Home / wpadmin (page 10)

wpadmin

125 jaar lid van Nieuw Leven

ANGERLO – Zaterdagavond werd het najaarsconcert van Muziekvereniging Nieuw Leven in Angerlo gegeven. Voor een volle zaal speelden alle geledingen van het orkest bij toerbeurt en presenteerden zo een aantrekkelijk en gevarieerd programma.

Tussen alle vrolijke noten door werd tijd ingeruimd voor de huldiging van drie jubilarissen. David Dieperink is vijfentwintig jaar trompettist, Harry Brouwer is als baritonspeler veertig jaar muzikant bij Nieuw Leven. Gerard Zwaan kwam in 1953 als klein jongetje bij de Muziekvereniging en speelt daar nu al zestig jaar trompet. De jubilarissen werden door wethouder Nijland toegesproken en kregen bloemen en de bijbehorende versierselen opgespeld. Gerard Zwaan werd daarnaast door de Muziekvereniging het erelidmaatschap toegekend en hij mocht een fotoboek in ontvangst nemen waarin zijn muzikale loopbaan mooi is gedocumenteerd.
Naast het musiceren zijn de jubilarissen ook op ander manieren actief voor de vereniging. En dat kan ver gaan, want tijdens zijn toespraak refereerde Nijland aan het feit dat Harry als financiële regelneef bij optredens van dweilorkest Het Goeie Leven tijdens het spelen van een nummer al eens uit gerekend had hoeveel euro’s het nummer in de kas gebracht had en dat Gerard er met kaas en worst voor zorgt dat de muzikanten tijdens de carnavalsoptocht niet van de graat gaan. De gemoedelijke sfeer bij Nieuw Leven heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat leden zich er zo lang thuis voelen.

Foto:
V.l.n.r.: De jubilarissen van Nieuw Leven: Gerard Zwaan, 60 jaar lid, David Dieperink, 25 jaar lid en Harry Brouwer, 40 jaar lid.

Brilvergoedingen verleden tijd? Welnee!

REGIO – Het valt de regio-opticiens op dat er enige verwarring bestaat rond de vergoedingen die de zorgverzekeringen in hun pakket hebben. Voor velen is de boodschap dat de bril niet meer fiscaal mag worden opgevoerd als bijzondere kosten, overgekomen als een totale afschaffing van vergoedingen. Dit berust echter op een misverstand.

Er zijn erg veel verzekeringsmaatschappijen die in de aanvullende verzekering een vergoeding voor de bril geven. In de meeste gevallen kunnen wij voor u berekenen wat dit voor u betekent. U hoeft uw declaratie ook niet zelf te doen, daarbij kunnen wij helpen. Het altijd verstandig om voor het einde van het kalenderjaar te zien of u nog in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit kan u dit jaar nog een extra voordeel opleveren.
In het kader van bezuinigingen is er een aantal verzekeraars, waaronder Interpolis, die de vergoeding voor brillen uit de aanvullende polis haalt. Controleert u in het overzicht voor 2014 wat dit voor u betekent en of het gunstig is om nog in 2013 uw bril aan te schaffen.

1094 dagen door een smalle koker kijken geen pretje… Multifocale glazen zijn er in allerlei kwaliteiten en prijsklassen, maar aan goedkopere glazen kleven wel de nodige nadelen. Door de vaak verouderde productietechnieken waarmee deze goedkopere varifocale glazen worden geslepen, zijn bij de meeste uitvoeringen de gezichtsvelden naar de zijkant toe véél smaller. Een vertekening die het vrije zien belemmert. De nieuwste generaties gepersonaliseerde multifocale glazen van o.a. Zeiss, Essilor en Rodenstock beloven een veel natuurlijker zicht.

