Invoering ja/ja-sticker in Rheden dit jaar mogelijk

0219323_oud_papier.jpg
.

GEM. RHEDEN – Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de gemeenteraad van Rheden een motie aannam voor een ja-jasticker op de brievenbus. Met deze sticker zouden mensen alleen reclame in de bus krijgen die dat ècht willen, zodat papierverspilling wordt tegengegaan. Ondertussen is deze motie nog niet uitgevoerd en vraagt indiener GroenLinks om opheldering bij het college.

Huishoudens zonder sticker op de bus ontvangen elk jaar ongeveer 30 kilo aan reclamedrukwerk op de mat, gemiddeld 25 folders per week. Volgens GroenLinks verdwijnen de meeste ongelezen in de papierbak. Enorme verspilling die de partij graag wil aanpakken. Daarom diende GroenLinks twee jaar geleden de motie ‘Geen sticker? Geen reclame?’ in. Hierin wordt de situatie omgedraaid: mensen ontvangen alleen reclame als ze wél een bepaalde sticker op hun brievenbus plakken. In een aantal gemeenten in Nederland is dit al ingevoerd. zo is in Utrecht het aantal huishoudens dat reclame ontvangt gedaald van 48 naar 11 procent.
“Er wordt nu enorm veel papier verspild aan reclamefolders waar mensen niet op zitten te wachten”, zegt fractievoorzitter Tim Endeveld van GroenLinks Rheden. “Met het invoeren van een ander systeem kunnen wij de verspilling tegen gaan.”

Omdat er destijds nog rechtszaken liepen tegen de plannen van andere gemeenten, gaf het college aan met de uitvoering van de motie te willen wachten. Maar inmiddels ligt er al enige tijd een uitspraak van de Hoge Raad: het invoeren van een ‘omgekeerde’ sticker mag gewoon. GroenLinks wil daarom actie zien van het college en vraagt hoe het ermee zit.
Het college geeft aan dat de legalisering van de ja/ja-sticker zal worden opgenomen in de nieuwe Afvalstoffenverordening. Het nieuwe model van de Afvalstoffenverordening bevat hierover een bepaling, waardoor dit makkelijk kan worden ingevoerd. Een voorstel voor de nieuwe Afvalstoffenverordening staat gepland voor het tweede kwartaal 2022.