Een Stief Kwartiertje: Verworvenheden

Het is goed denkbaar dat lezers van deze krant verleden week in verwarring zijn geraakt door de berichten over de financiële toekomst van gemeenten in de regio en welke gevolgen dat zal hebben. Het is bijzonder dat de gemeente Rheden momenteel een nieuw, ruim en toekomstbestendig gemeentehuis bouwt en onderwijl meldt dat de voorzieningen in het kader van het sociaal domein op de hellingen van de achterliggende stuwwal dreigen af te glijden.
Daartegenover meldt de gemeente Brummen dat hun perspectiefnota, de titel indachtig, weer uitzicht biedt op een fraaie toekomst, terwijl tijdens de reeds bejubelde uitvoering van deze plannen gekeken wordt of Brummen in de huidige constellatie kan voortbestaan. In tussentijd worden de inwoners van de Liemers vriendelijk verzocht hun mening te geven over de vorming van één gemeente als de reddingsboei voor alle gemeenten in die regio, Doesburg voorop. De wethouders van financiën zullen in alle toonaarden beweren dat we geen appels met peren mogen vergelijken, maar voor nagenoeg alle inwoners telt wat er op de fruitschaal ligt als de winter nadert.

In de afgelopen weken heb ik al gemeld dat er onzekere tijden in het verschiet liggen. Het belangrijkste aspect binnen alle ontwikkelingen is de vraag in hoeverre we ons gemeenschappelijke leven, gebaseerd op onze verworven welvaart, overeind kunnen houden. Dat geldt voor nagenoeg alle maatschappelijke terreinen, zoals wonen, werken, defensie, voorzieningen, landbouw, cultuur en natuur. De kortingen op het gemeentefonds zijn bekend en zullen door het nieuwe kabinet niet teruggedraaid worden. Al wil Wilders nog zo graag het land teruggeven aan haar inwoners, hij levert vooralsnog niet de nodige centen. Er komt dus minder geld vanuit dat fonds en dat vergt veel creativiteit en probleemoplossend vermogen van zowel de gemeente als haar inwoners, zeker voor de voorzieningen in het sociaal domein.
Met de BBB aan het roer wordt de stikstofdiscussie nieuw leven ingeblazen, maar er ontsnapt ook veel lucht uit de oplossing; een uitweg voor de woningnood wordt dan ook steeds troebeler. Daarbij komt dat natuur en cultuur permanent onder druk staan en hun bestaansrecht zal door haar aanhangers bevochten moeten worden. En er vragen al heel wat maatschappelijke zaken om een oplossing? Daarbij komt nog de vraag of we passende antwoorden vinden op de steeds groter wordende dreiging vanuit Rusland, dat uit is op de ondermijning van onze westerse waarden. Kortom, ons leven en onze welvaart van de laatste decennia staan onder druk ondanks onze florerende economie.

Het wordt aan alle kanten inschikken, of we willen of niet. Onze wegen raken voller, onze energiebehoefte groeit almaar, er moet heel veel gebouwd worden om aan de wens en behoefte van een vergrijzende samenleving te voldoen en om leef- en woonruimte te scheppen voor de komende generaties en toch…willen we behouden wat we opgebouwd hebben. Dat mensen voor hun vermeende rechten vechten is verdedigbaar. Zo zal de rechter moeten beslissen of de camping De Marshoeve in Loenen een recreatieplek is voor de oude eigenaren of een nieuwe woonplek voor de honderden woningzoekenden. En zo mag de heer Wipfler uit Doesburg boos op mij zijn, omdat ik vind dat in ons overvolle landje nieuwe woningen voor de één vaak dichtbij de achtertuin van de ander komen te staan en er altijd een belangenafweging moet zijn. Gelukkig kennen we een rechterlijke macht die daarover mag oordelen. De uitdaging is om al onze verworvenheden, wensen en behoeften overeind te houden en…. tussen verwachting en werkelijkheid valt een wereld te winnen.

Desiderius Antidotum

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.