Home / Alle-Regiobode

Alle-Regiobode

Foi, Foi: De nieuwe auto

In disse streek was un keerl die pas un nieuwe wagen had ekoch. Hee mos d’r un beste tied op wachen. Ie mot d’r moanden en moanden op wachen veur da’j un groot kapitaal meug betalen.
Jan had de auto al un paar wèken toen gingen ze noa un tentoonstelling. Ut had al un bitjen evroren. Wel jammer vond hee, want dan mo’j krabben en zo. Vake is ut ok lastig met ut slot. Ut blif un gemier in de winter, maar ut heurt d’r noe een keer bie.
Tegen un uur of elf ging Jan op huus an. Hee liep rech op zien nieuwe auto an. Hee pakken de sleutel uut de zak en hee wol met ut ding de deure van slot doen. Maar hee had pech, ut wol niet. Jan begon al te mopperen: “Verduld noe heb ik krek un nieuwe wagen ekoch en noe is ut slot al bevroren. Wat pech noe toch.”
Toen maar de achterkleppe geprobeerd, maar niks heur. Ut passen d’r niet in. Alles was kats bevroren. De mensen die d’r bie stonden zeien nog tegen um: “Jan heb ie gien slotontdeuier bie oe. Doar wil ut wel mee. Dan ku’j um zo lös kriegen.” Ja, dat had Jan wel bie zich, maar dat lag in de auto. Arg handig natuurlijk um ut doar neer te leggen. Dat zeien de luu ok tegen um, maar hee wörden d’r nog meer pradderig (kwoad) van. Wat noe dan? Hee wol noar huus. Noe had hee un juweeltje van un auto en noe kon hee d’r niet mee weg. Hee snappen d’r niks van. Meestal he’j met un nieuwe auto gien last. Jan wel, dat gebeuren wel vaker dat um zoiets raars oaverkwam. Maar ut kwam noe wel op un arg ongelegen moment.
Jan bloazen met zien warme oadem op ut slot, maar ut hielp gien mieter. Ut ding bleef maar dichte. Gien beweging in te kriegen. Hee maken zich al knap hellig. Met zien olde wagen had hee nooit last ehad en noe wel. Had hee doar un bult geld veur uut egeven?
Noa steeds maar weer proberen kwam de beheerder van ut gebouw noa buuten. Jan vertellen ut hele verhaal. Hee had krek un nieuwe auto ekoch en noe had hee d’r bar pech mee. Hee kon d’r niet inkommen. Slot kats bevroren en de ontdeuier lag in de auto.
De man keek is en nog is en nog is en zei toen nuchter: “Volgens mien zit ie an mien wagen te prutsen!”. Pas toen keek Jan noa ut nummerbord en verduld: hee zag toen dat hee bie de verkeerde auto stond te prutsen. Zien auto stond drie plaatsen varderop. Krek dezelfde wagen. Hee proberen en ja heur direct de auto lös.
D’r stonden nogal wat luu d’r umme hen en die heb zich un bult elachen um de stommiteit van Jan. Ze zeien d’r wel bie dat ut hun ok had kunnen gebeuren. De man rap in auto en zei tegen zien vrouw: “Gauw d’r in en op huus an, wiele heb hier al genog stoan te drammen.” Onderweg was hee wat slech te passe, maar thuus bie un borreltjen was hee de trammelant rap vergèten.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Ut bint niet allenig honden die un pispoaltjen heb

Wolf laat zich zien op Zuid-Veluwe

REGIO – De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Natuurmonumenten meldt begin april dat het dier het behulp van een wildcamera nu ook is gezien in het gebied Zuid-Veluwe.

Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Boswachter André ten Hoedt is niet verrast: “We zaten er al een tijdje op te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen.”
Het is onbekend of de wolf die op de camerabeelden te zien is, een wolf is die al eerder is gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Ook is nog niet duidelijk of de wolf op de camerabeelden het hert zelf heeft gedood. Op het kadaver van het edelhert is veldonderzoek uitgevoerd en zijn DNA-monsters genomen. Uit het genetisch onderzoek zal duidelijk worden of de wolf ‘een bekende’ is en of deze wolf het edelhert heeft gedood.

