Rhedense raad heeft bij begroting aandacht voor financiële zorgen

0243384_euros__geld__munten.jpg
.

GEM. RHEDEN – Hoe helpen we onze inwoners deze moeilijke tijd het beste door? Veel onderwerpen die tijdens de begrotingsvergadering van de Rhedense gemeenteraad op dinsdag 8 november werden gesproken, hadden hiermee te maken. Door het aannemen van moties en amendementen heeft de raad ervoor gezorgd dat er aandacht is voor mensen en organisaties die het financieel moeilijk hebben.

Zo was er aandacht voor sport- en andere verenigingen en maatschappelijke organisaties die in de financiële problemen dreigen te komen door de sterk stijgende energiekosten. Een motie van GroenLinks en PvdA, die unaniem werd aangenomen, draagt het college op in gesprek te gaan met deze organisaties en hen zo nodig te ondersteunen met rijksgelden.
Ook een motie van D66, GPRB, Volkspartij Politiek Rheden (VPR), CDA en GroenLinks voor uitkering van de energietoeslag aan studenten werd raadsbreed aangenomen.
De PvdA-motie een ontbijt voor ieder kind werd eveneens unaniem aangenomen. Hierin wordt het college verzocht met schoolbesturen in de gemeente in gesprek te gaan om te inventariseren hoeveel kinderen er zonder ontbijt naar school komen. Indien nodig moeten maatregelen worden genomen om te zorgen dat er zo snel mogelijk een gezond ontbijt wordt geregeld voor basisschoolleerlingen en fruit voor kinderen uit het voorgezet onderwijs.

Een motie van VVD en GroenLinks, waarin het college wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bijverdienen naast een bijstandsuitkering mogelijk te maken, kon eveneens op instemming van een meerderheid van de raadsleden rekenen. Door inwoners met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te geven iets bij te verdienen, kan mogelijk een brug worden geslagen tussen uitkering en participatie of regulier werk. Na dit onderzoek moet het college de raad een voorstel presenteren waarin duidelijk wordt wat de mogelijkheden van bijverdienen zijn.
Alleen het CDA stemde tegen deze motie, de fractie is van mening dat er binnen de gemeente al veel gebeurt op dit gebied en een extra onderzoek te belastend is voor de ambtenarij.

Een motie van de VVD om onderzoek te doen naar (financiële) ondersteuning van de lage en middeninkomens, heeft het in de stemming niet gehaald. Alleen VVD en GPRB stemden voor. In hun stemverklaring spraken Tim Endeveld van GroenLinks, Cyril Weijers van CDA en Marleen Noorland van PvdA uit het niet oneens te zijn met de inhoud van de motie, maar deze overbodig te vinden. Wethouder Gea Hofstede liet tijdens de vergadering weten dat er hard wordt gewerkt aan een noodfonds voor inwoners met financiële zorgen en de raadsleden hebben vertrouwen in het college dat deze toezeggingen ook worden nagekomen.

Sprengenhus

Ook werd er uitvoering gesproken over ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Het college wil zich volop inzetten om de dorpshuisfunctie in het dorp te behouden, liefst in ’t Sprengenhus. In een raadsbreed aangenomen motie werd bepaald dat er incidenteel 100.000 euro wordt gereserveerd als gearantstelling voor de huur en de kosten in het komend jaar, zodat huurders, inwoners en eigenaar van het pand de tijd hebben om een plan voor behoud van ’t Sprengenhus uit te werken. Daarnaast gaat de gemeente alle hulp geven aan initiatieven van huurders en inwoners voor het behoud van het pand als sociaal trefpunt en locatie voor dorpsactiviteiten.

Aangenomen

De gemeentelijke begroting voor de komende jaren werd uiteindelijk door de raad aangenomen met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Tegenstemmers waren het CDA en Volkspartij Politiek Rheden (VPR). Cyril Weijers van het CDA legde uit dat zijn fractie tegenstemt omdat er een flinke lastenverzwaring voor de burger in is opgenomen, de OZB gaat met 9 procent omhoog. CDA en VPR probeerden dit met een motie nog om te buigen, maar het voorstel om slechts een inflatiecorrectie van 3 procent toe te passen, werd door geen van de andere partijen gesteund.

Een andere PvdA-motie betrof meer aandacht voor mentale ondersteuning aan jongeren. Er wordt gekeken of project ‘de wachtverachter’, waarbij jongeren worden geholpen tijdens het wachten op een behandeltraject in de GGZ, deze ondersteuning kan geven. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.