Ik vind: Knip

0215418_schrijven.jpg
.

Ik vind: Knip

In de voorbereiding van het plan Traverse Dieren is ooit gesproken over een ‘knip’ in de Harderwijkerweg. Hiermee werd bedoeld dat de Harderwijkerweg tussen Dieren-Noordoost en Laag Soeren zou worden afgesloten voor autoverkeer. Reden voor die ‘knip’ was dat verkeer dat Dieren alleen gebruikt om er doorheen te rijden, deze route niet meer kan nemen en dus automatisch meer van de daarvoor bedoelde verbeterde Kanaalweg-route gebruik zou gaan maken. Eigenlijk een heel logische redenering: verkeer dat niet in Dieren zelf hoeft te zijn, wil je daar ook niet hebben. Dat geeft onnodig veel en doorgaans snel rijdend verkeer op een niet daarvoor bedoelde route. En bovendien is de Kanaalweg aangepast om dit extra verkeer te kunnen verwerken.
Echter, die ‘knip’ is er nooit gekomen, met als gevolg een nog steeds veel te drukke Harderwijkerweg en een verbeterde Kanaalroute, die slechts beperkt gebuikt wordt. Dat die ooit bedachte ‘knip’ een grote bijdrage kan leveren aan het verminderen van doorgaand verkeer op de route Harderwijkerweg merken we inmiddels goed aan de ‘tijdelijke knip’ die is aangebracht ten gevolge van de tijdelijke wegwerkzaamheden bedoeld voor de reconstructie van de rotonde bij de Spar. Door de werkzaamheden is het verkeer op de Harderwijkerweg tussen Imboslaan en Cederlaan gestremd. Niet op de plek die hier ooit voor bedacht was, maar het effect is hetzelfde als die van de eerder beschreven ‘knip’. Doorgaand verkeer richting Laag Soeren en Eerbeek moet nu via de Kanaalweg rijden. De hoeveelheid doorgaand, en vaak veel te hard rijdend, verkeer op de Harderwijkerweg is hierdoor merkbaar afgenomen. Goed voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
Kortom, goed idee om die ‘knip’ in de Harderwijkerweg nog eens uit de mottenballen te halen en alsnog door te voeren. Dat scheelt veel doorgaand en hard rijdend verkeer op de route Harderwijkerweg. Die route is daar tenslotte niet voor bedoeld. Ik ben groot voorstander.

Dick Ottevanger,
Dieren