Eerbeekse brengt gedichtenbundel uit

EERBEEK – 2020, waarin tijden van corona crisis, de wereld op de kop staat, contactberoepen minimaal nog mogelijk zijn en we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, heeft Petra Vennik uit Eerbeek een gedichtenbundel geschreven en uitgebracht.

In “Verwonder je over het bijzondere…!” staan foto’s vanuit de nabije natuur, gedichten en wijsheden die een autobiografisch beeld geven vanuit de zin van het bestaan. “De gedichten kunnen gelezen worden als een heling, steun troost of inspiratiebron voor iedereen in zijn of haar levensproces. Zeker nu in deze rare tijd waar mensen zoekende zijn naar inzichten die een verbinding maken, met de hectiek wat gaande is in de wereld en de zorgen die we met zijn allen hebben. De gedichten geven inzicht en vertrouwen om er op een andere manier naar te kijken”, Aldus de schrijfster.
De gedichtenbundel is verkrijgbaar bij Boekhandel Hendriks in Eerbeek, Het Arthuus in Loenen en via de site www.praktijkpuurpetra.nl/boek

Sneeuwpret in Doesburg

DOESBURG – Ook Doesburg werd zaterdag bedekt onder een laagje sneeuw. Lang duurde deze sneeuwpret helaas niet, maar Ria Westerhuis wist dit mooie winterse tafereel vast te leggen in het centrum van de Hanzestad.

Foto: Ria Westerhuis

Ik vind: WMO Hulpleverancier Kersten laat cliënten betalen

Het is de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. gebleken dat hulpmiddelenleverancier, de firma Kersten. de rekening bij cliënten neerlegt als zij schade bij ongelukjes oplopen. Dit tegen alle gemaakte afspraken in. Hier kan alleen sprake van zijn wanneer er sprake is van grove nalatigheid en dan nog dient dit goedgekeurd te worden door gemeente Doesburg.
Door deze werkwijze wordt de cliënt weer met extra kosten opgezadeld terwijl het de bedoeling was van o.a. het vaste WMO tarief dat de stapeling van zorgkosten zou stoppen. Nu worden cliënten toch weer opgezadeld met extra kosten en de nodige rompslomp om schades op te nemen met de verzekering. Ook is er onduidelijkheid over hoe de rekening gepresenteerd wordt, er is een versie dat het WA verzekeringsnummer doorgegeven moet worden en dat Kersten dan de offerte regelt met de verzekeringsmaatschappij en dan is er de versie dat de cliënt de rekening op de deurmat krijgt. Voor de SGRD zijn deze beide opties onacceptabel.
Overigens is deze verandering in de leenovereenkomst eenzijdig door Kersten bepaald en nooit gecommuniceerd naar de cliënten. Bij navraag houdt Kersten ook stug vol dat dit altijd hun manier van werken is geweest, maar deze verandering in de overeenkomst van vorige hulpmiddelen leveranciers had toch duidelijk gemaakt moeten worden. Het hiaat hierin is misschien dat in de overeenkomst met gemeente Doesburg wel degelijk staat dat de rekening alleen naar de cliënt kan bij grove nalatigheid en na toetsing van gemeente Doesburg.

Hiermee lijkt voor de SGRD overigens wel duidelijk te zijn, hoe het kan dat Kersten goedkoper kan werken dan de vorige WMO hulpmiddelen leverancier, RSR. De rekening wordt bij de cliënt gelegd. WMO Doesburg heeft toegezegd om met deze zaak aan de slag te gaan en tot op de bodem uit te zoeken. De SGRD blijft hier bovenop zitten en zal niet rusten voordat deze lastenverzwaring van tafel is. Bent u ook geconfronteerd met een dergelijke rekening? Of heeft u een reparatieverzoek geannuleerd vanwege dit feit? Meld u dit dan alstublieft bij de SGRD, tel. 06-38681047 of e-mail voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org of via onze website gehandicaptenraaddoesburg.org zodat we alle signalen kunnen bundelen.

Jelle Berends,
Gehandicaptenraad Doesburg

Lenteloop naar herfst

EERBEEK – De Eerbeekse Lenteloop, die zou plaatsvinden op zondag 22 maart, is verplaatst naar het najaar. Dat maakt de organisatie via Facebook bekend. De 40e editie van dit sportieve evenement staat nu gepland op zondag 24 oktober.

Online schilderles

DOESBURG – De Schilderschool in Doesburg biedt een lockdown-programma voor kinderen en volwassenen, om zo iedereen de kans te geven thuis te tekenen en schilderen. Er zijn online lessen met tekentips en schildersucces en over materialen en technieken. De lessen zijn voor 3 euro per stuk te beestellen via www.schilderschool.info. Ze zijn op elk moment te volgen.

