Home / Algemeen

Algemeen

Kringloopkunst maken in Tuin van Sjef

VELP – Zaterdag 24 oktober kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar zelf kunst maken van kringloopspullen. In de tuin van Sjef in Velp kunnen de deelnemers inspiratie opdoen. Er kunnen bomen en planten geschilderd of getekend worden, maar ook vreemde bouwsels, de vijver of de waterval. Samen met kringloopspullen wordt dit gecombineerd tot een uniek kunstwerk. Buiten kan er coronaproof gewerkt worden. Deelneme kost 8 euro. De workshop begint om 14.00 uur en eindigt rond 16.30 uur. Inschrijven alleen via cultuurensportstimulering.nl.

Foto: Truus Schennink

Pompoenwedstrijd volkstuindersvereniging Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 3 oktober vond de prijsuitreiking plaats van de allereerste pompoenwedstrijd van de volkstuinvereniging Doesburg. De leden van de vereniging kregen aan het begin van het seizoen allemaal twee zaden om een reuzenpompoen te kweken. Wie aan het eind van het seizoen de zwaarste pompoen had, kon mooie prijzen winnen. Er ontstond in de zomer een mooie strijd tussen de leden, met als hoogtepunt het weegmoment op 3 oktober. Meneer S. Rap bleek de winnaar met een pompoen van 54,6 kilo.

www.volkstuindoesburg.nl

Scouting zorgt voor schone straten in Doesburg

DOESBURG – Vanwege World Cleanup Day, de dag waarop de hele planeet een opknapbeurt krijgt, heeft Scouting Doesburg onlangs met alle groepen de wijk rondom het clubgebouw opgeruimd. De wijk werd onderverdeeld zodat iedereen een deel kon opruimen. Met prikkers en vuilniszakken gingen de kinderen de straat op en er werd hard gewerkt. Na afloop was er geen papiertje meer te vinden.

Retrospectief: Uitstapje van Loenense buurt

In veel buurten was het vroeger de gewoonte dat men er samen jaarlijks op uit ging. Samen het gehele jaar sparen voor een gezellig busreisje. Het was vaak het hoogtepunt van het jaar. Bijna iedere buurt of wijk had wel zo’n club. Vaak werd zo’n club opgericht bij gelegenheid van een feest. Na de oorlog kwamen er veel buurtverenigingen. Aan de Imbosweg in Loenen had men meer dan vijftig jaar een buurtvereniging, die er jaarlijks met de bus op uit ging. Ook al vertrok men uit de buurt, men bleef lid want dit gezellige uitje wilde men niet missen. Helaas is de club enige jaren geleden gestopt.
In 1988 bestond Loenen 1150 jaar. Het was een topjaar voor het dorp. Nooit werd voordien zoveel festiviteiten gehouden. De organiserende stichting wist in bijna alle wijken van Loenen een club op te zetten. Deze groepen deden mee met Dorpslag, een groots opgezette zeskamp, de langste optocht die ooit in Loenen werd gehouden en het gehele dorp was erg mooi versierd. En nog veel meer. Wat heeft Loenen toen massaal feest gevierd.
Nu, na vele jaren, zijn er in enkele buurten zoals de Vrijenbergweg en Hoofdweg nog steeds buurtclubs.
Nog altijd is er in de buurtschap De Achterste Molen, de Voorsterweg over het kanaal, al 37 jaar een buurtvereniging die zich toepasselijk (naar deze buurtschap) De Achterste Mölle noemt. Antoon Klomp is al jaren de voorzitter. Bewoners van de Voorsterweg over het kanaal, tot de gemeentegrens met Brummen en Voorst, zijn lid. Er is ieder jaar een barbecue, een excursie naar een Loenens bedrijf of bezienswaardigheid en een dagje uit. Bijna alle aanwonenden worden lid. Ook alle nieuwe bewoners doen graag mee.
Vroeger was er aan de Voorsterweg vanaf de Hoofdweg tot het Kanaal ook een samenwerking tussen de buren. Er werd een bus gehuurd en men maakte er een gezellig dagje van. Onderweg werd toch even een foto gemaakt. De meeste personen werden door lezers herkend. Geheel links staat een onbekende man, daarna meneer Garagoski. Gerrit Burgers (met pet), Cees van Gijtenbeek, Gerritje Kruk, (tussendoor) Marinus Kruk, Riek Burgers, Mies Garagoski en een onbekende vrouw. Voor staan Aaltje van de Beld en Jet van Gijtenbeek.

