Uitgangspunten voor gebiedsvisies Bronckhorst vastgesteld

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst is samen met inwoners, vereniging en organisaties in gesprek om gebiedsvisies op te stellen voor sport en leefbaarheid. Inmiddels zijn de uitgangspunten hiervoor vastgesteld. Binnenkort staan bijeenkomsten in de dorpen op de agenda.

De afgelopen maanden is op verzoek van de gemeenteraad, samen met inwoners en andere betrokkenen, gewerkt aan een visie met uitgangspunten voor sport en leefbaarheid en een vitaal Bronckhorst. Hieraan was behoefte, omdat er veel vragen zijn rond sport en leefbaarheid die direct met elkaar te maken hebben. Denk aan de mogelijkheid voor ouderengym in een dorpshuis of ontmoetingsactiviteiten in een sporthal.
De gemeente Bronckhorst zegt dat de beslissingen over sport- of leefbaarheidsinitiatieven voorheen meestal werden genomen zonder te kijken of er mogelijkheden waren om samen te werken. In gesprekken met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties merkten de medewerkers dat het nuttig is om per gebied – de voormalige gemeenten – te bekijken wat nodig en belangrijk is. Per gebied kan iets spelen of kan er een specifieke behoefte zijn en dit vraagt om een gebiedsgericht plan op maat. De raad bespreekt de visie naar verwachting in september.

Eigen buurt

Inwoners kunnen zelf het beste inschatten wat nodig is, wat al aanwezig is en waar aanpassingen nodig zijn in hun gebied. Wethouder Evert Blaauw zegt hierover: “We zien dat er een enorme betrokkenheid is bij de eigen omgeving. Inwoners willen zelf met elkaar in gesprek hoe ze Bronckhorst de komende jaren leefbaar kunnen houden. Sport en bewegen, maar ook cultuur, zijn belangrijke verbinders daarin. We bieden hen graag die ruimte.”
De gemeente wil samen met de inwoners gebiedsplannen maken voor hun omgeving voor de komende jaren. De uitgangspunten en voorwaarden voor die plannen staan in de visie, die nu voorligt. Doel is ‘een vitaal Bronckhorst waarin verenigingen en maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig, toegankelijk en goed bereikbaar zijn voor alle inwoners’.

Eigen kracht

Als houvast voor de gebiedsprocessen zijn uitgangspunten opgesteld. Bijvoorbeeld dat de gemeente uitgaat van de eigen kracht van inwoners en ondersteunt waar dat nodig en mogelijk is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen aan activiteiten in hun buurt. Activiteiten moeten inclusief zijn en bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven van ouderen en kwetsbaren. Natuurlijk staat een vitale leefomgeving niet op zichzelf. Er komen in de gebiedsprocessen ook onderwerpen aan de orde als wonen, onderwijs, fysieke leefomgeving en economische structuur.

Voorjaar 2020

Als de raad de visie met uitgangspunten goedkeurt, ondersteunen en faciliteert de gemeente de processen door vanaf het najaar bijeenkomsten in de gebieden te organiseren. Maar ook door bij activiteiten in dorpen aan te sluiten of een enquête uit te zetten. Hiervoor wordt een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld.
De bedoeling is dat de plannen in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Op dit moment stelt de gemeente in totaal ruim 1,6 miljoen euro beschikbaar voor de uitwerking van de gebiedsplannen. Daarnaast wordt waar nodig gezamenlijk gezocht naar andere financiële middelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.