Op de Noord-Veluwe leeft sinds een jaar een roedel wolven. Daar ziet Natuurmonumenten dat de wolven gedurende de winter een steeds groter gebied verkennen. Wildcamera’s legden een wolf vast in een cultuurlandschap op de Noord-Veluwe. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: “Het is een overgangsgebied van de Veluwe naar de nattere graslanden en veengronden, met beken, vennen en agrarisch gebruik. Dat laat zien dat ze niet alleen het natuurgebied, maar ook het aangrenzende buitengebied aan het verkennen zijn. Aan de Noordoostkant van de Veluwe nabij Heerde, is ook een wolf door een wildcamera vastgelegd. Deze wolf bevindt zich buiten het Leefgebied Wolf, zoals door de Provincie Gelderland vorig jaar is vastgesteld, en lijkt dus ook de omgeving te verkennen.” Of er ruimte is op de Noord Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen.

Foto: Screenshot wildcamera

Een Stief Kwartiertje: Theatraal

Als er één gebouw is dat symbool staat voor de huidige staat van de samenleving, dan is het wel Theothorne in Dieren. Het is een schouwburg en derhalve wordt al het menselijk geploeter in allerlei doorwrochte voorstellingen aan ons gepresenteerd. Het bijzondere van Theothorne is echter dat de voorstellingen niet alleen op het toneel plaatsvinden, maar dat het hele gebouw ermee doortrokken is; de schouwburg is lief en vooral leed, het is doorweekt met dramatiek. Vandaag de dag zouden we zeggen dat het gebouw besmet is. Bij de bouw, decennia terug, heeft een of ander schadelijk virus zich in de spleten, kieren, voegen en zelfs in de coulissen genesteld en zeer regelmatig heeft in de lange geschiedenis van Theothorne het virus zichzelf het toneel opgehesen om daar een stuk op te voeren waarin al onze menselijke zwakheden aan het volk worden getoond. Om maar in toneelsferen te blijven: in één woord: drama. En iedereen dacht: wat een theater!

In al die jaren trokken de voorstellingen over ons lief en leed in allerlei variaties voorbij, een echte schouwburg waardig, tot het moment dat het virus de uitbater, de eigenaar en de gemeenteraadsleden van Rheden weer in haar greep kreeg. Op het toneel vlogen de beschuldigingen wie dan nu weer debet was aan de ontstane ellende over en weer en braken zelfs door de muren heen om de voorstelling voort te zetten in het Steegse theater en bij de eigenaar die bij dat theater om de hoek woont. Onderwijl zaten de toeschouwers angstig op hun stoel te draaien in bange afwachting waar dit drama nu weer zou eindigen. Telkens dreigde er een lockdown.

Geheel passend in het huidige tijdsbeeld is het nu crisis aldaar. Het virus waart opnieuw met haar vernietigende kracht door het gebouw en wanhopig probeert men te redden wat er te redden valt. Het is nu ernstiger dan ooit tevoren; de vraag is of het virus nog te stoppen is, laat staan definitief te vernietigen. Allerlei apparatuur en zelfs alle stoelen worden spoorslags in veiligheid gebracht in de hoop dat ze nog niet dusdanig besmet zijn dat ze elders hun vernietigende werk doen. Het kan echter bijna niet anders dan dat de stoelen besmet zijn, ze hebben nooit de kans gekregen van hun plaats te gaan.

