Ik vind: Johanneshof

0218449_toetsenbord_0826_2.jpg
.

Ik vind: Johanneshof

U heeft in het afgelopen jaar een paar keer in ingezonden brieven kunnen lezen over de door de gemeente Rheden ingezette procedure om de bestemming van het terrein Zutphensestraatweg 40 te veranderen. Aanwonenden hebben diverse keren kenbaar gemaakt te protesteren tegen deze ontwikkeling.
Wellicht is de indruk ontstaan dat bezwaren alleen bestaan bij de direct aanwonende appartementenbewoners. Dat is geenszins het geval. In de officiële bezwaarprocedure, die via de indiening van een zienswijze bij de gemeente Rheden is gevolgd, wordt het bezwaar gedeeld en ook medeondertekend door een groot aantal bewoners uit de buurt.
Naast heel veel inhoudelijke bezwaren tegen specifiek deze ontwikkeling, is ook de betrouwbaarheid van de overheid (weer eens) in het geding. Beleidsmatig zijn gemeentelijke keuzes vastgelegd waar nu dwars tegenin wordt gegaan, waarbij zonder scrupules wordt voorbijgegaan aan afspraken c.q. zekerheden die aan bewoners/inwoners worden toegedacht.
Je vraagt je af waarom, op basis van incorrecte aannames, het belang van een ontwikkelaar boven de belangen van je inwoners/buurtbewoners wordt gesteld. Nog los van het gegeven dat, terwijl iedereen roept om zo snel mogelijk tot realisatie van woningbouwplannen te komen, een terrein met de bestemming wonen al jarenlang op een woninginvulling ligt te wachten.
Alle reden voor de gemeenteraad het tij te keren en hier voor de inwoners duidelijk te maken dat het zin heeft de vertegenwoordigers in deze Raad te steunen in hun belangrijke werk en daar bij verkiezingen ook hun steun aan uit te spreken.
We benoemen in grote lijnen nog even de bezwaren, Er wordt geen recht gedaan aan oude afspraken met de buurt, nadrukkelijk bezwaar tegen de verandering van bestemming en de daaruit voortvloeiende onzekerheden, het gedachte bouwvolume is onacceptabel, de druk op de buurt met verkeers- en parkeerproblematiek gaat zeker tot grote problemen leiden en bovendien is het plan in strijd met het eigen gemeentelijk beleid vastgelegd in de nota ‘visie op wonen, welzijn en zorg’.
Onze beste wensen voor 2022 gaan dus met een extra accent naar de gemeenteraad met de hoop dat het beste gewenste voor de buurt Johanneshof / Zutphensestraatweg 40 gerealiseerd kan worden; de afronding van het afgesproken woonbuurtje. De huidige woningmarkt zal daar geen belemmering bij zijn.

Bewonerscommissie Solaris Johanneshof

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.