Bewoners Harderwijkerweg Eerbeek vragen provincie om regie verkeersproblematiek

EERBEEK – De bewoners van de Harderwijkerweg in Eerbeek storen zich aan de eenzijdige focus van de gemeenten Apeldoorn en Brummen op de verkeersveiligheid langs het Apeldoorns-Dierenskanaal. Ze zijn van mening dat er op regionale schaal een integrale oplossing moet komen voor alle verkeersproblemen in de regio en pleiten voor een voortvarende regie door de provincie Gelderland.

De bewoners van de Harderwijkerweg Eerbeek onderschrijven dat de verkeersveiligheid langs het kanaal verbeterd kan en moet worden. Het verlagen van de maximum snelheid naar 60 kilometer per uur blijkt volgens het rapport ‘Verkeersveiligheidsanalyse Kanaalroute’ van Antea een goede manier om de veiligheid op de route te verbeteren. Dit heeft echter tot gevolg dat er zo’n 20 tot 30 procent minder weggebruikers de route langs het kanaal zullen kiezen en de verkeersdruk op de N786 vanaf de A50 door het centrum van Loenen en Eerbeek met 10 tot 20 procent toeneemt.
De bewoners van de Harderwijkerweg noemen de extra verkeersdruk op de N786 en daaraan gekoppeld de verdere aantasting van de leefbaarheid en verkeersonveiligheid volstrekt onaanvaardbaar. “Deze route is nu al te zwaar belast met veel vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek. Dezelfde route heeft daarnaast ook een belangrijke functie voor recreatief verkeer in de regio Veluwezoom. Ook dit verkeer is snelgroeiend, evenals het aantal fietsers en voetgangers. Het echt oplossen van de regionale verkeersproblematiek is veel meer dan alleen het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Kanaalroute”, stellen zij.

Integrale aanpak

Al tientallen jaren wordt er in de regio gesproken over de ingewikkelde verkeersproblematiek in de hele regio Dieren-Apeldoorn. Dat betreft niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de voortdurende groei van vracht- en personenverkeer, de doorstroming van weg- en fietsverkeer en de leefbaarheid van bewoners. Deze uitzichtloze situatie moet volgens de bewoners van de Harderwijkerweg eindelijk eens in goed overleg met alle partijen op regionale schaal en integraal worden opgelost. Zij staan hierin niet alleen. Ook veel andere dorpsraden, bewonersgroepen en industrie spraken zich enkele jaren geleden al eensgezind uit voor een regionale en integrale aanpak.
“Het heeft er nu alle schijn van dat de gemeenten Apeldoorn en Brummen hun eigen weg kiezen wat betreft de Kanaalroute”, aldus de bewoners van de Harderwijkerweg. “Dat is niet alleen onbehoorlijk, maar ook erg onverstandig. Door de Kanaalroute los te weken uit de regionale aanpak, verlies je het zicht op een echte integrale en toekomstbestendige oplossing voor de hele regio Dieren-Apeldoorn.” Ze vrezen een patstelling als Apeldoorn en Brummen op eigen houtje doorgaan met slechts één focus, de veiligheid op de Kanaalroute. “Als Brummen en Apeldoorn op deze weg doorgaan, wordt iedereen in de regio voor het blok gezet.”

Provinciale regie

De bewoners van de Harderwijkerweg in Eerbeek hopen dat de provincie Gelderland ‘voortvarend de regie pakt om tot een regionale en integrale aanpak te komen van de problemen die in de regio spelen’. “We willen dat Gelderland als regisseur alle actoren in het gebied betrekt bij het wegennet van de toekomst en dat de betrokken gemeentes zich schikken in de regie van de provincie en een punt zetten achter hun solistisch opereren.”
“Vooral de gemeente Brummen zou moeten inzien dat je de verkeersveiligheid op de kanaalroute niet als een afzonderlijke kwestie kunt beschouwen. Er moeten immers ook knopen worden doorgehakt over het Logistiek Centrum Eerbeek aan de Kollergang. Dit LCE is van grote betekenis voor verbetering van de leefbaarheid van Eerbeek en de continuïteit van de papierindustrie. De keuze voor de Kollergang en de verkeersafwikkeling langs het kanaal hangen onlosmakelijk met elkaar samen”, stellen de bewoners van de Harderwijkerweg.
Foto: Saranda in ’t Veld