Inwoners Bronckhorst tevreden over Wmo en jeugdhulp

GEM.NRONCKHORST – Net als in voorgaande jaren zijn inwoners van de gemeente Bronckhorst positief over de zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdhulp. Zij voelen zich serieus genomen en vinden dat de sociaal consulenten goed kunnen luisteren en vriendelijk zijn. Dat wijst het cliëntervaringsonderzoek 2020 uit dat adviesbureau BMC in opdracht van vijf Achterhoekse gemeenten uitgevoerde.

Het onderzoek is gehouden onder Wmo cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening hebben gekregen en onder jongeren en ouders die jeugdhulp ontvingen. De vragen over de Wmo gingen over het contact met de gemeente, het gesprek, de cliëntondersteuning, het gespreksverslag, de beschikking en (het effect van) de ondersteuning. Veruit de meeste inwoners die aan het onderzoek meededen zijn erg tevreden over het keukentafelgesprek. 88 procent van de respondenten in de gemeente Bronckhorst is van mening dat zij in een gesprek met de medewerker samen naar oplossingen hebben gezocht. Cliënten voelen zich serieus genomen (94 procent). Ook vinden ze dat de gespreksverslagen een juiste weergave geven van het gesprek (95 procent), dat zij met de ondersteuner hebben gehad.

De vragen over de jeugdhulp gaan over de toegankelijkheid van voorzieningen, de uitvoering van de zorg en de effecten van de zorg. Het meest tevreden zijn de respondenten over het luisteren, het serieus genomen worden en de vriendelijkheid van de medewerker (100 procent). De ouders en jongeren vinden de kennis van medewerkers erg goed (89 procent).
In Bronckhorst zijn 892 vragenlijsten verstuurd aan inwoners met een Wmo voorziening. Van hen hebben 486 de vragen beantwoord.
De landelijk verplichte onderzoeken vonden in mei en juni 2021 plaats. Omdat de onderzoeken ook in de andere Achterhoekse gemeenten zijn uitgevoerd, kan een goede vergelijking gemaakt worden. Hieruit blijkt dat inwoners van de gemeente Bronckhorst ook in vergelijking met de andere Achterhoekse gemeenten heel tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen.