Dorpsraad blij met alles wat er gebeurt in Loenen

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp laat bij het begin van het nieuwe jaar weten dat er op allerlei gebieden wordt gesproken, onderhandeld en gepresenteerd. De inzet van de vrijwilligers is volgens het bestuur prima, evenals de sociale cohesie in het dorp.

Er wordt geprobeerd om 24-uurszorg naar Loenen te halen, zodat de ouderen niet meer naar elders hoeven als zij hulpbehoevend worden. De plannen zijn er, het wachten is op nu de uitvoering.
Er wordt hard gewerkt aan een groen(er) buitengebied via de nieuwe ‘recreatie zonering in het buitengebied’. Ook zijn vrijwilligers druk met het opruimen van het zwerfvuil. Nog steeds wordt er (positief) onderhandeld met de provincie over de uitkijktoren in de Loenermark.

Ook op het gebied van wonen is de Dorpsraad een stap verder. Er is recent een plan naar de gemeente gepresenteerd waarin starterswoningen voor jongeren en betaalbare huisvesting voor ouderen centraal staan.
De eerste discussies over de toekomst van sport en verenigingsleven worden gevoerd. “Waar moeten we aan denken?”, vraagt de Dorpsraad zich af. “Wat zijn uitbreidingsmogelijkheden? Wat hebben verenigingen nodig om voort te kunnen?” Voor het stimuleren van toerisme zijn er mooie plannen gemaakt voor de komende jaren, samen met de regio, de gemeente en provincie.

Regelmatig wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang van de Energiecoöperatie. Een groep vrijwilligers zet zich geweldig in voor alle energieprojecten in Loenen.
De N786 (Eerbeekseweg en Kanaal Zuid) is en blijft voorlopig een dossier waar de Dorpsraad druk mee is en waarschijnlijk voorlopig ook zal blijven. Het gewonnen Kort Geding van de provincie geeft hen een steuntje in de rug. Het is en blijft echter een hoofdpijn dossier voor de Loenense raad. Er wordt in ieder geval nog steeds gesproken.
Veel bedrijven in de regio hebben uitbreidingsplannen op het bedrijventerrein Kieveen en op diverse locaties in Loenen. “Goed voor de werkgelegenheid in Loenen”, zegt de Dorpsraad.