GroenLinks twijfelt aan ‘nut en noodzaak’ van Logistiek Centrum

0218940_Vrachtwagens.jpg
.

EERBEEK – Is een Logistiek Centrum in Eerbeek nou wel echt nodig? De Brummense raadsfractie van GroenLinks heeft grote twijfels. Terwijl het rapport de nut en noodzaak aan het LCE zou aantonen, meent de partij juist dat zo’n centrum ‘onhaalbaar en onnodig’ is. Het gaat hier volgens GroenLinks om een misleidend en niet onafhankelijk rapport.

Waar het rapport van onderzoeksbureau Buck Consultants International juist de nut en noodzaak van een LCE onderschrijft, meent GroenLinks dat de noodzaak juist ontbreekt. Er zijn cijfers gebruikt die een enorme groei in de markt suggereren, maar die zijn volgens GroenLinks onjuist. Zo wordt er weliswaar een groei verwacht in de verpakkingsindustrie, maar dat betreft omzet. De productie blijft vrijwel gelijk. Bovendien wordt de groei van de papierindustrie in Eerbeek veel te hoog ingeschat.
Ook wat betreft opslag is een LCE volgens GroenLinks niet nodig. “De extra benodigde opslagcapaciteit wordt becijferd op 6300 m2 om de groei op te kunnen vangen. Elders in het rapport wordt echter 9200 m2 afgestoten vanwege optimalisaties. De bestaande opslag voldoet dus al ruimschoots.”

Kosten

GroenLinks vraagt zich bovendien af wie de bouw van het LCE en de omliggende infrastructuur moet gaan betalen. De geschatte kosten liggen tussen de 25 en 35 miljoen euro, de geschatte marktwaarde is 11 tot 1 miljoen. “De industrie gaat dit niet zelf betalen en is slechts bereid contracten aan te gaan voor een fractie van de levensduur en/of afschrijftermijn van het LCE. Er wordt dus sterk gerekend op overheidsgelden”, concludeert de partij.

Overlast

Doordat het LCE niet in plaats komt van externe opslaglocaties buiten Eerbeek, zal er geen voordeel worden behaald wat betreft aantal vervoersbewegingen. Deze blijven hetzelfde, maar worden wel langer. De besparing van kilometers was in het rapport gebaseerd op de Burgerslocatie, waar het LCE niet gaat komen. Als het centrum aan de Kollergang komt, worden er juist meer kilometers afgelegd.
De geluidsoverlast zal in de toekomst nauwelijks afnemen als er meer elektrisch vervoer wordt gebruikt. Het geluid wordt vooral veroorzaakt door de banden op het wegdek.
Bovendien heeft het LCE volgens GroenLinks een aanzuigende werking: er komt extra opslagcapaciteit om de opslagbehoefte van Mayr Melnhof vanuit het buitenland te dekken en er wordt ruimte gereserveerd voor ‘derden’. Er komt dus meer verkeer en uitstoot.

Niet onafhankelijk

GroenLinks is van mening dat het rapport van Buck Consultants International misleidend niet onafhankelijk is. Er is gerekend met informatie die door de papierindustrie is aangeleverd, er is nauwelijks gesproken met andere belanghebbenden, zoals omwonenden van de Kollergang. Data wordt selectief gebruikt en de argumenten zijn slecht onderbouwd. Ook valt het GroenLinks op dat niet is onderzocht hoe de situatie eruit gaat zien als er helemaal geen LCE komt.

Vragen

Het rapport roept veel vragen op bij GroenLinks. De partij vraagt zich vooral af waarom de provincie nou zo graag dat LCE wil, het kost ze veel geld en levert niets op. Wie moet dit betalen en wie gaat het LCE verder ontwikkelen? Daarnaast leven er vragen over de invloed op de werkgelegenheid.