maandag 04 maart 2024 | WEEK 10 |
Blog

Een Stief Kwartiertje: Verdediging

Er moet heel wat verdedigd worden in de huidige tijd en op dat brede palet is vrijheid een van de belangrijkste onderdelen. Vrijheid moet hier niet alleen in groot verband gezien worden, zoals de bedreiging van onze manier van leven door Poetin en zijn trawanten, maar ook in klein verband in ons eigen Veluwezoomse wereldje. Het verdedigen heeft vele kanten, omdat vrijheid voor de een als onvrijheid van de ander ervaren kan worden. De Veluwe is daar een even mooi als lelijk voorbeeld van; het natuurgebied dreigt door onszelf overlopen te worden. De vrijheidsstrijd is ontbrand.

De Loenermark is een prachtig natuurgebied, maar dreigt onder de toenemende druk van recreanten te bezwijken. Het haalde zelfs vorige week het landelijke nieuws, omdat een boswachter meldde dat er meer fietsers, ruiters, joggers, wandelaars, honduitlaters, mountainbikers, gravelbikers en trailrunners door het gebied struinen dan er oorspronkelijke bewoners zijn: dieren, bomen en planten. Het heet in beleidstaal recreatiedruk en de provincie heeft daarop een beleidsterm verzonnen: de recreatiezonering. De opzet is om bovengenoemde hordes in de gewenste banen te leiden, of liever gezegd te verleiden, en daartoe worden bepaalde wegen en wandelpaden afgesloten. Dat is echter niet gemakkelijk te verwezenlijken, want de mens bepaalt graag zijn eigen koers en laat zich niet door een bord of op een pad gevallen boom weerhouden. De natuur is verworden tot een strijdperk, maar heeft ook rechten. De boswachter verdedigt de natuur, de recreant zijn vrijheid en het dier heeft geen andere keus dan weg te kruipen en de boom ziet het gelaten aan.

De gemeenten vinden dat problematisch, althans in hun fraai geformuleerde beleidsnota’s pleiten ze voor evenwichtige verdeling van bezoekersstromen om zo de druk op de natuurgebieden te minimaliseren. Dieren, bomen en planten worden daarin ook genoemd, maar niet zo prominent als de grootste predator van de Veluwe, de mens. Die laatste zorgt voor toeristenbelasting en is een zeer gewenste bron van inkomsten en gemeenten wringen zich in allerlei bochten om hun beleidsvrijheid te verdedigen; het is de veldslag tussen vrijheid en verdediging. Zo willen Rheden en Rozendaal delen van de Posbank op bepaalde dagen afsluiten en elders nieuwe recreatieve voorzieningen creëren. Kortom, de verdediging moet een verleidingskunst worden.

Tja en dan die auto, onze heilige Schotse hooglander, ons statussymbool, onze vrijheid, onze meest geliefde reisgezel, waar laten we die op de Veluwe? De natuur leeft al tijden op zeer gespannen voet met de mens en zijn auto en als het aantal mensen toeneemt dan ook het aantal auto’s, want je vertrouwde reisgezel neem je mee. Wil de Veluwe overleven als natuurgebied dan moet de auto echter goeddeels geweerd worden en dat beseffen alle beleidmakers, maar beleidsnota’s houden geen auto’s tegen. Er worden daartoe allerlei plannen ontwikkeld zoals grote parkeerterreinen aan de rand van de Veluwe waarvoor betaald moet gaan worden. En daar is de een voor en de ander tegen.

Onze drang naar individuele vrijheid verhoudt zich slecht tot onze collectieve opgaven en dat geldt ook in brede zin, zowel in de strijd tegen Poetin als het behoud van onze natuur. De Veluwe is gemeenschappelijk bezit, maar lijkt verworden tot privaat eigendom; ik bepaal waar en wanneer ik de Veluwe claim en doe dat per fiets, benenwagen, paard of auto.
We negeren de signalen, ook dat in brede zin. We lopen en rijden achter onze behoeften aan en vervolgens achter de feiten. We voeren onze eigen verdediging en niet die van het collectieve bezit.