Omdat dat de regio-opticiens u graag dat ‘natuurlijke zicht’ willen (terug)geven, wordt voor elke multifocale bril een uitgebreide meting gedaan, en worden de glazen maatwerk geslepen. Zo heeft u een uniek stuk optiek met optimale gezichtsvelden tot gevolg.
Men draagt de bril gemiddeld minimaal 3 jaar en in die 1094 dagen is zien in ‘high definition’ wel zo fijn…
Bij aanschaf van een nieuw montuur met deze hoogwaardige multifocale glazen ontvangt u tot 31 december 2013 een dinerbon kado.

Voor meer informatie: Hendriks in Eerbeek (www.hendriksoptiek.nl ) – Borgonjen in Brummen (www.borgonjenoptiek.nl) – Te Hennepe in Dieren (www.tehennepeoptiek.nl) – Verdonk in Dieren (www.verdonk.nl) – Hillenaar (www.hillenaaroptiek.nl) in Doesburg. Allemaal volledig gediplomeerde opticiens en multifocaalspecialisten.
 

Afval scheiden bestraft in Bronckhorst

BRONCKHORST – Inwoners van Bronckhorst hebben hun afval zo goed gescheiden, dat de gemeente genoodzaakt is het vastrecht te verdubbelen. Doordat de grijze container het afgelopen jaar weinig aan de weg werd gezet, heeft de gemeente te weinig inkomsten om de kosten van het ophalen te dekken. En dus wordt het vastrecht voor de inwoner bijna verdubbeld.

En dat terwijl de gemeente in 2012, voor de invoering van het volume/frequentiesysteem, burgers nog beloofde dat zij nu zelf invloed kon uitoefenen op de afvalkosten. Het vastrecht werd verlaagd en voor de containers werd per aanbieding een bedrag gerekend. Het idee erachter: de vervuiler betaalt, de zuinige afvalaanbieder kan besparen. Dat werkte buitengewoon goed. De gemeente verwachtte dat de hoeveelheid restafval met zo’n 20 procent zou afnemen, maar dit blijkt bijna te zijn gehalveerd. Met als gevolg dat het financiële plaatje niet meer klopt.
Er werd een bezuiniging voorzien van meer dan zes ton, die meteen voor iets anders werd bestemd. Maar doordat burgers veel minder vaak dan voorzien hun containers aanboden, liep de gemeente ook de opbrengsten daarvan mis. Het resultaat: een tekort van ruim 700.000 euro. De gemeente moet dat nu zelf bijleggen en onttrekt daarvoor geld uit de reserve. Daarom zijn de kosten voor volgend jaar opnieuw berekend en gaat de gemeente uit van minder aanbiedingen in de huidige berekening. In de nieuwe calculatie gaat de gemeente er vanuit dat de grijze container twaalf keer moet worden geleegd en de groene container tien keer.
Daarbij gaan burgers komend jaar meer vastrecht betalen. Het vastrecht gaat omhoog van 42 naar 79,20 euro per perceel. Hierdoor dalen de kosten van het legen van de container. De gemiddelde grijze container van 140 liter kost straks 5,78 euro per leging (dit was 6,87 euro), het legen van de groene container van 140 liter kost dan 2,43 euro per keer (nu 2,13 euro). De gemeente verwacht dat de kosten voor een gemiddeld gezin stijgen met het inflatiebedrag van 3,25 procent.

Andere oplossingen
Bij deze berekening speelt de gemeente echter nog steeds niet quitte. Ook volgend jaar moet Bronckhorst er naar verwachting 155.000 euro op de afvalinzameling toeleggen en dus worden andere oplossingen onderzocht. De gemeente wil onderzoeken of de kosten weer omlaag kunnen, in overleg met BerkelMilieu. Daarnaast wordt er gedacht over het aanpassen van de ophaalfrequentie van de container. Het kan een optie zijn om de groene en grijze container niet meer eens per twee weken te legen, maar eens per drie weken.

De gemeenteraad beslist op 19 december over de nieuwe tarieven.
 

