Nieuwe weg bij papierfabriek Eerbeek langs ‘t Haagje

EERBEEK – De provincie Gelderland wil een nieuwe weg aanleggen langs ’t Haagje, bij papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek, voormalig Mayr-Melnhof. Momenteel rijden veel vrachtwagens naar de fabriek over een weg die daar eigenlijk niet op is ingesteld. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties en hinder voor omwonenden. “Met de nieuwe route wordt het verkeer veiliger en de overlast door vrachtwagens minder”, aldus gedeputeerde Jan Markink.

De nieuwe weg wordt afgeschermd door een groene geluidswand. Daardoor worden de vrachtwagens grotendeels aan het zicht onttrokken en wordt er een veilige fietsroute gemaakt. De groenstrook die voor de aanleg van de nieuwe weg nodig is, wordt gecompenseerd door het creëren van nieuwe groene wandel- en speelruimte. Ook wordt samen met het Waterschap de Eerbeekse beek hersteld.

Inpassing kartonfabriek

De nieuwe weg is onderdeel van een betere inpassing van kartonfabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Sinds 1661 is op deze plek een papierfabriek gevestigd. In de loop der tijd is de fabriek groter geworden en zijn er huizen omheen gebouwd. Daardoor ligt de kartonfabriek nu middenin het dorp.
Om toekomstbestendig te blijven wil de fabriek binnen haar bestaande vergunning de productie verhogen. Daardoor nemen de activiteit op het terrein en het verkeer er naartoe toe.
Om tegelijkertijd een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te borgen, heeft de provincie onderzocht hoe de fabriek het beste ingepast kan worden in de omgeving. In eerste instantie zou daarvoor alleen worden gekeken naar twee inrichtingsvarianten van het bedrijfsterrein zelf. Op verzoek van omwonenden zijn ook vijf aan- en afrijdroutes onderzocht op milieueffecten zoals geluid, geur, trilling, verkeer, gezondheid en visuele beleving.

Onderzoek en omwonenden

De meeste omwonenden hebben de voorkeur voor route B, omdat deze niet door een woonwijk gaat. Daarnaast gaven veel omwonenden aan verkeersveiligheid, gezondheid en groen in de wijk belangrijk te vinden. Maar deze route is in verhouding duur, kan niet zonder de achtertuinen van particulieren worden uitgevoerd en is onzeker in de uitvoering en valt daarom af.
Route E langs ‘t Haagje scoorde niet het hoogst in het milieueffectonderzoek. Maar dit alternatief verbeterde veel toen de aanvullende maatregelen uitgewerkt werden. Bij deze optie is er namelijk veel ruimte om de weg goed in te bedden. Met de aanleg van een veilige fietsroute en nieuwe groene ruimte draagt deze veel bij aan voor de buurt belangrijke thema’s.

De keuze

“We hebben de afgelopen tijd alles zorgvuldig afgewogen”, licht gedeputeerde Jan Markink het uiteindelijke besluit toe. “Naast milieueffecten zijn de mening van omwonenden, de impact op de omgeving, zoals het gedwongen uitkopen van bewoners of bedrijven en de kosten meegenomen. Opgeteld gaat onze voorkeur dan uit naar een nieuwe weg langs ’t Haagje. De route is veilig, betaalbaar en zorgt voor minder overlast. We verwachten dat de weg ook snel te realiseren is. Zo creëren we hier een toekomstbestendige oplossing en kunnen we met beperkte middelen zoveel mogelijk resultaat bereiken in de verschillende projecten in de regio Eerbeek – Loenen.”
Voor de inrichting van het bedrijfsterrein is gekozen voor alternatief 2. Hierbij is de transportband korter en ligt hij lager. De geluidsbelasting op de omgeving is daardoor veel kleiner dan bij de andere optie. Daarbij kunnen vrachtwagens met deze nieuwe inrichting op het fabrieksterrein wachten. Op dit moment zorgen in de straat wachtende vrachtwagens regelmatig voor overlast bij omwonenden.
De twee gekozen alternatieven worden de komende tijd verder uitgewerkte en vertaald in een provinciaal inpassingsplan. Dit wordt daarna ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten.

EerbeekLoenen2030

De inpassing van Folding Boxboard Eerbeek is onderdeel van het programma EerbeekLoenen2030. De papierindustrie is een belangrijke werkgever in de regio, maar in de afgelopen decennia zijn fabrieken en huizen met elkaar verweven geraakt. Hierdoor staan de leefbaarheid voor inwoners en het vestigingsklimaat voor bedrijven onder druk.
Met EerbeekLoenen2030 werkt de provincie daarom samen met de gemeenten Brummen en Apeldoorn en de papierindustrie aan een betere balans tussen leefbaarheid en vestigingsklimaat. Naast een betere inpassing van fabrieken zoals bij Folding Boxboard Eerbeek worden ook wegen verbeterd en fietsroutes veiliger gemaakt. Daarnaast ondersteunt de provincie de verduurzaming van de papierindustrie: verminderen van stikstofuitstoot het gebruik van aardgas. Beide zijn belangrijk voor het dorp en omringende natuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.