Desiderius Antidotum

Voorstelling op weg naar Pasen

0274446_Pasen_narcis.jpg

VELP – Zangeres Talitha Nawijn verzorgt vrijdag 1 maart een optreden in de Grote Kerk in Velp. Met verhaal en lied neemt zij de aanwezigen mee op weg naar Pasen. Talitha zingt zowel bekende als onbekende liederen, om ingetogen naar te luisteren of juist jubelend mee te zingen. Tussendoor brengt ze het paasverhaal tot leven door haar vertellingen. Ze wordt hierbij ondersteund door pianist Bas Gankema.
Talitha is bekend als zangeres van de Ronduit Praiseband, de Opwekking-band en Klezmerband Mazzeltov. Haar optreden in Velp begint om 19.30 uur. De entree is gratis, maar na afloop wordt een collecte gehouden.

Initiatieven aanmelden voor Ik buurt mee!

0273293_Buurtontmoetingsplek_Lorentzhof_in_Velp.jpg
Een voorbeeld van een eerder initiatief: een ontmoetingsplek in de Lorentzhof in Velp

GEM. RHEDEN – In maart gaat een nieuwe ronde Ik buurt mee! van start in de gemeente Rheden. Alle huishoudens krijgen een waardecheque in de bus die zij kunnen doneren aan een van de aangemelde initiatieven. Wie zelf iets wil organiseren voor de buurt, kan zijn initiatief aanmelden via ikbuurtmee.nl. De gemeente noemt een burendag, samen de buurt opknappen, een sportdag voor kinderen of een activiteit voor senioren als voorbeelden. “Zo zorgt u met Ik buurt mee! voor meer verbinding en saamhorigheid in uw leefomgeving”, aldus de gemeente.
De cheque wordt vrijdag 15 maart bezorg en kan tot en met 28 april worden gedoneerd. Ook in oktober komt er een nieuwe ronde. In 2023 heeft 40 procent van de huishoudens meegedaan aan de actie. Er zijn 21.344 cheques uitgegeven, waarvan er 8245 zijn ingezet. Dit heeft geleid tot een totaalbedrag van 61.837,50 euro dat is verdeeld onder alle initiatieven. Wethouder Dorus Klomberg is trots op het project Ik buurt mee! en zegt: “In een onderzoek onder ruim 1200 inwoners van gemeente Rheden over participatie, kwam Ik buurt mee! zeer positief naar voren. De onderzoekers noemden het een schoolvoorbeeld van participatie. Inwoners spraken over positieve energie, betrokkenheid en een fijne samenwerking met de medewerkers van de gemeente. Als verantwoordelijke wethouder ben ik daar uiteraard zeer trots op.”

Onderhoud riool Velp en Dieren

0274344_sump-cover-2172591280.jpg

REGIO – Vanaf maandag 4 maart gaat de gemeente Rheden in een groot aantal straten in Dieren-Oost en Velp-Noord rioolbuizen reinigen en inspecteren. De riolering wordt doorgespoeld en met een camera bekeken.

Met behulp van een speciale vrachtwagen worden de hoofdriolen onder hoge druk doorgespoeld. Hiermee wordt voorkomen dat de capaciteit van het riool vermindert. Na het doorspoelen wordt het vuile water opgezogen en weer meegenomen. Zand en vuilophoping wordt zo uit de rioolbuizen verwijderd.
De werkzaamheden in elk(e) straat(deel) duren maximaal enkele uren. In de meeste gevallen ondervinden inwoners geen hinder van de werkzaamheden. Wel kan het zijn dat de vrachtwagen een weg of oprit tijdelijk blokkeert.
Door luchtverplaatsingen kan het water in de toiletpot tijdens het reinigen wat gaan spetteren. Het gaat om schoon water dat zich in het waterslot bevindt, dit is dus geen rioolwater. Maar om dit te voorkomen kunnen inwoners de toiletdeksel tijdens de werkzaamheden dicht laten.
Stank kan voorkomen doordat het water uit de pot of sifon weg is en dit niet meer als stankafsluiting werkt. Na het doorspoelen van het toilet of het laten lopen van de kraan verdwijnt de stank na korte tijd weer.
Naast het reinigen van de riolen, kijkt de gemeente ook of er gebreken zijn. Dit gebeurt door een camera door het riool te laten rijden. Deze camera wordt aangestuurd vanuit een bestelbus. Eventuele herstel- of verbeteringsmaatregelen vinden op een later moment plaats.