Doesburgse in de race voor barre tocht Noordpool, stem op haar

DOESBURG – De 22-jarige Manon Kloosterman uit Doesburg is in de race om mee te doen aan de Fjällräven Polar tocht van vier dagen in het noordpoolgebied. Alleen al in de Benelux zijn er 624 aanmeldingen. Vanuit de Benelux mag er één mee, gekozen door een jury, en één mag er mee, gekozen door het meest aantal stemmen. Manon staat voorop, maar er kan nog tot 10 december gestemd worden via www.bit.ly/manonpolar. Ze heeft de stemmen hard nodig. “Ik wil het zóóó graag”, zegt Manon. “Ik heb slapeloze nachten, ik eet niet, heb honger en ben al afgevallen. Ik ben er zo mee bezig. Ik sta nu eerste en dat wil ik graag zo houden.”

Afgelopen zomer deed Manon mee aan de Fjälräven Zomertocht. “Toen begon het te kriebelen en wilde ik me opgeven.” De Fjälräven Polar is een 300 kilometer lange tocht in het noorden van Noorwegen en Zweden. De tocht wordt afgelegd met huskyhonden. In totaal mogen twintig mensen meedoen uit de hele wereld. “Het is echt een droom van me”, zegt Manon. “Ik heb absoluut geen hekel aan kou en ik ga graag naar buiten. Het is een unieke kans en je bent in een ontzettend mooie omgeving. Het gaafste eraan vind ik dat je kan overleven in die omstandigheden.” Want dat het koud is, is zeker. Aan één winterjack heb je niet genoeg.
Manon doet er alles aan om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen. Dit kan dus via bovenstaande link . “Het liefst ziet ze dat iedereen die Facebook heeft de link van haar filmpje deelt. “Ik hoop zo dat mijn droom uit kan komen.” Of manon Kloosterman mee mag, wordt op 16 december bekend gemaakt.
 

Symposium ‘onbesproken alternatieven’

ARNHEM / REGIO – Op initiatief van stichting Spoorhinder werd vrijdagavond gesproken over de mogelijke alternatieven voor het treingoederenvervoer over bestaand spoor in Oost Nederland. Deze alternatieven werden op bruikbaarheid getoetst door professionals in het veld. Het voorstel om hiervoor een nieuw tracé te bouwen vond onverwacht bijval: Het Havenbedrijf en de provincies Overijssel en Gelderland kondigden aan een onderzoek te gaan doen naar een nieuwe Noordtak voor de Betuweroute.
Het symposium vond plaats in het stadhuis van Arnhem en werd, ondanks de vrijdagavond, druk bezocht. Onder hen waren diverse politici waaronder ook leden van de Tweede Kamer.

De Betuweroute is een project dat slechts voor de helft is gerealiseerd dat het gebruik ervan hopeloos belemmert. Jaap Jelle Feenstra van het Havenbederij Rotterdam wees op de constante groei van goederenoverslag en het belang om nu na te denken over een infrastructuuroplossing die voor iedereen acceptabel is. De financiering van de infrastructuur is een zaak van de overheid, benadrukte hij. Maar wanneer financiering op korte termijn op problemen stuit, zijn hier wel afspraken over te maken.
Nu investeren in een nieuw goederenspoor is ook goed voor de lokale economie is de mening van Conny Bieze, gedeputeerde Gelderland. Wel wees zij erop dat een nieuw spoor ook weerstand oproept van aanwonenden. Toch is de belasting voor de leefbaarheid aanmerkelijk lager omdat bij de bouw van nieuwe technieken gebruik gemaakt kan worden. Beide partijen zien geen toekomst in goederenvervoer over bestaand spoor. Het bericht werd door de aanwezigen ontvangen met een luid applaus. Spoorhinder riep iedereen op om dit initiatief te ondersteunen.

