Gemeente en inwoners werken samen aan beheer openbare ruimte

0214410_Gemeentehuis.JPG
.

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden heeft een integraal beheerplan opgesteld voor de openbare ruimte. Hierin staat hoe de gemeente de komende jaren een veilige en duurzame leefomgeving wil realiseren. Door integraal te werken, kan de gemeente efficiënter omgaan met budgetten.

In 2020 is de Beheernota Openbare Ruimte van de gemeente Rheden vastgesteld, inclusief ambities en beleidskaders. In onlangs vastgestelde beheerplan worden die beleidskaders vertaald naar uitvoering. De elf thema’s uit de beheernota zijn uitgewerkt in verschillende doelstellingen en maatregelen. Dat zijn het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid, het faciliteren van stimuleren van toerisme en recreatie, het verbeteren van toegankelijkheid, het stimuleren van ontmoetingen en bewegen, inzet van de samenleving, klimaatadaptatie, het stimuleren van biodiversiteit, energieneutraal in 2040 en bijdragen aan circulariteit.
Marc Budel, Wethouder Natuur en Landschap en Openbare Werken, is trots op dit integrale beheerplan: “Het is mooi om te zien dat we met het beheer van openbare ruimte veel meer kunnen bereiken dan alleen het onderhoud. We merken ook dat deze aanpak veel beter aansluit bij de wensen van inwoners en ondernemers. Ik vind het dan ook geweldig dat de gemeente Rheden kiest voor deze integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte.”

Voorbeeld van die integrale aanpak is bijvoorbeeld de herinrichting van Park Daalhuizen in Velp. hier zijn de nodige klimaatmaatregelen getroffen, maar ook de paden verbeterd en de openbare ruimte opgeknapt. Dit alles in overleg met omwonenden. Binnenkort wordt de Oranjebuurt in Dieren aangepakt. De gemeente gaat aan het werk met de riolering, maar ook met de afvoer van het regenwater. Ook wordt er gewerkt aan de biodiversiteit en komen er klinkers in plaats van asfalt.
Een ander mooi voorbeeld van participatie zijn de 450 adoptanten van onder andere afvalbakken, banken, openbaar groen en boomspiegels. Het gaat hier bijvoorbeeld om onderhoud van (kleine) groenstroken voor de deur of grotere groenstroken die gezamenlijk met de buurt worden onderhouden, zoals De Slenk in Dieren. Ook vanuit Ik Buurt Mee-initiatieven is de gemeente volop in overleg met haar inwoners. De afspraken en mogelijkheden worden met de bewoners besproken en vastgelegd.
Daarnaast staat de gemeente Rheden open voor initiatieven via de Right to Challenge, het ‘uitdaagrecht’. Inwoners kunnen de gemeente ‘uitdagen’ en met een alternatief plan of voorstel komen voor het beheer en onderhoud.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.