We zouden kunnen zeggen dat Theothorne haar tijd ver vooruit was. In de afgelopen decennia heeft er om de zoveel jaar een groot rood plakkaat gehangen met de welluidende en haast smekende tekst: ik kan wel wat hulp gebruiken, met daaronder een gironummer en de indringende slogan ‘samensterktegenopheffing’ . En zoals het gaat in de wereld als de nood echt aan de man is, kwam er dan na enige tijd een groot groen plakkaat naast te hangen met de hoopvolle tekst: ik kan je helpen, met daaronder een paar uitgestoken handen. Ook dat heeft in de afgelopen tijd plaatsgevonden. Er is het afgelopen jaar hard gewerkt in het Dierense laboratorium om het juiste vaccin te vinden dat een heilzame werking heeft op alle acteurs, die in en rond de schouwburg dwalen. En….het is gevonden, maar het moet ingenomen worden en wel door iedereen, anders werkt het niet. Alles en iedereen moet worden ontsmet. Er gaan zelfs geruchten dat de lokale overheid gevraagd is een noodverordening uit te vaardigen, waarin gesteld wordt dat alle betrokkenen het vaccin dienen in te nemen en nog wel bij een adembenemende voorstelling in het bijzijn van heel cultuur liefhebbend Dieren. Wat er ook gebeurt…theatraal is en blijft het.

Desiderius Antidotum
.

Retrospectief: Honderd jaar katholiek lager onderwijs in Klarenbeek

Het katholiek onderwijs in Klarenbeek bestaat in 2020 honderd jaar. Ook de kinderen uit de katholieke gezinnen moesten vroeger naar de openbare lagere school nr. 7(nu De Dalk). Graag wilde de parochie een eigen school. De parochieherder drong hier sterk op aan. De familie Krepel schonk de benodigde grond naast de RK Kerk. De eerste steen voor het gebouw van de school Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming werd gelegd op 15 oktober 1919, maar de school werd gesticht op 1 januari 1920. Er werd begonnen met drie leslokalen. Aannemer was Willem Nieuwkamp.
Hoofdonderwijzer werd meester J.J. van Hall. In dat eerste jaar kregen al 100 leerlingen les op deze lagere school. Een jaar later kon een gymnastieklokaal in gebruik worden genomen. Dat was een luxe in die tijd. Er waren maar weinig scholen die hierover konden beschikken.
Hoofdonderwijzer Van Hall werd in 1947 opgevolgd door A.J. Streppel. In 1970 kwam Anton Schiphorst en nadien zijn opvolgers.
In 1923 waren er al 130 leerlingen. De school werd in 1954 uitgebreid met twee lokalen en in 1960 met twee kleedkamers en een waslokaal met toiletten.
In de bloeitijd telde de school maar liefst 400 kinderen. Klarenbeek had toen nog vele kinderrijke gezinnen. Vaak met twaalf of meer kinderen. De school kampte met ruimtegebrek. Het gymnastieklokaal werd als leslokaal gebruikt. Aanvankelijk waren er plannen om een verdieping op de school te bouwen, maar zover kwam het niet. Vanaf de jaren zeventig daalde het aantal leerlingen. De gezinnen werden aanmerkelijk kleiner.
In 1970 werd het schoolgebouw gerenoveerd en in 1976 een gemeenschapsruimte. De lagere scholen verdwenen overal om plaats te maken voor de bassischolen. In 1985 kwam de kleuterschool na een verbouwing ook in de school. In dat jaar vond men het ook tijd om de naam van de school te wijzigen in RK Bassischool De Kopermolen. De naam is ontleend aan de koperslagerij/pletterij die in 1732 hier werd gesticht.
Er zijn al veel plannen om in 2020 het eeuwfeest volop te gaan vieren. De actieve schoolleiding heeft met de ouders een leuk programma opgesteld. Helaas is het nog de vraag wat hiervan door de huidige crisis nog door gaan.

Meldpunt Ondernemer in de knel

REGIO – De regelingen vanuit het kabinet voor steun aan bedrijven en ZZP’ers in verband met de corona-maatregelen zijn bekend. Veel ondernemers dreigen echter tussen wal en schip te vallen. Verschillende CDA-afdelingen in de Achterhoek hebben hierover vanuit ondernemers al noodsignalen ontvangen.
Ondernemers uit verschillende sectoren doen hun uiterste best doen om staande te blijven, maar hebben nu al te maken met een forse inkomensdaling of zien dit op korte termijn aankomen. Hiervoor heeft CDA Achterhoek een meldpunt in het leven geroepen. Ondernemers die door de gevolgen van de corona-maatregelen in de knel zitten of dreigen te komen, kunnen hun verhaal kenbaar maken. De verhalen worden door CDA Achterhoek gebundeld op regionaal niveau, waarna deze vervolgens als één signaal naar Den Haag worden gestuurd. Ondernemers kunnen hun verhaal doen via cdaregioachterhoek@gmail.com.

