met bestemming Arnhem wordt vanaf het knooppunt Velperbroek via de A12 en aansluiting Arnhem Noord [26] en Apeldoornseweg (N784) naar Arnhem geleid. De omleidingsroutes staan met borden aangegeven.

Bedrijventerrein IJsseloord 2 is gedurende het weekend van 16 tot en met 19 april, komende vanaf de Westervoortsedijk, bereikbaar vanaf het Lange Water en de IJsseloordweg.

Weekendafsluitingen
Er staan in totaal zes weekendafsluitingen (waarvan één reserveweekend) gepland op verschillende delen van de Pleijroute. De eerste afsluiting, van 9 tot en met 12 april op de zuidbaan is al uitgevoerd.
 

Hardleerse Dierenaar twee keer gepakt

ARNHEM – Een 40-jarige automobilist uit Dieren is in de vroege ochtenduren van dinsdag 16 maart tot twee keer toe aangehouden wegens het rijden onder invloed.

Agenten zagen de man rond vier uur in de ochtend rijden over de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat en stelden een routinecontrole in. Daarbij bleek dat de man vorige week al tegen de lamp was gelopen voor het rijden onder invloed. Dat bleek ook nu het geval te zijn, waarop hij mee moest naar het politiebureau. Met een proces-verbaal vanwege een alcoholpromillage van anderhalf keer de toegestane hoeveelheid werd de man even later naar huis gestuurd. Ondanks een opgelegd rijverbod stapte de Dierenaar weer achter het stuur maar werd daarbij gezien door agenten. Dat leverde hem een tweede proces-verbaal op.
 

Nieuwe site geeft overzicht regionale wegwerkzaamheden

REGIO – Vanaf heden kunnen weggebruikers een nieuwe website raadplegen voor de wegwerkzaamheden en omleidingen in Gelderland. Gedeputeerde Marijke van Haaren zette vrijdag met een klik op de muisknop de site online. De site is een initiatief van de provincie Gelderland en voortgekomen uit de wens om weggebruikers goed te informeren over wegwerkzaamheden en omleidingen. Dit heeft geleid tot één site met alle wegwerkzaamheden: www.bereikbaargelderland.nl.

Alle Gelderse wegbeheerders leveren informatie aan voor deze nieuwe website. Wanneer er een straat of snelweg is afgesloten, is informatie beschikbaar over een alternatieve route. Weggebruikers kunnen zich bovendien aanmelden voor de e-mailservice. Ze ontvangen dan een bericht wanneer er bijvoorbeeld in de buurt of op de route naar het werk wegwerkzaamheden gepland zijn.

Marijke van Haaren roemde ‘de goede samenwerking tussen wegbeheerders met als resultaat een website met betrouwbare en actuele informatie. Niet alleen de Gelderse weggebruiker kan voortaan de meest geschikte route kiezen, ook hulpdiensten zoals politie en brandweer hebben er baat bij.’

Wegbeheerders hebben voortaan beter zicht op elkaars wegwerkzaamheden. Zo kunnen ze wegwerkzaamheden goed op elkaar afstemmen, waardoor weggebruikers er minder last van hebben. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming.De doorstroming van het verkeer op de Gelderse wegen is een aandachtspunt van de provincie Gelderland.

Bestuurders Joke Cuperus (Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Jaap Modder (Stadsregio Arnhem Nijmegen) en Marijke van Haaren (provincie) ondertekenden 12 maart ook een convenant. Hierin staan afspraken over het volledig en tijdig blijven melden van wegwerkzaamheden. De provincie had al eerder convenanten ondertekend met alle Gelderse gemeenten.
 

Met de Regiobode naar de Creadagen

Op de Creadagen, die op zaterdag 27 en zondag 28 februari plaatsvindt in De Rijnhal in Arnhem, komen amateur-kunstenaars en hobbyisten ogen en handen tekort. Tientallen demonstraties, meer dan honderd standhouders uit binnen- en buitenland en duizenden hobbyproducten, decoraties en kunstzinnige creaties, gemaakt door amateur-kunstenaars uit heel Nederland. De beurs is beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

De regiobode geeft tien keer twee kaarten weg. Iedereen die kans wil maken op deze kaarten kan voor zaterdag 20 februari een e-mail sturen naar actie@regiobode.nl of een kaartje naar Regiobode BV, postbus 230, 6950 AE in Dieren.