Zonnebloemgroet door de brievenbus

LOENEN – De Zonnebloemvrijwilligers mogen helaas nog niet bij hun gasten op bezoek. Vanuit het hoofdkantoor van de Zonnebloem werd een mooi gedicht gestuurd. Van dat gedicht heeft de Zonnebloem afdeling Loenen dankbaar gebruik gemaakt en een leuke, lekkere attentie voor haar gasten bedacht. Het gedicht ging, samen met een reep chocola, in een envelop en werd door vrijwilligers bij de gasten in de bus gedaan. De actie is mede gesponsord door Spar Loenen. De ontvangers stelden de attentie zeer op prijs.

Nieuw boek ‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan Eerbeekse kunstenaar

EERBEEK – ‘Kijk Jan Mankes’ is een rijk geïllustreerd boek over de beroemde kunstschilder en graficus uit Eerbeek. Het boek verscheen onlangs bij GelderBoek Uitgevers in Zutphen en is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting 100 jaar Jan Mankes.

‘Kijk Jan Mankes’ is een ode aan de kunstenaar die na een productief, maar kort leven in 1920 te Eerbeek overleed. Zijn directe omgeving was voor hem een belangrijke inspiratiebron: de natuur, het weidse landschap, zijn naasten, maar vooral dieren vormen het onderwerp van zijn schilderijen, tekeningen en prenten. Zijn ‘Jonge, witte geit’ is alom bekend, evenals de prenten van uilen, valkjes, kraaien en lijsters.

Het hart van dit boek wordt gevormd door kleurrijke afbeeldingen van Mankes’ mooiste schilderijen. Veertien bekende schrijvers en kunstkenners schreven bij hun favoriete kunstwerk een verhaal of een persoonlijke impressie. Onder anderen Charlotte Caspers, Sjarel Ex, Hans Dorrestijn, Lydia Rood, Rob Møhlmann, Henk Helmantel en Bas Steman leverden een bijdrage. Daarnaast schreven Marguerite Tuijn en Gerd Renshof een uitgebreide inleiding over Jan Mankes tijdens zijn vruchtbare Eerbeekse periode en over zijn eigenzinnige schildertechniek.

‘Kijk Jan Mankes’ is een uitgave van GelderBoek Uitgevers. Het heeft ISBN 978 94 92588 04 3.

Middachten zoekt gastheren

DE STEEG – Landgoed Middachten in De Steeg is op zoek naar vrijwilligers die in de oranjerie als gastheer of gastvrouw willen fungeren. In de zomer fungeert de oranjerie als ontvangstruimte met theeschenkerij. Bezoekers kopen hier hun entreekaartje, hun souvenirs en kunnen er terecht met vragen. Middachten is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die bij voorkeur ervaring hebben in de horeca, een bezoekerscentrum of andere publieksfunctie. Daarnaast moeten zij bereid zijn zich te verdiepen in het landgoed, zodat ze vragen van bezoekers kunnen beantwoorden. Tevens zijn enthousiasme, klantgerichtheid, behulpzaamheid en flexibiliteit onmisbaar en bij voorkeur ook beheersing van de Engelse en Duitse taal, laat Middachten weten. De gastheer of -vrouw moet minimaal een dagdeel in de twee weken beschikbaar zijn. Beschikbaarheid op donderdag, vrijdag of zondag heeft een pré. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op via www.middachten.nl of met Jan Jansen, tel. 06-44638262.

Foto: Rob Schouten

Bibliotheek Doesburg bezorgt aan huis

DOESBURG – Bibliotheek West-Achterhoek, waar ook de bibliotheek in Doesburg toe behoort, brengt boeken bij haar leden aan huis. Deze service wordt aangeboden zolang er voldoende medewerkers en vrijwilligers kunnen worden ingezet. Er wordt bezorgd volgens een strikt hygiëne-protocol.