Connect Voices zoekt mannen

0274304_Connect_Voices.jpg
Connect Voices

LAAG-SOEREN – Wereldmuziekkoor Connect Voices uit Laag Soeren bestaat vijftien jaar. Dit najaar geeft het koor een jubileumconcert en is daarvoor op zoek naar mannelijke koorleden. Tenoren en bassen met en zonder zangervaring zijn welkom om op projectbasis mee te werken aan het concert. Koorlid Jorge uit Dieren vertelt: “Zingen is heerlijk ontspannen! En de groep mensen is ook supergezellig.”
Connect Voices is een wereldmuziekkoor. Er worden liederen in verschillende talen gezongen. Dit varieert van Zweeds tot Afrikaans en van Engels tot Frans. Het koor bestaat uit zo’n twintig leden.
Belangstellenden zijn welkom om geheel vrijblijvend een keer mee te doen tijdens de aankomende repetities. Er wordt elke twee weken gerepeteerd op dinsdagavond, van 19.45 tot 21.45 uur in ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 5 en 19 maart. Aanmelden kan via info@connectvoices.nl.

connectvoices.nl

Otto de Kat komt naar Eerbeek

0274365_Otto_de_Kat_-_Tessa_Posthuma_de_Boer_-_hres_edt.jpg
Otto de Kat is het pseudoniem van Jan Geurt Gaarlandt. - Tessa Posthuma de Boer

EERBEEK – Op donderdag 7 maart komt schrijver Otto de Kat op uitnodiging van de Boekensteun naar de Bibliotheek Eerbeek. Otto de Kat is het pseudoniem van Jan Geurt Gaarlandt. Hij was onder meer literair criticus bij de Volkskrant en Vrij Nederland. Hij publiceerde een dichtbundel en diverse romans. In 2018 verscheen Freetown en in 2022 Het uur van de olifant. Zijn boeken werden meermaals genomineerd voor literaire prijzen. In de pauze is boekhandel Hendriks aanwezig met het boek van deze auteur. Het is dan mogelijk om het direct te laten signeren door Otto de Kat. Een plekje voor de lezing reserveren kan via bijdebieb.nl. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis en niet-donateurs betalen 10 euro. Aanvang: 20.00 uur.

Vastenactie Sint Franciscusparochie

0274484_euros__geld__munten_2.jpg

REGIO – De Sint Franciscusparochie ondersteunt in de vastentijd een project van de Vastenactie in het Afrikaanse land Zimbabwe. Het gaat om de woongemeenschappen die leven van kleinschalige landbouw. Door klimaatverandering mislukken de oogsten steeds vaker. Vooral de extreme droogte is een probleem. Het project omvat onder andere vier waterpunten met pomp en zonnepanelen en opslagtanks voor de aanleg van vier gemeenschappelijke tuinen. Maar het gaat ook om hulp bij het telen van andere gewassen die beter tegen de droogte kunnen. Daarnaast worden twintig groepen voorzien van naaimachine en startmaterialen. Dit alles om deze mensen een menswaardig bestaan te geven.
Bijdragen aan deze actie kan door inlevering van de vastenzakjes in de kerken in Loenen, Klarenbeek en Apeldoorn of een gift over te maken op de rekening van de Franciscusparochie onder vermelding Vastenactie 2024.

