Grote zorgen bij maatschappelijke en culturele organisaties over financiële toekomst

0280218_Dorus_Klomberg_raad_Kadernota.jpg
Wethouder Dorus Klomberg legde de raadsleden uit hoe het college tot bepaalde keuzes was gekomen

GEM. RHEDEN – Een twintigtal insprekers meldde zich bij de gemeenteraad van Rheden om hun mening te geven over de onlangs gepresenteerde Kadernota, waarin het college flinke bezuinigingen aankondigt. Inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties lieten zonder uitzondering hun zorgen blijken over het stoppen of fors terugbrengen van subsidies binnen het sociaal domein.

Organisaties op het gebied van schuldhulpverlening, hulp aan jongeren, ouderen of kwetsbare inwoners, sportverenigingen, culturele instanties – ze vrezen allemaal voor tekorten op hun eigen begroting en een deel gaf zelfs aan het werk te moeten stoppen als de gemeente niet meer bijdraagt. “Ik kan u vanavond namens ons bestuur melden dat wij in het uiterste geval – waarin u gezamenlijk afziet van de ondersteuning van De Paperclip – genoodzaakt zijn om ook het bijltje erbij neer te gooien”, sprak de voorzitter van het Velpse ontmoetingscentrum. “Waarom zouden wij onze energie nog steken in zaken die u als gemeenteraad niet meer belangrijk genoeg vindt om te ondersteunen? Want zonder kunnen wij niet overleven.” Ze verwoordde hiermee het gevoel van veel van de insprekers, bij wie het mogelijk snijden in de ondersteuning vanuit de gemeente aanvoelt als een gebrek aan waardering.

Daarnaast maken de organisaties zich zorgen over de effecten op de lange termijn. Ee vrijwilliger van Humanitas zei bijvoorbeeld: “Het niet meer faciliteren van het vrijwilligerswerk vindt Humanitas een louter financiële oplossing voor de korte termijn met grote gevolgen voor de kwetsbare inwoners van Rheden op de lange termijn, gevolgen voor de sociale infrastructuur en gevolgen voor het huishoudboekje van de gemeente doordat er op termijn duurdere zorg ingezet zal moeten worden.”
Ook de Adviesraad Sociaal Domein denkt dat het bezuinigen alleen zorgt voor verplaatsing van zorg en welzijn naar duurdere voorzieningen. “De schade die met deze bezuinigingen wordt toegebracht is vele malen groter dan de besparing oplevert. Deze organisaties vormen het fundament van het informele netwerk.”

In gesprek

In de voorbereidende raadsvergadering van donderdag 20 juni hadden de raadsleden hier veel vragen over. Er kwamen meerdere vragen over waarom al deze organisaties niet op voorhand werden gevraagd naar hoe zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan deze bezuinigingsronde. “Zij hebben zelf ook genoeg ideeën en initiatieven”, zei Rosanna Huertas Mulckhuyse van Beter Rheden.
Wethouder Paul Hofman van cultuur legde uit dat dit later nog gaat gebeuren. “De raad stemt nu de kaders vast waarbinnen wij straks de begroting gaan opbouwen. Dán gaan we in gesprek met de samenleving. Als u andere kaders neerlegt dan wij nu hebben voorgelegd, dan moeten we een ander gesprek voeren.”

Marloes van der Kolk van GroenLinks vroeg specifiek naar de Gelrepas, die straks voor minder mensen toegankelijk is omdat de inkomensgrens wordt verlaagd van 150 naar 100 procent van het minimuminkomen. “Dan kan een heel substantieel deel hier geen gebruik meer van maken. Kunnen we niet beter die 150 procent in stand houden?”
“U kunt daar voor kiezen, maar er is geen geld in de begroting om dit soort verzachtende maatregelen te nemen”, legde wethouder Hofman uit. “We moeten nou eenmaal gaan snijden en we moeten gaan kijken naar hoe we het geld dat we overhouden het best verdelen.”

Eerder op de avond kwam de Ik buurt mee!-cheque ter sprake, waarvan het college juist heeft gezegd deze graag te willen behouden. “Omdat wij vinden dat de cheques een waardevolle aanvulling is op wat inwoners graag met hun directe omgeving willen doen”, aldus wethouder Dorus Klomberg van financiën. De cheques leveren volgens hem een waardevolle bijdrage aan inwonersinitiatieven en daarmee aan sociale verbinding en een solide basis in de buurt. De gemeenteraad zou echter kunnen besluiten de ene regeling juist wel af te sluiten en een ander misschien voort te zetten.

Verhogen inkomsten

Meerdere raadsleden vroegen ook of bezuinigen de enige manier was om de begroting op orde te krijgen. Zo vroeg Van der Kolk (GL) aan wethouder Klomberg: “Ziet u echt geen andere opties om onze inkomsten te vergroten in plaats van te wachten tot het Rijk naar ons toe komt?”
Volgens de wethouder zijn de mogelijkheden op dat gebied beperkt. Het verhogen van de OZB – waar deze avond verrassend weinig over werd gesproken – en andere lokale lasten is er daar één van.
Een andere optie is betaald parkeren. Daar kan in de parkeergarage bij het station in Dieren al gauw mee worden begonnen, staat in de Kadernota te lezen. De bewoners van de omliggende straten gaven in hun inspraakreactie aan dat bij de bouw van de garage is toegezegd dat de parkeergarage gratis zou blijven. Ze vrezen voor parkeeroverlast in de Oranjebuurt. Klomberg: “Ik weet dat er toezeggingen zijn gedaan en weet ook dat er zorgen zijn in de wijk. We zullen het betaald parkeren dan ook niet zomaar invoeren zonder verdere maatregelen.” Wat deze maatregelen zullen zijn, kon hij nog niet zeggen, parkeervergunningen zouden een optie kunnen zijn, daar moet nog onderzoek naar worden gedaan. In dat onderzoek wordt dan ook de mogelijkheid tot betaald parkeren in de winkelcentra opgenomen.

Hoewel de raadsleden allemaal aangaven te begrijpen dat er maatregelen nodig zijn, waren zij behoorlijk kritisch over het voorliggende document. Sjir Hanssen van de VVD vroeg om meer documentatie, om alle afwegingen van het college nader te kunnen bestuderen.
Theo Kooijmans van Volkspartij Politiek Rheden noemde deze plannen ‘om meerdere redenen niet haalbaar’, Jelte Kolkman van VVD vond alles nog te onduidelijk. “Een aantal maatregelen staat heel concreet benoemd, andere heel vaag en daarvan is de opbrengst nog niet bekend.”

De discussie wordt voortgezet tijdens de besluitvormende vergadering op dinsdag 2 juli.

Wethouder Dorus Klomberg legde de raadsleden uit hoe het college tot bepaalde keuzes was gekomen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.