Doesburgse wethouder neemt na bijna 9 jaar afscheid

0219293_Peter_BollenMG3446Robbin_van_Turnhout_Fotografie.jpg
.

‘Samen stappen maken, daar wordt iedereen blij van’

DOESBURG – Peter Bollen stopt eind deze maand als PvdA/GroenLinks-wethouder in Doesburg. Daarmee komt een eind aan een bijna negenjarige wethoudersperiode, waarin vooral het sociaal domein en duurzaamheid voorop stonden. Hoewel lang niet alles van een leien dakje ging, kijkt Bollen toch vooral tevreden terug. “De grootse uitdaging was niet om oplossingen te bedenken, maar om er in Doesburg ook draagvlak voor te krijgen. Gelukkig hebben we daar de afgelopen jaren ook successen in geboekt.”

Het liefst had Peter Bollen zijn ambtstermijn als wethouder in Doesburg afgemaakt en pas na de verkiezingen afscheid genomen van de politiek. Maar een vrijkomende vacature als Regionaal Adviseur Jeugdzorg kon hij onmogelijk negeren. “Deze baan kwam nu langs en moest met spoed worden opgepakt. De wachtlijsten in de beschermde jeugdzorg zijn te lang en daar moet snel wat aan worden gedaan. Daar zijn vele instanties bij betrokken, zoals Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdrechters, gecertificeerde Instellingen, zorgverleners en ook de gemeenten in deze regio rond Arnhem. Als ik kan helpen al deze instanties beter te laten samenwerken zodat ieder kind tijdig de passende hulp krijgt, ben ik een gelukkig mens”, zegt Bollen.
De gedrevenheid van Bollen om zich in te zetten voor het regionaal jeugdwerk heeft een lange geschiedenis die nauw samenhangt met zijn wethouderschap. Toen hij daarmee in 2013 startte, stond de decentralisatie van het hele sociale domein, waaronder WMO, participatiewet en ook de jeugdzorg, net voor de deur. Nog voor de start daarvan in 2015 ging Bollen met zijn medewerkers al aan de slag met het opzetten van een jeugdteam. “Ons idee was dat we beter vanuit de praktijk konden leren en ervaren hoe dat moest, dan dat we een jaar vanachter een bureau erover gingen nadenken.”

Raak schieten

Niet zonder trots vertelt Bollen dat die aanpak zich heeft uitbetaald. “Achteraf kun je zeggen dat onze insteek goed is gelukt, waardoor er in Doesburg vanaf het begin een goed jeugdteam actief is. Gelukkig ziet men dat in de regio ook en staan we nog steeds hoog aangeschreven om deze aanpak.” Waar het geheim van het succes dan in ligt? Bollen hoeft daar niet lang over na te denken. “Het bijzondere is dat we – in tegenstelling tot de meeste gemeenten – geen jeugdconsulenten in dienst hebben genomen. Die verwijzen alleen. In plaats daarvan hebben we de zorgprofessionals in een team bij elkaar gezet, zodat daar ook meteen korte hulp en ondersteuning kan worden geboden. Ik heb dat team vanaf het begin het motto ‘In één keer raak schieten!’ meegegeven. Daarmee leveren we de maximale inspanning om elk kind de juiste en passende zorg te laten krijgen. Maar ook niet te veel en niet te lang, want dan lopen de kosten weer te hoog op en is het niet meer betaalbaar.”

Hoe belangrijk het jeugdwerk ook is, de vertrekkende wethouder wil graag benadrukken dat zijn inspanningen voor het sociaal domein de afgelopen jaren op een veel breder vlak lagen. Zo was hij nauw betrokken bij de integratie van de kinderopvang en de buitenschoolsopvang (BSO) op de Doesburgse basisscholen en hield hij zich ook bezig met omvorming van Wet Sociale Werkplaatsen naar de Participatiewet. Bollen: “Dat bracht veel onrust met zich mee. Na veel vijven en zessen en een aantal dure onderzoeken hebben alle betrokken gemeenten uiteindelijk ingestemd met de omvorming van de moeilijk functionerende sociale werkplaats Presikhaaf naar Scalabor. Gelukkig is daar de rust nu weergekeerd en zijn de slapeloze nachten voor de medewerkers voorbij.”
Ook stond Bollen aan de wieg van de Stichting Leergeld en de Stichting Urgente Noden (SUN), twee instellingen die zorgen voor een financieel vangnet voor mensen in armoede.

