Ombudsteam stelt zich voor op infokaartje

0218465_OmbudsteamPvdABrummen-Eerbeek.jpg

GEM. BRUMMEN – Om meer bekendheid te krijgen, bezorgt het Ombudsteam van de PvdA Brummen-Eerbeek een kennismakingskaartje bij de mensen thuis. Op dit kaartje stellen de teamleden zich voor en staat handige informatie over het werk dat het team doet. Het is een handig te bewaren kaartje voor als het een keer nodig mocht zijn.

Het Ombudsteam van de PvA Brummen-Eerbeek heeft in de afgelopen jaren zo’n honderdvijftig kleine en grote zaken behandeld, vaak met succes. Het valt de leden op dat inwoners de weg niet meer weten of maar moeizaam door de bureaucratie heen kunnen komen. Vaak laat ook de communicatie te wensen over.
Het team heeft heel diverse onderwerpen in behandeling genomen. Van invalidenparkeerplaats, WMO-keuring, toewijzing van een seniorenwoning, trapliften, bestemmingsplan-kwesties voor een tweede woning, onderwijs- en invalidenvervoer en huishoudelijke hulp tot andere sociaal-maatschappelijke zaken. Niet alles, maar veel zaken zijn in gezamenlijkheid tot tevredenheid opgelost, meldt het Ombudsteam. “In negen van de tien gevallen zijn burgers dan ook echt tevreden met onze hulp.” Het Ombudsteam is er voor alle inwoners en kijkt mee naar alle onderwerpen waar inwoners mee zitten.