Ik vind: Gemiste kans

Ik vind: Gemiste kans

Het oude schippersinternaat in Dieren Zuid staat al jaren leeg op een braakliggend perceel middenin het dorp. Dit terrein heeft een woonbestemming, maar van nieuwbouw is het nooit gekomen. Als direct aanwonenden snappen we dit niet. Wij wonen hier met veel plezier en het is een prachtige plek om enkele nieuwe gezinswoningen te realiseren. We stonden dan ook vreemd te kijken toen we via de Regiobode vernamen dat er 13 september jl. een informatieavond werd georganiseerd over een voorgestelde bestemmingsplanwijziging.

In plaats van enkele woningen zou er een groot zorgcomplex voor dementerende ouderen moeten komen. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig van “wonen” naar “maatschappelijk 2”. In 2016 werd dit voorstel ook gedaan, maar na veel weerstand is die procedure ingetrokken. Vijf jaar later wordt opeens hetzelfde plan opnieuw gepresenteerd. Wij begrijpen niet waarom we als direct aanwonenden niet eerder zijn geïnformeerd of betrokken bij de planvorming. Deze hebben namelijk enorme impact op onze directe woonomgeving.

In de Zutphensestraatweg en Molenweg zien we veel parkeeroverlast en onveilige verkeerssituaties door (vracht)verkeer dat hier moet keren vanwege het lage tunneltje onder de N348. Wij voorzien grote problemen wanneer op deze locatie een zorgcomplex komt voor 24 dementerende ouderen met fulltime zorg. Dit zorgt voor veel extra verkeersbewegingen van personeel, zorgverleners, leveranciers, familie etc. Onze leefomgeving wordt hierdoor niet alleen drukker maar ook onveiliger. Het Johanneshof is nu een autoluw, doodlopende straatje waarin kinderen uit de buurt graag buitenspelen. Met deze plannen verandert onze straat in een parkeerterrein en laad-en-loslocatie van de zorginstelling.Wij vinden het onbegrijpelijk dat er geen gebruik wordt gemaakt van het huidige bestemmingsplan. Er zijn grote woningtekorten en veel gezinnen zoeken een huis in Dieren Zuid. Dit is een fantastische locatie voor enkele nieuwe woningen. Dat zou ook beter passen bij de verjonging en het leefbaar houden van onze buurt. Op zeer geringe afstand is al een groot verzorgingshuis aanwezig langs de Zutphensestraatweg. Bouw hier dan juist iets voor de gezinnen die graag aan een autoluw hofje willen wonen. Enkele vrijstaande of geschakelde woningen zouden ook beter aansluiten bij het beschermde dorpsgezicht dan een groot modern zorgcomplex.

Wij hopen daarom dat er besloten wordt het bestemmingsplan niet aan te passen. En we nodigen de betrokken partijen uit om werk te maken van een nieuw woningbouwplan voor deze locatie!

M. Boels en A. Verheij
Dieren