Retrospectief: Stroperij

Stropen mag dan nu een grote misdaad zijn, rond de vorige eeuwwisseling was dit wel anders. Het werd meer gezien als een bijverdienste of een sportieve bezigheid. Jachtakten waren duur.
Op de Veluwezoom was destijds veel wild. Vooral veel hazen en ook wilde konijnen in overvloed. Het wild kwam vanuit de bosrand het veld in (foto). De adel, eigenaar van de grond, had vooral last van stroperij. Jachtopzieners en Rijksveldwachters waren belast met het toezicht op het stropen.
In Eerbeek was een veldwachter (politieagent) die zijn taak wel erg fanatiek opvatte. Tussen een dief en en stroper bestond voor hem geen verschil. Met deze veldwachter deed zich een gebeurtenis voor die zich afspeelde bij de boerderij van Hendrik Jan Burgers. Jan, de zoon van Burgers, was een ervaren stroper. Soms schoot hij wel vier hazen op een avond. De veldwachter deed alle moeite om Jan op heterdaad te betrappen. Hoe meer Jan eropuit trok, hoe actiever de veldwachter werd. Hij zat hem steeds op de hielen, maar Jan wist steeds te ontsnappen.
Het was de veldwachter niet ontgaan dat er vanuit een ‘plee-raampje’ (huisje) geschoten werd op de hazen. Het zinde Jan niet dat hij thuis werd bespied door de veldwachter. Die had niks bij hem te maken. Jan besloot daar wat aan te doen en de veldwachter dichterbij te lokken. De volgende dag was Jan al vroeg bezig bij een beerput, niet ver van de plee. Hij haalde de ijzeren plaat van de put en dekte hem af met takken en bladeren. Die avond ging Jan weer naar de plee en stak de loop naar buiten en loste een schot in het wilde weg. De hazen vlogen alle kanten op. Meteen zag hij in de singel een donkere gedaante zijn richting sluipen. Nogmaals loste Jan een schot en stak een bezemsteel naar buiten. Plotseling kwam de veldwachter naar voren en wilde Jan grijpen, maar gelijktijdig klonk er een gekraak en geschreeuw toen de man in de put zakte. Jan kwam tevoorschijn en heeft heel wat tegen de man van de wet gezegd die zelf uit de stinkende massa naar boven moest klimmen. Nog lang is de veldwachter bespot als hij in een café kwam als ‘de stinkende veldwachter’.

Raad van State ziet geen bezwaren voor zonnepark Hall

HALL – De Raad van State geeft groen licht voor de aanleg van een zonnepark in Hall. Ondanks bezwaren van omwonenden blijft de verleende omgevingsvergunning geldig.

Green Solar Future Brummen BV heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om een zonnepark te mogen realiseren op een terrein langs weerszijden van de Oude Zutphenseweg in Hall. Het gaat om een gebied van 36 hectare, waarvan 27 hectare zou worden bebouwd met zonnepanelen. Deze grond heeft momenteel een agrarische bestemming, maar de gemeenteraad van Brummen heeft in 2019 besloten dat de initiatiefnemers af mogen wijken van het bestaande bestemmingsplan en het zonnepark mogen realiseren.
Op basis van dit besluit verleende het college van burgemeester en wethouder vorig jaar juli een omgevingsvergunning aan de initiatiefnemers, maar omwonenden gingen hiertegen in het verzet. Nadat bezwaren voor deze omgevingsvergunning in februari 2020 al door de Rechtbank ongegrond werden verklaard, stapte de groep naar de Raad van State voor een hoger beroep.
Echter zonder resultaat, de Raad van State oordeelde dat de gemeente Brummen in dit proces juist heeft gehandeld, dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen van de aanleg van het zonnepark op de biodiversiteit, bodemkwaliteit en flora en fauna en dat er voldoende draagvlak is onder inwoners.
De gemeente Brummen zegt dat er veel overleg is geweest tussen de initiatiefnemer en gemeente, omwonenden en belangenorganisaties. Het Gelders Genootschap heeft meegekeken naar de landelijke inpassing van de zonnepanelen. Alle inbreng en zienswijzen hebben volgens de gemeente ook geleid tot een grondige aanpassing van het plan. Een belangrijke wijziging is dat de zonnepanelen maximaal 1,5 meter hoog worden en rondom het zonneveld komen struiken en planten uit de streek te staan. In het hekwerk komen openingen zodat wild, zoals de das, hier doorheen kunnen.

