Eerbeekse buurt overvallen door plannen voor zonnepark

0222150_Plankaart_Lombok_def_DEF.jpg
.

EERBEEK – Groot was de schrik bij bewoners van de Eerbeekse wijk Lombok toen zij hoorden over de nieuwe plannen van BrummenEnergie. De lokale energiecoöperatie wil een tweetal zonneparken aanleggen ten oosten en noorden van het dorp.

Henk Hulshoff spreekt namens de inwoners van de wijk Lombok als hij vertelt dat zij compleet overvallen zijn door de plannen van BrummenEnergie. Tijdens een informatieavond in Tjark Riks kreeg hij te zien en horen dat de lokale energiecoöperatie onder andere een zonnepark wil aanleggen tussen de Koedijk en de Lombokweg.
Els Holsappel van BrummenEnergie legt uit dat er op dit moment twee plannen in de pijplijn zitten, die worden uitgevoerd samen met SolarFields. Het plan aan de Mensinkweg behelst netto 8,5 hectare panelen binnen een groter plangebied van 11 hectare. Tussen de Horsterdijk, Lombokweg en Oordweg komen mogelijk netto 10 hectare zonnepalen. “Het plangebied is 18,6 hectare groot. We beleggen 53,7 procent van het oppervlak, wat betekent dat we rondom de zonnepanelen voldoende ruimte openlaten voor groen en natuur”, legt Holsappel uit.
Hulshoff en zijn buren maken zich zorgen dat de zonnepanelen te dicht bij zijn woningen komen te staan. “Ik ben echt niet tegen zonnepanelen of tegen de energietransitie. Iedereen moet daar zijn bijdrage aan leveren. Maar waarom moet het zo dicht op de bebouwing? Dit zonnepark komt op minder dan 100 meter van onze woningen.” Het klopt dat de grens van het plangebied misschien op 100 meter van de Lombok komt te liggen, zegt Els Holsappel, maar de panelen zelf zullen verder weg komen.

Niet uitgenodigd

Wat Hulshoff vooral boos maakt, is dat hij en zijn buren pas laat op de hoogte zijn gesteld van deze ideeën. “Voorwaarde in het gemeentelijk uitnodigingskader is dat initiatiefnemers van zonneparken eerst contact leggen met de omwonenden. Dat is niet gebeurd. Ze blijken al heel ver te zijn met de plannen. Er zijn zelfs al intentieovereenkomsten gesloten met de eigenaar van de grond en met de papierindustrie over afname van de stroom. Er is dus al heel veel werk verricht voordat de bewoners hiervan afwisten. Ik snap ook wel dat je een plan moet voorbereiden, maar daar hadden ze de inwoners ook in kunnen meenemen.”
Daarbij komt nog eens dat er iets mis is gegaan met de uitnodigingen voor de informatieavond. “Ik woon zelf aan de Wolverlei en kijk rechtstreeks op het gebied. Maar ik heb geen uitnodiging ontvangen. Ook mijn buren van de Kraaiheide en Bijenkorf niet. We zijn compleet genegeerd, volgens een groot deel van de buren zelfs bewust.”, aldus Hulshoff.
Dat daar een domme fout met de uitnodigingen is gemaakt, dat kan Holsappel alleen maar toegeven. “We gaan bij elk project in eerste instantie in gesprek met de direct omwonenden en later met de mensen uit de wijk. Daarbij hebben wij het rijtje aan de Wolverlei en Kraaiheide over het hoofd gezien. Dat was een stomme fout, maar zeker niet bewust.” BrummenEnergie heeft een week later een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd en belooft deze mensen voortaan op de hoogte te houden.

Niet akkoord

De buren hebben inmiddels de handen ineengeslagen en beraden zich op actie. “We gaan onder andere contact zoeken met de politiek en het college om duidelijk te maken dat wij niet zomaar akkoord gaan met deze plannen.” De buurt vindt het zonde dat er groen wordt opgeofferd voor het zonnepark. “Er is in de wijk Lombok weinig groen, alleen aan de rand. De Lombokweg wordt massaal gebruik om te fietsen en wandelen. Het groen direct om Eerbeek is al zo beperkt en nu willen ze deze hele kant van het dorp vol leggen met zonnepanelen. We vinden dat Eerbeek onevenredig wordt belast, zeker in combinatie met de industrie en al het verkeer in het dorp.”
Els Holsappel snapt dat mensen zich zorgen maken, zeker nu ineens van alle kanten plannen worden gepresenteerd. “Nu de gemeente de tender heeft uitgeschreven, presenteren diverse partijen hun plannen. Maar dat wil niet zeggen dat die ook allemaal worden uitgevoerd. De gemeente gaat de plannen toetsen en de beste uitkiezen.”
In het uitnodigingskader is opgenomen dat in het hele deel Veluweflank, waar Eerbeek onder valt, maximaal 30 hectare aan zonnepanelen mag komen en de parken maximaal 10 hectare groot mogen zijn. Doordat zonnepark Eerbeek ook binnen dit gebied valt, kan er dus nog maximaal 22 hectare extra aan zonnepanelen bijkomen. Minimaal 15 procent van een zonnepark moet onbedekt blijven en dus ruimte bieden voor landschappelijke inpassing. Partijen kunnen nog tot begin april hun plannen indienen, waarna de gemeente deze gaat toetsen aan het uitnodigingskader. De verwachting is dat half mei bekend wordt welke initiatieven verder ontwikkeld kunnen worden en eventueel het vergunningentraject in kunnen gaan.

Foto: Het plangebied van Zonnepark Lombok, dat bestaat uit drie kavels van samen 18,6 hectare groot. Hierop komt 10 hectare aan zonnepanelen. De groene lijn in het noordelijke kavel is de gaspijp die daar loopt en vrij moet blijven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.