Brummens college wil 1,1 miljoen uittrekken voor onderwijshuisvesting

0266364_Brummen_gemeentehuis_zomer.JPG

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen neemt donderdag 30 november een besluit over het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Dit is een meerjarig plan voor onderwijshuisvesting, dat is opgesteld in samenwerking met schoolbesturen, kinderopvang en andere betrokken partijen. De raad wordt gevraagd 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) legt de visie en ambities van de gemeente en schoolbesturen vast op het gebied van onderwijshuisvesting, in relatie tot het bredere beleid rondom jeugd en onderwijs. Hierbij wordt aandacht besteed aan de doorgaande leerlijn, inclusiever onderwijs, zorg- en jeugdhulp, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), de rijke schooldag en duurzaamheid. Het is een ambitieus plan, dat op sommige vlakken aanpassingen aan de schoolgebouwen kan vereisen, met als doel de dagelijkse praktijk van de leerkrachten inhoudelijk te ondersteunen.

Inhoudelijk

In het plan zijn niet alleen de kosten opgenomen voor noodzakelijke uitgaven voor de uitbreiding van schoolgebouwen, maar ook de kosten voor gewenste inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen. Eén van deze ontwikkelingen is meer inclusiever onderwijs, waarbij scholen samen onderzoeken hoe ze kinderen met diverse leerbehoeften in de gemeente Brummen beter kunnen bedienen. Hopelijk hoeven er dan minder kinderen naar speciaal (basis)onderwijs buiten de gemeente vervoerd te worden.
Daarnaast willen schoolbesturen en gemeente samen een ‘rijke schooldag’ mogelijk maken. De rijke schooldag is bedoeld om activiteiten te organiseren voor alle kinderen, zodat ze gelijke kansen krijgen. Hiervoor zal een kwartiermaker worden aangesteld, die subsidies gaat aanvragen voor alle scholen, een uitvoeringsplan gaat opstellen en samen met diverse partijen de uitvoering zal begeleiden.

Gebouwen

Duurzaamheid is ook een belangrijk punt binnen het IHP. In deze planperiode wordt onderzocht wat er nodig is om de schoolgebouwen te laten voldoen aan de duurzaamheidseisen van 2050, zodat duidelijk wordt welke investeringen in de komende jaren nog moeten worden gedaan.
Op korte termijn, in de periode 2024 tot en met 2027, is er geen nieuwbouw gepland, ook niet voor de drie scholen in de kleine kernen die ouder zijn dan 40 jaar. Hier wordt de toekomstbestendigheid van de scholen beïnvloed door leerlingenkrimp. Mogelijke opties, zoals instandhouding, samenwerking, fusie en sluiting, voor de scholen in de kleine kernen worden onderzocht door Stichting Archipel, met de kwaliteit van het onderwijs als basis. Een aantal scholen in de kleine kernen is inmiddels inhoudelijk gekoppeld aan scholen in een grote kern om elkaar onderwijskundig en organisatorisch te versterken. In de eerste vijf jaar zullen er daarom geen grootschalige huisvestingsmaatregelen voor scholen in de kleine kernen worden opgepakt.
Het IHP stelt dat de gemeente geen nieuwbouw zal realiseren voor scholen met een levensvatbaarheid van minder dan 15 jaar.

Kinderopvang

Ook de aangekondigde wijzigingen in de kinderopvang zijn een belangrijke ontwikkeling. Al jaren terug heeft de gemeente Brummen het op verzoek van schoolbesturen al mogelijk gemaakt om bij nieuwbouw van een school ook kinderopvangruimte te bouwen voor het vormen van een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Door de actuele ontwikkelingen zijn er afgelopen periode niet alleen leerlingenprognoses opgesteld, maar ook kinderopvangprognoses. Door aangekondigde ontwikkelingen wordt een grotere vraag naar kinderopvang verwacht. Om deze groei op te vangen, wordt de raad gevraagd tegen kostendekkende huur ook de huidige kinderopvangruimten uit te breiden, als blijkt dat de kinderopvangpartij in de school dit nodig heeft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.