De overige alternatieven hadden betrekking op snelheidsvermindering, voorlopig gebruik van de huidige route handhaven en het spoor ontlasten door goederen over water te vervoeren. Ook het elektrificeren aan de Twentekanaallijn was aan de orde. Michel van Kesteren van ingenieursbureau DGMR toonde aan dat snelheidsreductie de risico’s van een groot ongeluk aanmerkelijk verkleind. Maar het effect op geluid- en trillinghinder is ook weer afhankelijk van de wijze van belading. Aan de hand van foto’s en routekaarten liet Martin van Dijk van Schuttevaer zien dat de binnenvaart een fors aantal treinen kan elimineren.

Gebruik van de huidige route door de randstad vond geen bijval. Spoorhinder erkent de overlast voor de aanwonenden aldaar. Maar de spoorhinder denkt niet dat het voor bewoners in het westen erger is dan voor bewoners in het oosten van het land. Ad Toet van het Koninklijk Nederlands Vervoer merkt op dat er wel meer mensen wonen in het westen. Hij benadrukt dat snelheid van belang is bij goederentransport. De afhandeling over de Twentekanaal lijn, een derde oost west route voor gemengd gebruik, werd als een zinloze en kostbare oplossing gezien dat de schade aanbrengt aan het woonklimaat, de natuur en de economie. Aanwezigen werd verzocht een enquêteformulier in te vullen en hun mening te geven over de beste oplossing. Het resultaat laat zich raden. De uitslag hiervan zal voor eind november samen met de presentatie te zien zijn op www.stichtingspoorhinder.nl.
 

Spiker bedankt sponsoren

EERBEEK – Na wekenlang achtereen alleen uitwedstrijden te hebben gespeeld, mocht het eerste herenteam van Spiker uit Eerbeek eindelijk weer eens zijn kunsten voor eigen publiek tonen. Een mooie gelegenheid om de sponsoren hartelijk te bedanken voor de nieuwe shirts en trainingspakken. Vlak na een spannende wedstrijd waarin een vijfde set de beslissing moest brengen, ging het voltallige team met de beide sponsoren op de foto. Bert Wensink, oud-speler van de hoofdmacht uit Eerbeek en partner bij BAS bureau voor architectuur & bouwadvies bv en Robert van Overbeek namens Tutorial Opleidingen en Advies bv kregen van voorzitter PR Jan van der Linden een dankwoord en een bos bloemen aangeboden.
 

Na zomer fusie Bongerd en Woordhof

HOOG-KEPPEL – Basisschool de Bongerd in Hoog-Keppel fuseert na de zomervakantie met De Woordhof in Hummelo. Dat zegt de stichting IJsselgraaf. De fusie stond oorspronkelijk gepland voor 2016, maar volgens IJsselgraaf zijn er volgend jaar niet genoeg kinderen op school om vier groepen te kunnen vormen.

Er is al langer sprake van een fusie tussen beide scholen, maar de inwoners van Hoog-Keppel hebben zich altijd fel tegen dit plan verzet. De Bongerd is naast school het dorpshuis en daarmee het centrum van het dorp. Inwoners doen er alles aan om de school te behouden en hadden zelfs plannen een scholengroep te vormen met zes andere kleine schooltjes in het land. Staatssecretaris Sander Dekker heeft echter laten weten niets in dit plan te zien. Hij denk dat het niet realiseerbaar is, zeker niet zonder steun van het schoolbestuur en de gemeente. Dit heeft het bestuur van IJsselgraaf doen besluiten de fusie door te zetten.
 

Foto Pete Groot Dieren biedt nu ook telefoonabonnementen

DIEREN – Wie toe is aan een nieuw telefoonabonnement of een verlenging, kan daarvoor sinds kort ook terecht bij Foto Pete Groot in Dieren. Naast prepaid en simlockvrije telefoons, biedt de zaak aan de Diderna nu ook abonnementen. Ook zijn er nu tablets verkrijgbaar.