www.creadagen.nl

Velpenaar aangehouden na overlast

Een 38-jarige Velpenaar is dinsdagavond 19 januari aangehouden in een woning in de Arnhemse wijk Geitenkamp.
Die avond zou er geluidsoverlast uit de woning zijn gekomen. Er zou zijn geschreeuwd en met deuren zijn geslagen. Agenten kwamen ter plaatse, maar het was toen rustig. Zij spraken met de bewoonster van het huis. In de woning bevond zich ook de Velpenaar. Het was onduidelijk waarom er was geschreeuwd. Na een gesprek vertrokken de agenten, maar kort nadat de deur achter hen werd gesloten, werd er weer geschreeuwd. Hierop trokken de agenten weer aan de bel. De man gedroeg zich recalcitrant. Hij werd aangehouden en daarbij zou hij zich hebben verzet. Tijdens de rit naar het bureau zou hij de agenten hebben beledigd. Tevens zou hij bedreigingen en discriminerende woorden hebben geuit.
 

Gelderland moet fors bezuinigen

Ook in de provincie Gelderland moet vanaf 2011 bezuinigd worden. Voorlopig gaat het college van Gedeputeerde Staten uit van een bezuiniging van minimaal zestig miljoen euro op jaarbasis. Een eerste stap is de startnotitie Opvang korting Provinciefonds. Daarin beschrijft het college haar visie op de toekomstige positie van Gelderland. Dit zal leiden tot snijden in het provinciale takenpakket en dat heeft gevolgen voor het ambtelijk apparaat maar ook voor instellingen die afhankelijk zijn van provinciale subsidies en voor gemeenten in Gelderland.

De provincie legt met de startnotitie een duidelijke visie neer over haar rol en positie als middenbestuur. Gedeputeerde Theo Peters: “De discussie over het middenbestuur en de bezuinigingen zijn aanleiding voor het heroverwegen van het takenpakket. Gelderland maakt het verschil! roepen we al jaren en dat vinden we nog steeds. Bij sommige zaken moeten we ons nu af gaan vragen of het onze taak wel is of dat anderen die zouden kunnen uitvoeren”.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft per direct al enkele maatregelen getroffen zoals een selectieve vacaturestop, beperking van de inhuur van externen, terughoudendheid in het aangaan van meerjarige verplichtingen en uitstel van de besluitvorming rondom de nieuwbouw van de provinciale huisvesting. Op 27 januari is er een vergadering over de startnotitie en daarna is er meer duidelijkheid over het takenpakket van de provincie.
 

SP en VVD: geen verslechtering leefbaarheid

De Gelderse fracties van SP en VVD willen dat de gevolgen van de toename van het aantal goederentreinen op de spoorlijn tussen Arnhem en Deventer binnen de perken blijven. Het Rijk is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en moet ook werken aan compenserende maatregelen, zoals de aanleg van tunnels en gevelisolatie. Die uitspraak volgt ook uit de motie die afgelopen woensdag door de hele Provinciale Staten van Gelderland is aangenomen. Overigens hebben SP en VVD dit onderwerp al eerder in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rheden op de agenda
gezet.

Het Rijk wil het aantal goederentreinen door Nederland gaan herverdelen.
Uit dit Programma Hoogfrequent Spoor blijkt dat er een groter aantal goederentreinen op de Ijssellijn gaat rijden: van twintig per dag nu naar zestig a negentig treinen per dag over enkele jaren. Daardoor worden de problemen in aanliggende plaatsen zoals Arnhem, Velp en Dieren groter.
De spoorlijn wordt moeilijker oversteekbaar, er ontstaan problemen met trillingen en de bereikbaarheid van deze plaatsen zal verslechteren.

De Gelderse coalitiepartijen CDA, PvdA en CU hadden de provinciale inzet voor de onderhandelingen over dit programma op de Statenagenda gezet.
Zij wezen alleen op de toename van overlast door geluid en trillingen en het feit dat het Rijk verantwoordelijk is voor de maatregelen als de maximumnormen voor het milieu worden overschreden. VVD en SP dienden daarop een motie in die erop wees dat ook bereikbaarheid van de plaatsen wordt verslechterd en er barrières in de dorpen ontstaan wanneer de spoorbomen meer dicht dan geopend zijn. Daarnaast wezen beide fracties op de verantwoordelijkheid van het Rijk: wie de schade veroorzaakt mag het zelf oplossen.

Uiteindelijk werden beide moties in elkaar geschoven. Daarmee hebben Provinciale Staten zich ook over de bereikbaarheid en barrièrewerking uitgesproken en is het nu ook duidelijk dat het Rijk ook aanvullende maatregelen moet nemen.