Doesburg bepaalt koers op gebied van wonen, zorg en welzijn

0273120_Centrum.jpg

DOESBURG – De gemeente Doesburg presenteert de conceptversie van de nieuwe woonzorgwelzijnvisie. Hierin is beschreven hoe de gemeente de toekomst ziet op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Doesburg nodigt inwoners uit hier hun reactie op te geven.

De gemeente Doesburg wil een plek zijn voor jong en oud. Waar Doesburgers die er zijn opgegroeid ook kunnen blijven wonen. Dit wordt echter steeds moeilijker door de situatie op de woningmarkt. Doesburg wil meer balans brengen in de woningvoorraad en daarvoor moeten er meer middeldure en dure koopwoningen worden gerealiseerd. Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen, is het daarnaast van belang oog te hebben voor zorg- en welzijn.

In de woonzorgwelzijnvisie zijn meerdere doelen op genomen. Ten eerste is dat dus het realiseren van een evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Dit wil de gemeente doen door vervanging en nieuwbouw van woningen en door het opnieuw inrichten van openbare ruimtes. Er moeten minder sociale huurwoningen worden bijgebouwd om te zorgen voor meer evenwicht te krijgen in de bevolkingssamenstelling en een bevolkingsomvang te behouden van minimaal elfduizend inwoners. Dit is volgens de gemeente het huidige voorzieningenniveau voor inwoners in stand te kunnen houden. Doesburg wil daarom niet alleen bouwen voor de lokale behoefte, maar ook voor nieuwkomers.
De gemeente wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit vraagt extra aandacht voor bepaalde woningen, maar ook voor de voorzieningen in de openbare ruimte en de omgeving. Door vergrijzing neemt het aantal ouderen in de komende jaren toe. In de periode tot 2040 verdubbelt het aantal 75-plussers. Een deel van deze senioren heeft in meer of mindere mate een zorgvraag of krijgt deze in de nabije toekomst. De gemeente wil hierop inspelen, onder andere door de bouw van geclusterde levensloopbestendige woningen.
Duurzaamheid, circulariteit & klimaatadaptatie wordt uitgangspunt bij alle bouwprojecten. Conceptueel Circulair Bouwen moet het ‘nieuwe normaal’ worden. Niet alleen in nieuwbouwprojecten, maar ook bij (her)inrichting van openbare ruimte van Doesburg zelf. Huiseigenaren worden aangespoord zich in te spannen voor verduurzaming van hun woning.

De gemeente Doesburg vraagt inwoners om voor 21 maart opmerkingen en suggesties bij de concept woonzorgwelzijnvisie door te geven. De stukken zijn vanaf donderdag 8 februari te vinden op onsdoesburg.nl. Een reactie kan hier worden gegeven, maar ook worden gemaild naar info@doesburg.nl, tav Antoon van Buren. Alle reacties worden anoniem verwerkt in een commentaarnota, die aan de gemeenteraad wordt doorgegeven voor deze de visie bespreekt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.