Foto Pete Groot biedt abonnementen van Vodafone, T-Mobile en Tele2. Uiteraard met een schitterend toestel. “Van iedere provider bieden we verschillende abonnementen”, vertellen eigenaars Silvia Nieuwland en Bart Kloosterziel. “We helpen klanten bij het kiezen van het abonnement dat het best bij hen past.”
Nieuw is het demonstratiemeubel in de winkel, waarop verschillende soorten telefoons en tablets staan gepresenteerd. Deze zijn actief, zodat de klant ze rustig kan uitproberen. “Je kan bij ons direct zien hoe de telefoon of het tablet werkt. Daarnaast helpen we natuurlijk graag. We leggen uit hoe de telefoon werkt en stellen hem in, zodat de klant met een werkend apparaat de winkel uit gaat. En mocht er daarna nog onduidelijkheid zijn, dan mag hij of zij later altijd terugkomen.” Mocht een gewenst toestel onverhoopt niet op voorraad zijn, dan kan bij Foto Pete Groot alles worden besteld. “Alle merken zijn bij ons verkrijgbaar. Daarnaast hebben we ook de nodige accessoires, zoals hoesjes, kabeltjes en touch-pennen.”

Naast het nieuwe aanbod in telefonie, blijft Foto Pete Groot natuurlijk hét adres in Dieren voor alles wat met foto en video te maken heeft. Bart en Silvia staan altijd voor hun klanten klaar. “Vragen? Kom gerust bij ons binnen!”

www.petegroot.nl
 

TamTam in de Caravan

Hilariteit alom, afgelopen weekend in het Dorpshuis in Spankeren. Toneelgroep Spankeren speelde haar tweede voorstelling, TamTam in de Caravan. Een vrolijk Vlaams stuk zorgde ervoor dat het publiek zich kostelijk vermaakte.

Verpleegster Peggy begeleidt zakenman Albert bij een ontspannend weekendje in de Ardennen. Alleen dat ontspannen, dat lukt nog niet zo best, met de onhandige buurman die hen maar niet met rust wil laten. De strijkbout zorgt voor brandwonden, Albert neemt een ongewenste duik in de vijver en de tube mayonaise lijkt iets teveel op de muggencrème. Als de zelfgemaakte mayonaise dan ook nog eens mislukt, zie foto, is de chaos compleet. Alle tamtam komt tot een eind als blijkt dat Peggy een ontvoering van Albert in scène heeft gezet en de rest van het vreemde gezelschap tot het politiekorps blijkt te horen. De olijke verpleegster in glitterlegging wordt ingerekend en de agenten kunnen terug naar het dagelijks leven op het bureau. Maar of dit nou leuker is?
Het publiek genoot van de drie voorstellingen en het ene lachsalvo volgde op het andere. De hilariteit was groot bij alle dolle scènes, zoals toen een enorme cellokoffer de caravan in moest of toen er een rondedansje werd gedaan rondom een grote slagroomtaart. Dat die taart uiteindelijk in het gezicht van Marcel belandde, zorgde alleen nog maar voor meer vermaak. Een pluim voor Naomi, Ester, Gerrit, Piet, Petra en Tonnie, die hun rollen goed speelden en zorgden voor een heerlijk Spankerens avondje uit – foto Han Uenk

Eigenaar achtergelaten zieke hond gevonden

KLARENBEEK – Zondag 24 november is een 46-jarige man uit Apeldoorn door de Dierenpolitie gehoord voor het achterlaten van zijn zieke hond aan de Elsbosweg in Klarenbeek, op 1 november. Hij beweert de ziektekosten voor het dier niet langer te hebben kunnen dragen.

Het dier werd door de man aan een boom vastgebonden waarna hij – naar uit onderzoek is gebleken – zelf het dierenasiel belde. De man verklaarde tijdens zijn verhoor niet langer in staat te zijn de (ziekte) kosten van de hond en de aanschaf van het dure speciale voer, vanwege de ziekte van het dier, te kunnen betalen. Na berichtgeving in de media kwamen tientallen reacties bij de Dierenpolitie binnen. Hieronder zat ook informatie die naar de eigenaar van de hond leidde. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hem wordt onthouding van de noodzakelijke verzorging van een dier ten laste gelegd.