Vier partijen tekenen coalitieakkoord Brummen

0229789_IMG3604.JPG
. - Cynthia Vos

GEM. BRUMMEN – Woensdag 18 mei hebben de fractievoorzitters van Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 een coalitieakkoord bereikt. Onder het motto ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’ gaan zij de komende vier jaar aan de slag.

In het elf pagina’s tellende akkoord beschrijven de vier partijen op hoofdlijnen hun plannen en wensen voor de komende vier jaar. Daarbij stellen ze vast dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. “Zo houden we ruimte voor samenwerking en inbreng van anderen. Samen met onze mede-raadsleden, met onze inwoners, ondernemers, organisatie, regiogemeenten en de provincie zetten we de schouders er onder,” stellen de vier fractievoorzitters vast. Het coalitieakkoord is onderverdeeld in elf thema’s.

Bestuurskracht

Een van die thema’s is bestuurskracht. De partijen beschrijven in het akkoord dat ze willen werken aan het versterken hiervan, met als doel de taken als een zelfstandige gemeente uit te voeren. Ook hopen zijn de opkomst bij de verkiezingen in 2026 te vergroten. Klimaat en duurzaamheid is ook een thema dat in het akkoord te vinden is. Het terugdringen van geluidsoverlast van de N348, het stimuleren van natuurinclusieve landbouw het planten van 21.000 extra bomen en het ondersteunen van de plannen voor een drinkbare IJssel in 2051 zijn onder ander in het akkoord opgenomen. Ook centrum Brummen is onderdeel van het akkoord. De partijen streven naar een dorpscentrum waar plek is voor wonen, recreëren, winkels en ontmoeting. Met onder andere woningbouw voor 1- en 2persoonhuishoudens en de plannen voor het het Graaf van Limburg Striumplein uitvoeren willen zij dit bereiken.

Plannen

Een onderwerp dat de gemoederen in Brummen al jaren flink bezighoudt is Eerbeek-Loenen 2030. Het is dan ook onderdeel van het coalitieakkoord. De partijen willen in hun regeerperiode inzetten op een vroegtijdige invloed van de inwoners, de onttrekking van grondwater door bedrijven verminderen en een goede verkeersontsluiting realiseren voor de papierindustrie die rekening houdt met alle verkeersdeelnemers.

Op het gebied van wonen hebben de coalitiepartijen ook een behoorlijke wenslijst. De 900 woningen die voor 2030 gebouwd moeten worden, moeten bijdragen aan het behouden van huidige inwoners binnen de gemeente. “Omdat de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op bestaande woningbouw klein zijn, moet elke nieuwe woning raak zijn en toekomstgericht”, schrijven zij in het akkoord.

“Passende zorg en ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben. Niet meer en niet minder”, is wat de partijen voor ogen hebben binnen het sociaal domein. De partijen willen inzetten op voorkomen van problematiek door preventieve maatregel, maar als inwoners er zelf niet uitkomen een vangnet te bieden.

Op het gebied van financiën blijven voor de gemeente nog veel onzekerheden, die verder aangewakkerd worden door de wereldwijde ontwikkelingen. Naast een tekort aan grondstoffen is er ook een tekort aan personeel waar de gemeente ook mee te maken heeft. De coalitiepartijen willen een sterkere financiële positie voor de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat niet alle plannen tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Het versterken van de bestuurskracht heeft een hoge prioriteit bij de partijen. Zij stellen dan ook voor om vier wethouder te benoemen voor elk 0.9 fte. In het akkoord hebben zij ook al een voorkeur aangegeven voor de portefeuilleverdeling tussen de partijen.

Wethouders

De Wethouder van Lokaal Belang wil zich gaan storten op de gebieden financiën, grondexploitaties, openbare ruimte, afval, circulariteit, economische zaken, recreatie & toerisme, centrumplan Brummen (m.u.v. aspecten Ruimtelijke Ordening). Ook wordt hij de wijkwethouder Centrum Brummen. Afgelopen week werd bekend dat Steven van de Graaf de kandidaat-wethouder van Lokaal Belang gaat worden. Hij werd gekozen na een open sollicitatieprocedure. Op een oproep van Lokaal Belang kwamen in totaal 17 reacties binnen.
Steven van de Graaf is op dit moment interim-manager van de afdeling Beheer, Infrastructuur & Applicaties, Services bij de gemeente Ede. In het verleden had hij diverse managementfuncties bij verschillende organisaties.

De wethouder van PvdA krijgt de volgende taken: participatie en inkomensondersteuning, Eerbeek-Loenen 2030, Ruimte voor Eerbeek (m.u.v. aspecten Ruimtelijke Ordening), personeelsbeleid, ICT, cultuur en sport en wordt wijkwethouder Eerbeek. Na het tekenen van het coalitieakkoord maakte de partij bekend dat zij Annika van Klinken uit Eerbeek kandidaat stellen voor het wethouderschap.
Annika van Klinken is geboren en getogen in Eerbeek. Sinds de verkiezingen van dit jaar maakt zij deel uit van de PvdA-fractie, maar was daarvoor ook al jaren betrokken bij de lokale politiek. Zij is sinds 2009 werkzaam in het onderwijs, waarvan op dit moment als docent Nederlands en docent loopbaan en burgerschap aan het Graafschap college te Doetinchem.

De wethouder van GroenLinks gaat zich bezighouden met ruimtelijke ordening, de omgevingswet, mobiliteit, duurzaamheid & klimaat en wordt de wijkwethouder van Leuvenheim. Naar verwachting blijft huidig wethouder Pouwel Inberg deze functie vervullen.
De wethouder van D66 gaat zich als het aan de coalitiepartijen ligt inzetten op het gebied van Onderwijs/ Jeugd/ Wonen/ Gezondheidszorg / WMO en wordt de wijkwethouder van de kleine kernen. Huidig wethouder Ingrid Timmer blijft naar verwachting ook de komende vier jaar in deze functie.

Gemeenteraad

Het coalitieakkoord wordt door de vier partijen aangeboden aan de gemeenteraad en komt naar verwachting ter kennisname op de agenda van de raadsvergadering van maandagavond 30 mei. Het is ook de bedoeling dat die avond de wethouders door de Brummense gemeenteraad worden benoemd. .
Nadat de wethouders door de gemeenteraad zijn benoemd, stelt het nieuwe college van burgemeester en wethouders de verdeling van de portefeuilles formeel vast.

Foto: Cynthia Vos

Foto: Woensdag 18 mei tekenden vertegenwoordigers van de vier partijen het Brummens coalitieakkoord. Van links naar rechts: Margo van Enck-Hulleman (PvdA), Luuk Tuiten (Lokaal Belang), Gertie Sloetjes (GroenLinks), Merijn van As (D66) en formateur Hans Gerritsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.