Het besluit van de Rechtbank blijft dus overeind en de omgevingsvergunning blijft geldig. Green Solar Future kan dus aan de slag met de aanleg van het zonneveld. Het zonneveld gaat een belangrijk deel van de energieopgave van de gemeente Brummen invullen. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen straks voldoende stroom leveren om zo’n 8000 huishoudens te voorzien van duurzame elektriciteit.

Canon Doesburg Vertelt goed van start met eerste twaalf verhalen

DOESBURG – De ‘prettig eigenzinnige’ canon van Doesburg die burgemeester Loes van der Meijs in haar nieuwjaarstoespraak van januari 2020 voorspelde is er. “Wetenschappelijk gezien is een canon een verantwoorde opsomming van feiten, maar dat gaan we hier in Doesburg nét even anders doen”, aldus historicus Van der Meijs. Verhalenplatform Doesburg Vertelt is klaar en werd een terugblik en een vooruitblik, met de eerste twaalf verhalen over gebeurtenissen, personen en families uit de geschiedenis van Doesburg.

De vrijwilligers van HetHuisDoesburg, die deze online canon hebben samengesteld, hebben al voor heel wat hete vuren gestaan. “Het afgelopen coronajaar spant wel de kroon”, zegt Han Jansen, grafisch ontwerper en voor Doesburg Vertelt verantwoordelijk voor de vormgeving en het onderhoud van de website. “Ook wij stonden onder druk. Met zorgen om de eigen gezondheid, en om die van familie en vrienden. Met beperkingen in afstand, groepsgrootte en contactmogelijkheden. Het opstarten van een omvangrijk project als Doesburg Vertelt was daarom niet gemakkelijk. Omdat de lockdowns ook bedrijven treffen loopt ook onze fondsenwerving achter op de planning.”
Toch is Jansen hoopvol: “In de loop van het jaar groeide het besef dat een lockdown ook kansen biedt. Mensen zijn vaker thuis en zijn veel online. Dat betekent dat wij behalve de ‘usual suspects’ ook een groep Doesburgers hebben bereikt die misschien niet direct in de geschiedenis van hun stad zijn geïnteresseerd. De verlate start eind oktober bleek ook in ons voordeel te werken. We hebben elke week een nieuw verhaal geplaatst, en de eerste bezoekersgegevens van de website laten zien dat dat een positief effect heeft gehad.”

Van alle tijden

Die bezoekersgegevens van www.doesburgvertelt.nl laten volgens José Meuwese ook zien dat het principe van Doesburg Vertelt, om zich te richten op de hele Doesburgse bevolking, werkt. Meuwese: “We willen met dit project alle leeftijden, alle opleidingsniveaus en alle inkomensgroepen bereiken. Met de Doesburgse geschiedenis als samenbindende factor. Met verhalen die de sociale samenhang tussen verschillende bewonersgroepen versterken. Daarom komen onze onderwerpen niet alleen uit de zeventiende eeuw, maar ook van kortgeleden. We vertellen over het hoge water van 1995 of over Rotra, zoals in ons meest recente verhaal. Aan al die langere of kortere verhalen voegen we veel beeldmateriaal toe en veel interessante weetjes. De bijdragen van Maarten Lindner van DoesburgTV zijn daarbij een belangrijke factor. Zijn film- en videowerk zorgt ervoor dat de verhalen op doesburgvertelt.nl meer impact krijgen.”
Volgens Marijke Peelen-Sterk hebben de mensen die Doesburg Vertelt maken een aardig beeld van wat de mensen in de stad interesseert. Die makers zijn vaak originele, authentieke Doesburgers, of ze wonen hier al jaren. Peelen-Sterk: “We waren erop voorbereid dat Doesburg Vertelt veel bezoekers zou kunnen trekken. Zo is het onderwerp over het Hoge Water van 1995 heel goed bekeken. Datzelfde geldt voor de verhalen over de Doesburgse bruggen en over het Stadhuis, met Nicolette Vree. Toch heeft het ons nog verbaasd dat een verhaal over Menno van Coehoorn en de Doesburgse vesting het tweede meest bekeken onderwerp blijkt te zijn. Waarom dat zo is en hoe bijvoorbeeld de leeftijdsverdeling van de kijkers is, gaan we verder analyseren.”