Ondernemers beschermen zich tegen coronavirus

REGIO – Veel winkeliers in de regio nemen maatregelen om hun medewerkers en klanten te beschermen tegen het coronavirus. In veel winkels zijn transparante schermen geplaatst om zo het contact tussen klant en medewerker zoveel mogelijk te beperken.

In de supermarkten worden strenge regels gehanteerd. Klanten moeten hun handen ontsmetten of gebruik maken van handschoentjes en er mag een maximum aantal klanten tegelijk naar binnen om te voorkomen dat er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
Bij de kassa’s zijn de cassières van de klanten gescheiden door plastic schermen. Dit wordt ook bij veel kleinere winkels gedaan, zoals bij Juweliershuis Aalbers in Velp en Discus Tropica in Dieren (foto’s.)

De ondernemers zijn blij dat zij open mogen blijven, hoewel de klandizie de laatste weken flink is afgenomen en ook zij natuurlijk het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk willen beperken. Om de zaak toch draaiende te houden, worden veel creatieve acties verzonnen. Restaurants gaan hun gerechten thuis bezorgen, maar ook Douglas en Etos in Velp brengen bijvoorbeeld de aankopen naar hun klanten. Boekhandeljaar Walter Jansen leest elke woensdag iets voor voor de webcam om het contact met zijn klanten niet te verliezen. Ook heeft hij een boekenloket geopend, waar iedereen bestelde boeken kan afhalen. Ook stappen de medewerkers van Jansen & de Feijter op de fiets om boeken aan huis te bezorgen.

Een Stief Kwartiertje: Paradoxaal

Het leven is niet gemakkelijk, dat klinkt haast ironisch, een iets te gemakkelijke afzwakking van de huidige situatie. We zijn de weg en de controle kwijt en dat vinden we moeilijk. En het ging net zo lekker, het voorjaar kwam eraan en in haar kielzog was de economie al een tijdje aan het groeien, mooie perspectieven te over. Voor twijfel was er weinig ruimte, we hadden het leven in de hand, zelfverzekerd, haast hoogmoedig. We luisterden niet naar de filosoof met een diepe frons in het voorhoofd die beweerde dat we weliswaar denken nagenoeg alles te weten en in de hand te hebben, maar dat die zekerheid voortdurend ontkracht wordt, want telkens blijkt dat we juist minder weten naarmate we meer weten en alles anders loopt. Het leven zit vol tegenstrijdigheden.

Afgelopen week leerden we wat groepsimmuniteit is. Daarin zit een wonderlijke kronkel: je moet ziek worden om je buurman gezond te houden. Dat klinkt ongerijmd en in strijd met onze verwachting. Bijna alles voelt tegenstrijdig aan vergeleken met een maand geleden. We noemen dat paradoxaal. Ons leven is vergeven van de paradoxen, waarvan de grootste is dat we het weten maar niet willen erkennen. Paradoxen zien we te over, ook aan de Veluwezoom want Natuurmonumenten heeft het gebied rond de uitspanning de Posbank alle bomen omgehakt om weer natuur te maken; bomen zijn verworden tot handel en mogen de natuur niet in de weg staan. Natuurmonumenten verheft zichzelf tot paradox; monumenten richt je op, die haal je niet neer. Nog eentje: Dierense hangjongeren geven buiten overlast omdat ze thuis in quarantaine bij ouders overlast geven.

