Brummense lijsttrekkers in debat

0221395_Lijsttrekkersdebat_Eerbeek.JPG
.

EERBEEK – De strijd om de stemmen is begonnen. Op uitnodiging van de Dorpsraad Eerbeek-Hall kwamen de lijsttrekkers van de zes Brummense partijen woensdag 9 februari bijeen in het Pater Dekkerhuis in Eerbeek. Hier werden ze over hun standpunten aan de tand gevoeld door gespreksleider Cor Klein Heerenbrink.

Gezien de locatie en de organisatie kon het natuurlijk niet anders dan dat er flink over de ontwikkelingen in Eerbeek werd gesproken. De lijsttrekkers werd bijvoorbeeld de stelling voorgelegd dat de gemeente weinig meer te zeggen heeft over de locatie van het Logistiek Centrum, nu de provincie de regie heeft overgenomen. Feitelijk juist, vonden de zes sprekers, maar elk van hen bracht daar wat nuancering in aan. Zo zijn Margo van Enck van PvdA, Pouwel Inberg van GroenLinks, Dity Zuidwijk – van Lenthe van CDA en Rolf Schinkel van D66 zeker van plan via hun fractie in Arnhem invloed uit te oefenen. “Er is een intensieve samenwerking met de industrie en de provincie. We overleggen nadrukkelijk, dus ik vind niet dat wij geen invloed hebben. Juist wel”, aldus Inberg.
Luuk Tuiten van Lokaal Belang is van mening dat de gemeenteraad nog altijd een stem heeft als het aankomt op praktische zaken als bestemmingsplannen. Ook Peter-Paul Steinweg van de VVD denkt dat er via formele weg nog wel invloed uit te oefenen is, maar hij bracht een onderwerp ter sprake dat hij belangrijker acht: de invulling van het Burgersterrein waarvan in ieder geval zeker is dat er géén logistiek centrum komt. “Wij willen hier woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid, kantoor aan huis en een heel stuk groen ter compensatie van het groen dat verdwijnt bij ’t Haagje.”
Plannen waar de andere partijen het wel mee eens zijn, maar wel voorzichtig mee zijn. “We moeten reëel zijn en eerst de onderzoeken afwachten, zodat we weten waar de geur- en geluidszones liggen. Dan kunnen we precies bepalen waar we kunnen bouwen”, zei Van Enck (PvdA). Alle partijen benadrukten omwonenden actief te willen betrekken bij de invulling van het terrein. Inberg van GroenLinks meent dat de gemeente meer samen moet optrekken met bewoners. “We moeten ons laten horen richting provincie.” Rolf Schinkel (D66) vindt ook dat de gemeente niet hoeft af te wachten tot de provincie met plannen komt, maar zelf ook met wensen bij de provincie aan kan kloppen.
Dity Zuidwijk (CDA) benadrukte nog even dat er nog geen concrete plannen kunnen worden gemaakt tot er onderzoek is gedaan naar wat er mag en kan. “We moeten ons wel bij de feiten houden en dat ook aan onze inwoners vertellen. We moeten ze niet blij maken met een dode mus.”

Verkeer

Wat verkeer betreft werd de lijsttrekkers gevraagd naar de situatie bij het Kanaal. Moet de maximum snelheid hier terug naar 60 kilometer per uur? En hoe zit dat in de bebouwde kom, alles terug naar 30 kilometer per uur? Alleen Lokaal Belang gaf aan niet per se voor een snelheidsverlaging langs het Kanaal te zijn. “Er moet wat gebeuren, maar of dat zonder meer een snelheidsverlaging moet worden weet ik niet. Er spelen meer zaken. Er komt misschien meer druk op andere wegen, waar we dat ook niet willen hebben. We moeten dit in de totaliteit bekijken”, aldus Luuk Tuiten.
Waar het ging om een lagere snelheid binnen de bebouwde kom waren D66 en CDA het buitenbeentje. Alle lijsttrekkers zien hier wel wat in, maar Rolf Schinkel had een voorbehoud. “Ik denk dat we goed moeten opletten voor we overal één oplossing voor gebruiken. Er wordt voor Eerbeek bijvoorbeeld een verkeerscirculatieplan ontwikkeld en laten we dat bepalend laten zijn voor hoe we met snelheid omgaan. Al zou er het wel meer naar 30 kilometer per uur kunnen, zeker in de woonwijken en bij scholen.” Dity Zuidwijk had eenzelfde standpunt: “In Brummen kan het prima, maar in Eerbeek zijn andere verkeersbewegingen.”

Woningbouw

Dat nieuwe woningen nodig zijn in de gemeente Brummen, daar zijn de lijsttrekkers het wel over eens. Waar die dan moeten komen, daar verschillende meningen wat over. Het CDA meent vooral dat er gebouwd moet worden naar behoefte, dus óók in de kleine kernen. VVD meent dat de kernen vooral gebaat zijn met seniorenwoningen, maar vraagt zich was waar in Brummen en Eerbeek grote hoeveelheden woningen moeten worden weggezet. Daar zijn volgens D66 heus plekken voor de vinden, eerst binnen de bebouwde kom, maar als het nodig is, kan er prima buiten de komgrens worden uitgebreid, meent Rolf Schinkel. Iets wat Pouwel Inberg van GroenLinks dan weer niet nodig vindt. “Tot 2030 kunnen we heel prima inbreiden. Die 900 woningen halen we wel. Wel moeten we nadenken over wat we daarna doen, een woonwijk in een weiland, een heel nieuw dorp?” Luuk Tuiten van Lokaal Belang meent dat er aan de randen van de dorpen prima bijgebouwd kan worden, ook in de kleine kernen. “We moeten creatief nadenken.”

Zonnepanelen

En dan de invulling van de groene ambitie van de gemeente. Liggen er nou al genoeg zonnepanelen of niet? Pouwel Inberg daar een duidelijke visie over: “Er zijn nu acht partijen die zonneparken willen ontwikkelen in de gemeente Brummen. Vanuit GroenLinks vinden we het heel belangrijk dat daarmee doorgegaan wordt.” Ook Margo van Enck van de PvdA is van mening dat er echt iets moet gebeuren. Beiden geven wel aan dat er een grote rol moet zijn voor omwonenden. CDA en D66 spraken hun tevredenheid uit over het opgestelde uitnodigingskader, waarin onder andere lokaal eigendom is opgenomen. Voor alle partijen een belangrijk punt.
Steinweg van de VVD gaf aan een voorkeur te hebben voor zonnepanelen op daken en in kleine parken en benadrukte nog even dat de VVD nooit positief zal staan tegenover hoge windmolens in de gemeente Brummen, een opmerking die bij zijn collega’s niet in goede aarde viel. Rolf Schinkel: “D66 sluit geen enkele vorm van alternatieve energie uit. Maar buiten dat, zijn windmolens planologisch en ruimtelijk niet mogelijk. Windmolens zijn op dit moment een non-issue voor Brummen.”
Inberg ziet het statement van de VVD als ‘weinig toekomstgericht’. “We moeten naar de toekomst kijken. Als windmolens nodig zijn, dan moeten we die plaatsen. Het klopt: nu is het geen issue, maar als de landelijke regels veranderen, vind ik dat we verplicht zijn er wel naar te kijken.” Een standpunt waar Margo van Enck het mee eens is: “Het is nu niet aan de orde, maar we moeten niet de indruk wekken dat ze in de toekomst helemaal nooit aan de orde zal zijn. Ik denk dat het onvermijdelijk is. We zijn verantwoordelijk voor de generaties die na ons komen. Niemand wil het. Maar het laatste zoekgebied voor een windmolen was in mijn achtertuin. Ik weet hoe het voelt. Toch zeg ik: we moeten onze ogen hier niet voor sluiten.”
Lokaal Belang is het wel eens met de VVD. “Ook als de regels zouden veranderen, moeten we hier geen hoge windturbines willen hebben. Ons landschap leent zich er niet voor.” Tuiten opperde nog de optie waterstof, waar door zijn collega’s niet verder op in werd gegaan.

Zelfstandigheid

En dan tot slot, de vraag die elke vier jaar wel weer terugkomt: kan Brummen een zelfstandige gemeente blijven? Daarover waren de lijsttrekkers het op grote lijnen wel eens: zolang de dienstverlening naar de burgers op orde is, moet dat kunnen. Uit de pas gehouden bestuurskrachtmeting blijkt dat Brummen het moeilijk heeft, maar de zes hebben er vertrouwen in dat er nu alles aan wordt gedaan om de bestuurskracht te verstevigen.
Peter-Paul Steinweg (VVD) vindt overigens dat er niet gekozen hoeft te worden tussen samenvoeging en zelfstandigheid. “Er is een derde variant mogelijk: samenwerking. Brummen moet bestuurlijk zelfstandig zijn, maar intensiever samenwerking op het uitvoerende en beleidsmatige vlak.” Een optie waar Luuk Tuiten van Lokaal belang ook wel iets in ziet. “Als gemeente zijn we het orgaan dat het dichtst bij de inwoners staat en dat betekent wat. Ik denk dat kleine gemeentes zelfstandig moeten blijven, maar moeten samenwerken op het gebied van taken die niet per se van lokaal belang zijn.”
Het CDA ziet mogelijkheden om de dienstverlening dicht bij huis te houden, bijvoorbeeld deels digitaal. “Het gaat erom dat we de kwaliteit van de dienstverlening goed houden. En als dat niet lukt, dan moeten we misschien andere keuzes maken. Een zelfstandige gemeente blijven is niet heilig”, zegt Dity Zuidwijk. Rolf Schinkel (D66) voegt toe dat de gemeente meer naar buiten moet kijken. “Waar zijn de partners die je nodig hebt om het goed te doen?” Hij zegt wel dat als er ooit blijkt dat het beter is om een andere vorm te kiezen, D66 bereid is daarover mee te denken.
Inberg van GroenLinks denkt dat er genoeg kracht in de samenleving is om zelfstandig te blijven. “Het ambtelijk apparaat moet meer naar buiten, meer contact zoeken met inwoners. We moeten investeren in onze ambtenaren om dat te ontwikkelen en lokaal sterk te zijn.”
Margo van Enck (PvdA) gaf een heldere waarschuwing: “Ik werd veel in het sociaal domein in grotere gemeenten en opschaling is niet per se beter. We hebben het zwaar, we moeten de hand op de knip houden, maar ik heb het vertrouwen dat de kwaliteit gaat komen.”

Foto: Han Uenk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.