Dit jaar verder

Voor de onderzoekers van HetHuisDoesburg vormde de lockdown een forse handicap. Veel archieven, waaronder het Streekarchivariaat, zijn al maanden dicht. Meuwese: “We hadden gelukkig al een serie deels afgeronde verhalen klaar liggen. Die hebben we kunnen combineren met materiaal uit projecten van de afgelopen tien jaar. Daar komt bij dat de website in nog ontwikkeling is. Toevoegingen en aanvullingen kunnen we eenvoudig plaatsen. Bij het verhaal over het Hoge Water van 1995 bijvoorbeeld, waren we graag dieper ingegaan op de archeologische vindplaats bij de voormalige Saltpoort. Dat dossier ligt in het Streekarchivariaat; het echte verhaal komt dus nog een keer.”
Marijke Peelen-Sterk kijk tevreden terug op de afgelopen periode. Ze is erkentelijk voor de financiële steun van Ubbink Plastics voor de komende drie jaar, de Ridderlijke Duitsche Orde, deels al voor 2021, Rotra en het Prins Bernard Cultuurfonds. Het onderzoek voor de twaalf verhalen die de editie 2021 gaan vormen is al gestart. Er zijn plannen voor een podcast en een permanente visuele presentatie in de Grote Kerk. Peelen-Sterk: “We passen de planning hier en daar aan, maar corona betekent niet dat onze ambities veranderen.”
Volgens Corry de Winter komt een tussenbalans precies op tijd. “Na twaalf verhalen in twaalf weken, in coronatijd, is het verstandig om even pas op de plaats te maken. Even kijken waar je staat. Even de balans opmaken!’ De Winter beheert het secretariaat van HetHuisDoesburg. De Winter: “Op dinsdag 2 maart staat het eerste verhaal van editie 2021 op stapel. Het gaat vanaf dat moment over markante gebeurtenissen die zich 450, 300, 275, 125, 100 en 75 jaar jaar geleden afspeelden in Doesburg.”

Nu de eerste editie van Doesburg Vertelt is afgerond verandert de frequentie waarin nieuwe verhalen verschijnen. De verhalen die al zijn gepubliceerd, met veel foto’s en bewegend beeld, blijven te bekijken op doesburgvertelt.nl. Wie helemaal niets wil missen, kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Foto: Graanpakhuis De Hoop uit de aflevering over het hoge water van 1995

Online media-inloop

BRUMMEN – De media-inloop van de bibliotheken in Brummen en Eerbeek gaat online gewoon door. Vrijwilligers van SeniorWeb chatten via de website van de bibliotheek met iedereen die hulp nodig heeft met het omgaan met smartphone, laptop of computer. De digitale ontvangstruimte is iedere dinsdag en donderdag geopend tussen 14.00 en 15.00 uur. Iedereen kan zonder in te loggen langskomen en wordt direct te woord gestaan. Overleggen kan via het programma Zoom. Inchecken kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.

seniorweb@bibliotheekbrummenvoorst.nl

Onderzoek naar uitkijktoren in uiterwaarden bij Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden wil een uitkijktoren plaatsen in de uiterwaarden van het dorp Rheden. De toren maakt deel uit van de plannen voor de herinrichting van de Zuidflank, waarmee het gebied aan de rand van het dorp aantrekkelijker en opener moet worden gemaakt. Het gebied wordt omgevormd tot een park met betere verbindingen met het dorp.

Er zijn elf mogelijke locaties onderzocht, waarvan er twee mogelijk geschikt bleken voor een uitkijktoren. De eerste optie was locatie De Laak, in het verlengde van de Waardweg, maar deze is inmiddels, na overleg met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de direct aanwonenden, komen te vervallen. Een aantal bewoners had het gevoel dat deze locatie een inbreuk op hun privacy zou zijn en tot overlast zal leiden. De komst van een uitkijktoren moet een toevoeging zijn voor de Rhedenaren en geen afbreuk doen aan de woon- en leefomgeving en daarom heeft het college deze optie laten vervallen. Dit betekent dat de locatie in de uiterwaarden verder wordt onderzocht.

Een andere mogelijkheid is een plek in de uiterwaarden bij de IJssel, in het verlengde van de Oranjeweg. Deze locatie wordt nu verder onderzocht. Wethouder Ronald Haverkamp: “Goed om te zien dat we gezamenlijk tot deze locatiekeuze voor de uitkijktoren zijn gekomen. Het dorpspark De Laak, inclusief uitkijktoren, moet een mooie plek worden voor de inwoners van Rheden.”
Samen met de klankbordgroep, het Rhedens Dorpsbelang en de Ondernemersvereniging maakt de gemeente Rheden een ontwerp voor het dorpspark De Laak op basis van het Masterplan de Zuidflank. Dit ontwerp wordt dit voorjaar gepresenteerd. Dit jaar wordt een recreatieve route door het park aangelegd en de entree tot Rheden opgeknapt.