Leden kunnen een e-mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl met daarin hun naam, adres, lidmaatschapsnummer en het genre waar de voorkeur naar uitgaat (inclusief jeugdboeken met leeftijdsaanduiding). Er geldt een maximum van zeven boeken per huishouden. Er wordt getracht de boeken binnen een week te bezorgen. Per adres kan op dit moment worden gegarandeerd dat er eens per maand boeken worden gebracht, maar dat is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Boeken kunnen worden ingeleverd zodra de bibliotheek weer open is. Alle boeken die nog in huis zijn worden automatisch verlengd.

Daarnaast biedt de bibliotheek een groot assortiment e-books en luisterboeken, grotendeels gratis. De bekende app VakantieBieb wordt omgetoverd tot ThuisBieb. Wie hulp nodig heeft, kan dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur de Klantenservice bellen, tel. 0314-333445, appen naar tel. 06-12172505 of een mail sturen naar info@bibliotheekwestachterhoek.nl.

www.bibliotheekwestachterhoek.nl/tipsvoorthuis

Digitale collecte voor ZOA in Doesburg

DOESBURG – In ‘normale’ tijden vind de nationale collecte voor de ZOA (hulp aan vluchtelingen wereldwijd) plaats als huis-aan-huis collecte. Dat is nu vanwege het coronavirus niet mogelijk. Om toch geld in te kunnen zamelen voor hulp aan vluchtelingen wereldwijd, organiseert Barbara Akkerman uit Doesburg de collecte online. Via de website kan iedereen een bijdrage leveren: klik hier.

Retrospectief: Geen water in kanaal zonder sprengen

Toen in 1862 werd besloten om een kanaal aan te leggen van Hattem naar Dieren kwam ook de watervoorziening ter sprake. Om het water in het kanaal op peil te houden moesten er sprengen worden gegraven voor een regelmatige watertoevoer. In 1866 was het zover. Het kanaal werd geopend en de schippers konden van Hattem via Apeldoorn naar Dieren varen.
In de jaren daarvoor moesten er nog tal van problemen worden opgelost, zoals de verwerving van de gronden en het graven van de sprengen.
Eerst werd de, zoals bekend staat, Watervalspreng in Loenen gegraven. Het eerste en tevens hoogste deel werd de Vrijenbergerspreng (circa 6 km) genoemd en het laatste deel tot kanaal de Veldhuizerspreng (ook 6 km). In goede tijden leverde de spreng veel water: zo’n twaalfduizend kubieke meter per etmaal. Later liep dit terug naar zesduizend.
De spreng werd niet gegraven als toeristische attractie, maar het hoofddoel ervan was de voeding van het Apeldoornsch Kanaal. Het moet in die tijd een gigantisch karwei zijn geweest. De spreng is met schop en kruiwagen uitgegraven! In het kader van de werkverschaffing maakte men verschillende watervallen. De grootste is gelegen bij de Beekbergerweg waar het water in vier vallen naar beneden klatert. Deze waterval is de grootste (diepste) van Nederland. Samen met de andere vallen is het verval ruim 15 meter. De waterval is nog een topper voor toeristen. In de zomer komen er dagelijks honderden mensen.
In 1863 dienden de eerste problemen met de waterstand in het kanaal zich al aan. De Watervalspreng kon niet genoeg water aanvoeren. Er werd gekeken naar andere bronnen om het kanaal te voeden. In Oosterhuizen werd in de Liedermark een extra spreng gegraven. Nabij de Witte Kruisweg kwamen nieuwe bronnen. Ook de Kayersbeek werd gegraven voor de voeding van het kanaal.
Bij Loenen, vlakbij de Zilvense brug, stroomt nog een beek. Dit is de oude beek die ontspringt bij De Berkel op het terrein van kasteel Ter Horst. Deze beek kon nu uitmonden in het kanaal. Rijkswaterstaat moest wel waterrechten betalen aan het kasteel.
Als de beken teveel water aanvoerden kon dit via de sluizen in Dieren geloosd worden op de Ijssel.