Overeenkomst Elzenbos getekend voor 80 nieuwe woningen

BRUMMEN – De wijk Elzenbos in Brummen wordt uitgebreid met tachtig nieuwe woningen. Wethouder Pouwel Inberg tekende onlangs de overeenkomst samen met David van der Hulst, vertegenwoordiger van de zeven marktpartijen die de woningen gaan ontwikkelen en bouwen. De eerste woningen gaan in het tweede kwartaal in de verkoop en de bouw start als het goed is in de tweede helft van hat jaar.

Met de ondertekening wordt de volgende stap gezet in de realisatie van 54 betaalbare woningen en 26 woningen in de vrije sector. “Hiermee wordt voorzien in een behoefte” vertelt projectwethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen. “Op onze woningmarkt is een grote vraag naar woningen, vooral onder starters en kleinere huishouders. Het college wil graag voorzien in die behoefte. Met deze ondertekening is dit een stap dichterbij.”
De marktpartijen die meedoen aan de overeenkomst zijn Copernicus Builders uit Zelhem, Van Campen Bouw uit Zelhem, BPD Ontwikkeling B.V. uit Amsterdam, Veluwonen uit Eerbeek, Veluwezoom-Verkerk Bouw uit Zevenaar, Rotij Grondontwikkeling Oost uit Rijssen en Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen. “Wij zijn blij om met deze 80 woningen Elzenbos II te kunnen bouwen”, zegt David van der Hulst namens deze partijen. “De woningen voorzien in een grote behoefte in de gemeente Brummen en sluiten goed aan op de wensen van de kopers, denk aan het type woning maar ook aan het energiegebruik zeker in deze tijd van hoge energieprijzen.”

Andere invulling

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Enkele andere mooie ontwikkelingen zorgden sindsdien voor een eigen invulling van het gebied. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het Voedselbos hebben vrijwilligers een groen hart gecreëerd in deze wijk. Langs de N348 ligt een zonnepark, waar BrummenEnergie lokale groene energie opwekt.

Bestemmingsplan

De situatie is inmiddels veranderd en de gemeente Brummen heeft weer groen licht gekregen voor woningbouw. Er kunnen dus nieuwe plannen worden gemaakt voor de invulling van het gebied Elzenbos.
Het huidige bestemmingsplan staat wonen in heel Elzenbos II toe. Dit bestemmingsplan moet op een paar kleine onderdelen worden aangepast (bijvoorbeeld om appartementen mogelijk te maken). Eind januari / begin februari wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Daarvoor gaat de gemeente met de buurt in gesprek over de wijzigingen in het bestemmingsplan en de start van het inrichtingsplan openbare ruimte. Het inrichtingsplan ligt in lijn met het eerste deel Elzenbos II met dezelfde uitstraling en gebruik van materialen. Het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan is in december 2021 door de Raad vastgesteld.

Start van de bouw en verkoop

De verwachting is dat de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale partijen. Een beperkt aantal woningen wordt tijdelijk exclusief aangeboden aan huurders van Veluwonen, zodat er doorstroming op de Brummense woningmarkt ontstaat. De start van de bouw van de woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.
Op 20 januari verzorgt de gemeente Brummen een informatieavond over Elzenbos fase 2. Wie deze avond wil bijwonen, kan zich aanmelden via bijeenkomsten@brummen.nl.

www.brummen.nl/elzenbos