Lezing over vrouwen in de kunst

0274393_potloden.jpg

EERBEEK – Donderdag 7 maart staan vrouwen in de kunst centraal tijdens een lezing in de Kruiskerk in Eerbeek. Clara Uenk neemt de aanwezigen dan mee door de kunstgeschiedenis, vanuit het perspectief van de vrouw. Ze laat beeldjes en schilderijen zien waarop vrouwen zijn afgebeeld, maar vertelt ook over de strijd die vrouwen hebben moeten leveren om naar de kunstacademie te mogen gaan.
Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol in de kunst gespeeld en dat doen ze nog steeds. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende rollen: model, muze, maker of mecenas. Kunstenaars vragen vrouwen vaak om model te staan en sommigen hebben één vrouw in het bijzonder als inspiratiebron – de muze. Maar vrouwen zijn zelf natuurlijk ook kunstenaar, hoewel de wereld van kunstenaars lang een mannenwereld was. Tot slot zijn er vrouwen die geld beschikbaar stellen voor het maken of behouden van kunst of die zelf kunst aankochten en verzamelden. Denk bijvoorbeeld aan Hélène Kröller-Müller.
Deze lezing begint om 19.30 uur, de kerk is een half uur eerder geopend. De toegang kost 5 euro. Amnesty International is deze avond aanwezig om door middel van een handtekeningenactie aandacht te vragen voor vrouwen in nood. Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag.

Uniek Sporten Certificaat voor vv Loenermark

0273590_Voetbal1.jpg

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark in Loenen heeft op 5 februari het Uniek Sporten Certificaat toegekend gekregen. Dit certificaat toont aan dat Loenermark aan de kwaliteitsdrempel voldoet op het gebied van sporten met een beperking.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat wordt er onder andere gekeken naar het aangepaste sportaanbod en de communicatie hierover. Een ander belangrijk punt is inclusiviteit; in hoeverre is sport voor mensen met een beperking ook écht een onderdeel van de club. VV Loenermark vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zonder belemmeringen kunnen sporten en is dan ook blij en trots om te voldoen aan deze voorwaarden.
Het doel van het Uniek Sporten Certificaat is om sportaanbieders te stimuleren hun sport toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het certificaat maakt deze inspanningen zichtbaar voor de buitenwereld, zodat sporters met een beperking makkelijk zien waar ze terechtkunnen voor het beoefenen van hun favoriete sport.

unieksporten.nl/certificaat

Wijkbijeenkomst: kunnen ouderen in binnenstad blijven wonen?

DOESBURG – Stichting Doesburgerinitiatief houdt donderdag 7 maart een wijkbijeenkomst voor oudere inwoners van de Doesburgse binnenstad. Doel is om oudere bewoners te laten nadenken over hun woonwensen in de nabije toekomst.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is de gemeentelijke woonzorgwelzijnvisie, waarop inwoners van Doesburg tot 21 maart kunnen reageren. “In die visie is tot 2030 geen nieuwbouw voorzien in de binnenstad. Alle nieuwbouw vindt plaats in de wijken De Ooi en Beinum. Aangenomen mag worden dat oudere inwoners van de binnenstad, die op termijn zouden willen verhuizen naar een meer geschikte woning, in de binnenstad willen blijven wonen met behoud van hun sociale netwerk en dichtbij voorzieningen”, aldus de mensen achter Doesburgerinitiatief. Deze groep stelt nu de vraag: moeten ouderen de Doesburgse binnenstad uit of kunnen zij in de binnenstad blijven wonen? En welk soort woningen is daarvoor nodig?
Met de resultaten van de bijeenkomst wil Doesburgerinitiatief bij de gemeente aandacht vragen voor de bijzondere situatie in de binnenstad en suggesties aandragen voor de gemeentelijke Woonzorgwelzijnvisie.

Volgens Doesburgerinitiatief is bijna de helft van de inwoners van de binnenstad ouder dan 65. “In de komende jaren zullen ze steeds ouder worden en meer te maken gaan krijgen met fysieke en mentale beperkingen. Ondanks dat moet iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, terwijl in de komende jaren de beschikbaarheid van professionele zorg alleen maar minder wordt. En velen zullen een gebrek aan professionele zorg niet kunnen opvangen met mantelzorgers”
Centraal in de wijkbijeenkomst staat daarom de vraag: “Hoe kunnen ouder wordende inwoners in de Binnenstad blijven wonen en welk soort woningen is daarvoor nodig?”

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 7 maart om 16.00 uur in de Burgerzaal van het (oude) stadhuis aan de Gastelaarsstraat. Aanmelden is gewenst via doesburgerinitiatief@ziggo.nl.