Met al die tegenstrijdigheden moeten we zien ons leven overeind te houden. Tot voor kort dachten we dat we nagenoeg alles wisten wat er op deze aardkloot gaande was en als de natuur dat een keer logenstrafte, dan hadden we daar snel een verklaring voor. Kennis is macht zeiden we dan en macht is ook controle. Voor zover er nog meer was dat we niet konden verklaren dan hadden we altijd nog onze religies, waarin goden opereerden die over allesomvattende wijsheden beschikken. Ze maakten het leven overzichtelijk, hoewel we in ons achterhoofd weten dat het denkbeeldig is.
Dat er virussen bestaan was al heel lang bekend en ook welke goede en slechte eigenschappen ze hebben. Over het algemeen hadden we ze redelijk goed in de gaten maar er is er een die een gat heeft gevonden, een hele slechte die ongebreideld zijn gang gaat. Het is volkomen onzichtbaar maar het sloopt al onze zekerheden. Het is de paradox van deze tijd; onze zekerheden keren zich tegen ons, maken ons onzeker.

We kunnen echter de paradox met zijn eigen wapen verslaan door te stellen dat een ramp een zegen kan zijn. De verzorgingsstaat ligt op apegapen en tracht ons nu zo goed en langzaam mogelijk te verzorgen naar het graf. Om onszelf te redden moeten we nu dan ook de staat verzorgen met onze solidariteit, creativiteit, flexibiliteit en homogeniteit, allemaal geweldige eigenschappen waarvoor applaus. Onze zwakte wordt onze sterkte, weliswaar voor zolang het duurt, want de paradox ligt altijd op de loer. Mensen zijn tegenstrijdig, egoïsme en solidariteit gaan vaak hand in hand; zie de hamsteraar die zijn wc-rollen deelt met zijn buurman. Als het straks weer normaal wordt of wellicht erger, dan raakt onze solidariteit in gevecht met ons egoïsme. Onze moraal zit vol tegenstrijdigheden en daagt ons permanent uit.
De enige zekerheid is dat er geen zekerheden zijn; een geruststellende gedachte in onzekere tijden.

Desiderius Antidotum

Nieuwe maatregelen zorgen voor nog meer afgelaste evenementen

REGIO – Tot 1 juni zijn samenkomsten niet toegestaan, ongeacht de hoeveelheid mensen die erbij zijn. Dat is één van de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet maandag 23 maart aankondigde. Dit betekent dat onder andere de viering van Bevrijdingsdag, Koningsdag, Pasen en de herdenking op 4 mei definitief van de baan zijn.

Minister Grapperhaus kondigde maandag aan dat alle bijeenkomsten tot 1 juni niet langer door mogen gaan. Deze langere periode is gekozen om rust te geven bij de organiserende groepen, zoals bijvoorbeeld voor bevrijdingsdag. “We moeten een knoop doorhakken. Dat geeft rust, omdat mensen weten dat het de komende twee maanden niet aan de orde is, maar ook in de vorm van activiteiten en samenkomsten in de voorbereiding.”
Veel organiserende comités hadden hun activiteiten voor de aankondiging van het kabinet al afgelast. Zo werd de bevrijdingsrit over de Veluwezoom van 18 april al verschoven naar 29 augustus en de bijbehorende vieringen in de dorpen van de gemeente Rheden afgelast. Velp voor Oranje en Rheden voor Oranje hadden de koningsdagactviteiten en herdenkingen al afgeblazen.

Afgelast

Ook het Comité 4 en 5 mei in Doesburg heeft nu officieel haar activiteiten opgeschort. De activiteiten op 16 en 18 april worden verplaatst naar een nader moment in het jaar, meldt het comité. De jaarlijkse wandeltocht langs de Doesburgse oorlogsmonumenten en -graven, de stille tocht en herdenkingsplechtigheid op 4 mei gaan niet door.
De Oranjestichting Dieren moet, naast het bevrijdingsfeest op 18 april, ook de kermis afgelasten, die plaats zou vinden van 23 tot en met 27 april. De organisatie gaat zich richten op het Koningsfeest voor 23 tot en met 27 april volgend jaar. De stichting hoopt wat betreft het bevrijdingsfeest nog wel aan te kunnen haken bij de bevrijdingsrit op 29 augustus.
De organisatie van het Bevrijdingsfestival in Beekbergen kondigt vast aan het festival en alle daarbijbehorende activiteiten volgend jaar te willen houden onder het motto ’75 + 1 jaar Vrijheid. Alle voorbereidingen die nu al zijn gedaan, worden dit najaar weer opgepakt.
Overigens wil het afgelasten van de openbare plechtigheden op 4 mei niet zeggen dat de herdenking in stilte voorbij zal gaan. Verschillende organiserende comités denken, samen met de betreffende gemeente, na over hoe de herdenking toch vorm kan krijgen.
Ook de organisatie van 75 jaar bevrijding in Loenen geeft al aan te proberen of er later in het jaar nog het een en ander door kan gaan.

