Gemeente Bronckhorst maakt plan van aanpak voor schonere milieuparkjes

0218795_Afvalzak.jpg
.

GEM.BRONCKHORST – Inwoners van Bronckhorst scoren bovengemiddeld op het gebied van afvalscheiding en de vermindering van de hoeveelheid restafval. Doordat inwoners afval goed scheiden, maken zij intensief gebruik van de ondergrondse containers op de milieuparkjes. Helaas worden er regelmatig ook zaken op de milieuparkjes aangetroffen die er niet thuishoren.

Er staan onder meer vuilniszakken of dozen naast de containers, maar ook grofvuil of bouwafval.De gemeente en Circulus-Berkel gingen daarom aan de slag om oplossingen te zoeken. B en w stemden in met een plan van aanpak voor schonere milieuparkjes. Er werd onderzocht hoe de milieuparkjes opgeruimder kunnen blijven. De meldingen werden in kaart gebracht en er werd bekeken of de inrichting en het ledigen van de milieuparkjes beter kan. Ook zijn gesprekken gevoerd met buurtbewoners.
Er wordt meer afval bij de milieuparkjes gebracht sinds inwoners zelf hun grijze afval wegbrengen en milieuparkjes zijn uitgebreid met containers voor luier- en PMD-afval. Het aantal meldingen over de milieuparkjes verdubbelde in het eerste helft half jaar van 2021 (566) zelfs nog ten opzichte van heel 2020 (529 meldingen).
De afgelopen tijd wordt op een aantal locaties al vaker geledigd en zijn hederahaagjes geplaatst om verwaaien van zwerfvuil te voorkomen. Deze maatregelen leidden inmiddels tot een flinke vermindering van het aantal meldingen over de milieuparkjes. De komende tijd worden de afbeeldingen op de inworpzuilen nog verbeterd en de inzamelfrequentie nog verder aangepast.
Verder constateerde de gemeente dat er over een aantal locaties de afgelopen periode meer dan 10 meldingen per kwartaal binnenkwamen waaronder over de Keppelseweg in Hummelo en de Kerkstraat in Drempt. De overlast op deze parkjes komt veelal door het intensieve gebruik en daardoor regelmatig volle containers. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen, komen er extra containers. In totaal gaat het om 6 extra PMD-containers en 5 extra restafvalcontainers.