Even schakelen

In zijn laatste wethoudersperiode – waarbij hij namens zijn nieuwe fusiepartij PvdA/GroenLinks in het college zat – kreeg Bollen ook duurzaamheid en de energietransitie in zijn portefeuille. Bollen erkent dat dat even schakelen was. “Voor mij was dat een geheel nieuwe tak van sport, want ik kwam natuurlijk uit de sociale hoek. Ik moest me dan ook behoorlijk inwerken in de materie.”
Daarbij kwam Bollen er al snel achter dat Doesburg bepaald geen koploper was waar het ging om energietransitie. “Dat is misschien nog steeds wel een beetje zo. Doesburgers kijken liever even de kat uit de boom voordat ze met veranderingen aan de slag gaan.” Toch ziet de wethouder wel een verandering optreden. “Het laatste jaar begint gelukkig het besef door te dringen dat we echt stappen moeten gaan zetten. En dat de mogelijkheden die we als gemeente hebben gecreëerd, echt worden opgepakt. Kijk bijvoorbeeld naar de positieve ontvangst van een mogelijke warmtenet in de Ooi, maar zeker naar het succes van de energieboxen. Al de 1350 boxen, die helpen je huis energiezuiniger te maken, waren binnen een week al vergeven, zodat we er nu nog eens 400 extra hebben besteld om te verdelen.”
Bollen toont zich met name trots op het warmteproject in de Ooi, waarvoor hij het initiatief nam. In dit project wordt in de zomer warmte uit het water in de IJssel gehaald, opgeslagen, en in de winter weer naar boven gehaald om huizen mee te verwarmen. “Het bleek dat dit bij de wijk Ooi goed zou passen, dus maakten we plannen met het Waterschap, Liander, Woonservice IJsselland en natuurlijk informeerden we ook bij de bewoners zelf wat zij ervan vonden.” Uiteindelijk resulteerde dat in een aanvraag voor subsidie van bijna 4 miljoen euro, die tot Bollens eigen verrassing ook werd toegekend. Inmiddels is het plan alweer een eind verder op stoom en begint het langzaamaan steeds concreter te worden. Bollen: “Ik hoop dat dit pionierswerk goed doorgezet kan worden. Want het is waarschijnlijk de beste manier om voor de wijk Ooi warme huizen tegen betaalbare kosten voor de huurders te realiseren. Kosten die nou eens niet zoals de gasprijs omhoog schieten.”

Juist bij dit soort grote plannen, maar feitelijk door zijn hele wethoudersperiode heen, geldt voor Bollen vooral als uitgangspunt: neem burgers mee in wat je doet. Bollen vat het zelf bondig samen: “Eerst participatie en dan de projecten, niet andersom. Voor mij ligt de grootste uitdaging voor het goed besturen van een stad niet meteen in het bedenken van oplossingen, maar in het draagvlak dat je daarvoor weet te krijgen. Ik heb de afgelopen jaren geleerd dat niet iedereen helemaal zijn zin kan krijgen, daarvoor zijn de meningen in Doesburg te divers. Maar ik heb ook ervaren dat we samen bijna altijd belangrijke stappen vooruit kunnen maken. En daar wordt uiteindelijk iedereen blij van. Hopelijk heb ik daarbij vanuit mijn sociale en progressieve insteek ook een steentje kunnen bijdragen aan een beter Doesburg.”

Foto: Robbin van Turnhout Fotografie
Tekst: Mark Mol