Makkelijker bomen , struiken en heggen planten in het buitengebied van Brummen

0218890_Heg.jpg
.

GEM. BRUMMEN – De gemeente wil meer bomen, struiken en heggen.Het college heeft in december het ontwerp Paraplubestemmingsplan Landschapstypen vrijgegeven voor publicatie. Vanaf medio januari ligt het plan ter inzage Het paraplubestemmingsplan maakt het mogelijk om gronden met een agrarische bestemming in het buitengebied te gebruiken voor het aanleggen van landschapselementen.

Door aanleg van veel meer bomen, struiken en heggen versterken de kwaliteiten van de aanwezige landschapstypen. Bovendien komt dit de biodiversiteit ten goede. Wethouder Pouwel Inberg van biodiversiteit, landschap en landbouw benadrukt de noodzaak van het paraplubestemmingsplan: “In ons mooie landschap hebben we behoefte aan nieuwe bomen en hagen. Iedereen die iets wil aanplanten, willen we het zo makkelijk mogelijk maken. Ik ben daarom blij met dit paraplubestemmingsplan. Bewoners konden al geld krijgen voor het plantmateriaal, nu is het mogelijk zonder het wijzigen van de agrarische bestemming landschapselementen te realiseren. Dus de bestemming omzetten van bijvoorbeeld agrarische grond naar natuur wordt zo veel makkelijker.”

Het moet daarbij gaan om landschapselementen die passen bij de landschapstypen die we in het buitengebied kennen. Op grond van het huidige bestemmingsplan is de aanleg van landschapselementen niet mogelijk. Dit komt vooral omdat het huidige bestemmingsplan, dat is vastgesteld in 2008, niet gericht was op ontwikkeling van het landschap.
Het paraplubestemmingsplan zorgt ervoor dat er geen omgevingsvergunning of aanlegvergunning meer nodig is voor het aanleggen of ontwikkelen van landschapselementen in het buitengebied. Waarbij het dus alleen gaat om landschapselementen die passen bij de Landschapstypen die we in Brummen kennen.
Het ontwerp paraplubestemmingsplan wordt gepubliceerd en ligt ter inzage vanaf medio januari. Er is dan voor een ieder de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.