Ik vind: Dovemansoren

0219339_toetsenbord_0826_2.jpg
.

Ik vind: Dovemansoren

In het coalitieakkoord van de Gemeente Doesburg staat dat zij transparant wil zijn en volop ruimte biedt aan burgerparticipatie. Helaas, na bijna 4 jaar is niets van die nieuwe bestuurscultuur te merken wanneer het er werkelijk op aankomt.
Neem de bestemmingsplanwijziging Verhuellweg. De indieners van de zienswijzen kregen de nodige stukken niet toegezonden. De zienswijzen staan niet op de site. De griffie zette belangrijke brieven als die van de advocaat van de Gestichten niet in de lijst van ingekomen stukken. Raadsleden kregen in de vergadering geen antwoorden op hun vragen aan de wethouder en een zogenaamde deskundige. Op deze manier is het proces niet te volgen voor bewoners en allesbehalve openbaar of transparant.
Ook de gemeenteraad laat grote steken vallen. Een van zijn wettelijke taken is het controleren van het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat hij het dagelijks bestuur kritische vragen moet stellen en die niet zomaar mag geloven op zijn blauwe ogen. Hij moet zorgvuldig te werk gaan en kan zich als hoogste orgaan van de gemeente niet verschuilen achter ambtenaren en het college. Hij moet leidend zijn, actief en dingen afdwingen, bijvoorbeeld een gedegen onderzoek in plaats van die wassen neus van bureau Tauw. En hij moet vooral volksvertegenwoordiging zijn en daar niet voor zichzelf zitten. Want, de gemeenteraad heeft dan wel zijn mond vol van burgerparticipatie en denktanks, het merendeel van de partijen, beste mensen, heeft niets, maar dan ook niets, met uw woorden in de door u ingediende zienswijzen gedaan. De meeste gemeenteraadsleden hebben ze niet eens gelezen!
Laat de partijen maar bewijzen dat ze naar u luisteren en laat hen durven af te wijken van hun vooringenomen standpunt. Donderdag is de laatste kans voor de dames en heren gemeenteraadsleden om te laten zien dat ze niet onbetrouwbaar en niet arrogant zijn. Laten zij zich goed, heel goed, juridisch informeren en afzien van de vaststelling van de bestemmingsplanwijziging Verhuellweg, want het hele plan is kansloos. Dat was het van begin af aan en dat weet de raad ook al die tijd, omdat de bewoners hen daar veelvuldig op hebben gewezen. Luistert de raad niet naar de bewoners, dan eindigt deze heikele kwestie bij de Raad van State en dat kost de gemeente haar reputatie en duizenden euro’s. Weggegooid belastinggeld.

Stichting Fraterwaard