Retrospectief: Tamils steken opvang Ellecom in brand

0217869_Actie_Tamils_-_uitgebrand_Klein_Avegoor.jpg
.

Retrospectief: Tamils steken opvang Ellecom in brand

Op 23 april 1986 legde een felle brand Klein Avegoor in Ellecom in de as. Het pand was vooral bekend als het voormalige Jeugdland en in april ’86 in gebruik als opvang voor asielzoekers. In het gebouw verbleven op dat moment zo’n zeventig Tamils. Mannen die afkomstig waren uit Sri Lanka, waar op dat moment een burgeroorlog woedde. Volgens de vluchtelingen werden ze vervolgd, gemarteld en liepen ze het risico te worden geëxecuteerd door regeringstroepen.

Om die reden namen veel Tamils de wijk naar Europa en kwamen er duizenden in Nederland terecht. Daar werden 900 van hen door Vluchtelingenwerk opgevangen op elf locaties, waaronder dus Jeugdland. Dat was de voormalige villa Klein Avegoor, in 1886 gebouwd als uitbreiding van Landgoed Avegoor, aan de overzijde van de Rijksweg in Ellecom.

De groep mannen leefde daar in uitzichtloze positie. Met de 20 gulden zakgeld per week konden ze amper iets doen en in het overvolle pand braken regelmatig ruzies uit, niet zelden het gevolg van alcoholmisbruik. Tamils werden niet echt als vluchtelingen beschouwd. Een jaar eerder waren in Nederland nog geen twintig verblijfsvergunningen verstrekt. Ze werden vooral als economische vluchtelingen beschouwd. Toen op 23 april verantwoordelijk minister Brinkman in de Tweede Kamer verklaarde dat er voorlopig geen verbetering in de opvang plaats zou vinden, sloeg die nacht de vlam in de pan. In verschillende opvanglocaties werden vernielingen aangericht: meubilair en ruiten gingen aan diggelen. In Ellecom gingen de Tamils nog een stapje verder, want daar staken ze hun eigen verblijf in brand.

De door de brand dakloos geworden vluchtelingen werden opgevangen in sporthal Theothorne in Dieren en bewaakt door de politie. Enerzijds omdat de politie – achteraf vruchteloos – onderzoek deed naar de brandstichting, anderzijds omdat er vanuit de Nederlandse bevolking dreigementen naar de Tamils werden geuit. Tot dan waren de vluchtelingen uit Sri Lanka met enig begrip ontvangen in ons land, maar dat was na de massale golf van vernielingen verleden tijd.
Op de plek van het afgebrande Jeugdland, werd later het wijkje Schaterland gebouwd. Genoemd naar de boerderij die voor de bouw van Klein Avegoor op die plek stond.