Subsidie

De provincie Gelderland heeft besloten de organisatoren van alle activiteiten rondom 75 jaar vrijheid tegemoet te komen door de subsidieregels te versoepelen. Normaal gesproken is het zo dat een subsidie vervalt als een evenement niet doorgaat. Gedeputeerde Staten heeft echter besloten dat de verleende subsidies tot uiterlijk 31 mei geldig blijven, zodat alle activiteiten op een later moment alsnog door zouden kunnen gaan.

Wandelvierdaagse

Ook de organisatoren van avondvierdaagses in de regio realiseren zich dat hun evenement waarschijnlijk niet door kan gaan, ook als die in juni plaatsvindt. Zo heeft Eerbeek al besloten geen Wandel4Daagse te organiseren. De vierdaagse zou beginnen op 8 juni. “Dat is weliswaar een week nadat de periode waarvoor het verbod geldt nu eindigt, maar we vinden het onverantwoord om door te gaan met de organisatie van een evenement dat elke avond rond de 1000 deelnemers kent”, meldt de organiserende stichting. “Bovendien is de kans groot dat er ook na 1 juni een verbod blijft bestaan op een evenement met de omvang van Wandel4Daagse Eerbeek.” De stichting heeft het voornemen om van 2021 een extra feestelijke editie te maken.
In Dieren gaan ze proberen de avondvierdaagse van 7 tot en met 10 september te lopen. “De inschrijving al starten vanaf begin augustus, zodra alles rond is en corona geen roet in het eten gooit”, meldt de organisatie op Facebook.

Rick Evers: Bal

Als ik vroeger in de huiskamer voetbalde, kreeg ik eerst een waarschuwing. Als mijn ouders in een goede bui waren, volgde ook nog een tweede. Maar de derde keer pakten ze toch echt de bal af. Eigen schuld. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.

Ik moest eraan denken toen ik op het nieuws overal foto’s voorbij zag komen van overvolle parken en stranden. Veel winkels zijn dicht, maar we gaan wel met honderd mensen gezellig in het park wandelen. Uit eten kan niet meer, maar we staan wel schouder aan schouder voor de viskraam. Sportclubs zijn dicht, maar in de buurtspeeltuintjes spelen alle kinderen gezellig samen.

Wat bezielt ons? Sinds wanneer zijn wij Nederlanders zo’n stronteigenwijs volkje? Waarom hebben wij een minister-president nodig die drie keer moet zeggen dat we afstand van elkaar moeten houden? Nee, maar wij zijn niet verkouden. We voelen ons prima. Het is zulk lekker weer. De buitenlucht is gezond. De kinderen moeten toch buiten spelen. Wat. Een. Kutsmoesjes. Gewoon luisteren. Dat is wat we moeten doen.

Hoe moeilijk kan het zijn. Ga het huis schoonmaken. Pak het binnenschilderwerk op. Maak een puzzel van duizend stukjes. Bespring elkaar. Maak eindelijk eens een fotoalbum van die duizenden foto’s op je telefoon. Doe belastingaangifte. Verras je partner en bestel een leuk cadeau online. Stuur lieve post naar opa en oma. Verwijder het pluis uit je wasdroger. Leer servetten vouwen in de vorm van zwanen. Verzamel recepten om eens echt lekker te koken.

Of luister niet naar onze overheid. Kun je ook doen. Blijf het rustig allemaal overdreven vinden en ga lekker met elkaar naar buiten. Maar dan straks niet zeuren als Rutte echt de bal afpakt en we allemaal een formuliertje nodig hebben om de straat op te gaan. Want dan is het eigen schuld. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen.