Stellingen gezocht voor verkiezingsavond binnenstad Doesburg

0218758_Verkiezingen2.jpg
.

DOESBURG – In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen verzorgt Wijkraad Binnenstad Doesburg dinsdag 8 maart een verkiezingsavond in De Waag. Tijdens deze avond gaan de vijf politieke partijen in debat met bewoners van de binnenstad en beantwoorden hun vragen. Doel van de avond is bewoners te helpen een weloverwogen keuze te maken tussen de partijen.

De avond wordt strak voorbereid. Elk van de huidige gemeenteraadsfracties krijgt een vijftal stellingen toegezonden waarop zij hun zienswijze moeten geven. Elke partij krijgt hiervoor een gelijk aantal spreekminuten.
Welke stellingen worden opgesteld aan de hand van ingezonden wensen en opmerkingen, die de bewoners van de binnenstad tot 1 februari kunnen e-mailen naar info@wrbinnenstaddoesburg.nl. Telefonisch doorgeven kan bij Henny Slokker, tel. 0612398294. Gedacht wordt aan vragen over bijvoorbeeld een snelheidsbeperking op de buitensingels, de parkeerdruk en handhaving.
De wijkraad laat weten de afgelopen vier jaar prettig te hebben samengewerkt met het college en de raadsleden. “Er is in deze periode veel gerealiseerd of in gang gezet. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de aanpak van de Kloostertuin. Toch zullen er ongetwijfeld nog punten zijn die beter kunnen. Daarom is het nu uw kans om deze wensen aan de nieuwe raadsleden duidelijk te maken.”