Brummense raad zet in op woningbouw op Burgersterrein

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft het college middels een motie verzocht zo snel mogelijk met de provincie af te stemmen hoe het proces wordt opgepakt om tot een nieuwe invulling te komen van het Burgersterrein in Eerbeek. In de decemberraad staakten de stemmen op dit onderwerp, bij een nieuwe stemming op donderdag 20 januari stemden 9 raadsleden voor het de motie die werd ingediend door GroenLinks, D66 en VVD.

In december besloten Gedeputeerde Staten van Gelderland dat het Burgersterrein niet zal worden gebruikt voor de bouw van een nieuw Logistiek Centrum. Dit biedt voor Eerbeek kansen om het terrein te ontwikkelen tot een leefbare plek waar gewoond kan worden, een optie waar ook omwonenden zich voor uitspreken. De indieners van de motie haalden de hoge woningnood in de gemeente aan, maar ziet ook kansen in combinatie met natuurontwikkeling.
Met de motie wordt het college gevraagd zo snel mogelijk met de provincie af te stemmen hoe het proces wordt opgestart om tot een andere invulling van het terrein te komen. De inzet hierbij moet woningbouw zijn. De bewoners van het gebied hebben laten weten vanaf de start mee te willen denken en doen bij de ontwikkeling van het terrein. De partijen die de motie indienden verzoeken het college ook de woningbouwcorporatie te betrekken in het kader van sociale huurwoningen.