woensdag 01 december 2021 | WEEK 48 |
HomeOpinieIk vind: Last but not least?

Ik vind: Last but not least?

Ik vind: Last but not least?

In het Posbank-afsluit-verhaal en over hoe nu verder staat onder andere: voor veel omwonenden is verkeershinder het centrale probleem. Mensen ervaren het gebied als druk and last but not least: het leidt tot overlast voor omwonenden. Prachtig dat hier op deze plek aandacht aan wordt besteed.
In de beheernota openbare ruimte (april 2020): we streven één gezamenlijk doel na in onze woongebieden: een prettig woon- en leefklimaat in alle straten buurten en wijken in alle dorpen.
In de structuurvisie (december 2017): we zien het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan het woongenot en waar mogelijk nog te verbeteren en de leefbaarheid goed te houden. Initiatieven voor leefbaarheid moeten van de inwoners zelf komen. In diezelfde structuurvisie wordt ook gesproken over een gezonde leefomgeving. De GGD gaat hiervoor Quick Scans uitvoeren.
Op vragen van de SP fractie (oktober 2020) over de stand van zaken aan het College van B&W is het antwoord: De beoogde Quick Scans zijn nog niet volledig voor iedere kern uitgevoerd. Door prioritering in werkzaamheden is dit on-hold komen te staan. We waren inmiddels drie jaar verder. Gelet op het belang van een gezonde leefomgeving zeer benieuwd waar inmiddels daadwerkelijk gemeten (b.v. fijnstof) is en met welk resultaat?
In Oud Velp Zuid in de wijk rond de Schoolstraat, Sophiastraat en de IJsselstraat zijn inmiddels vijf automobielbedrijven gevestigd en niet te vergeten het meer dan druk bezochte tankstation aan de Schoolstraat. Een vlamoven in het klein?
Omwonenden ervaren het gebied als druk met de daarmee gepaard gaande verkeershinder en leidt last but not least tot overlast voor diezelfde omwonenden en niet tot het zoveel geprezen prettig woon- en leefklimaat in alle straten in alle dorpen.
In de Rhedense bekendmakingen van 29-09-2021 staat een omgevingsvergunning aanvraag voor het plaatsen van een fuelwash bij Schoolstraat 57 met een opstelplaats voor 4 tot 8 auto’s per uur max. op de erfgrens met Sophiastraat 82.
Dit alles, last but not least, als bijdrage aan een prettig woon- en leefklimaat in alle straten!

Henk Molenaar
Velp

spot_img
Verder lezen

Meer deze week

0215851_Brummen_logo.jpg

Drie parallelle forumbijeenkomsten in Brummen

BRUMMEN – Het jaar 2021 nadert een eind en dat betekent ook dat de gemeenteraad van Brummmen zich voorbereidt op de laatste vergadercyclus van dit kalenderjaar. Op donderdag 16 december staat de besluitvormende raadsvergadering gepland. Deze wordt vooraf gegaan door een drie online forumvergaderingen op donderdagavond 2 december. Negen inhoudelijke

0215431_Poster_vluchtelingenbeleid.JPG

Aandacht voor vluchtelingenproblematiek

DOESBURG - De vluchtelingenproblematiek in Europa is al jaren een belangrijk onderwerp. Om hier nog eens aandacht voor te vragen, heeft de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg (PGAD) twee grote spandoeken opgehangen aan de Martinikerk, met hierop 9000 namen van vluchtelingen. Het aantal dat Nederland had toegezegd te zullen opnemen. Hiervan zijn

Leger des Heils collecteert

REGIO - In de week van 29 november tot en met 4 december gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op voor de landelijke collecte. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid over Nederland heeft het Leger ruim honderd

0215029_Kampioen.jpg

Bronckhorst zoekt kampioenen

GEM. BRONCKHORST - Ook dit jaar wil de gemeente Bronckhorst haar sportkampioenen huldigen. Ondanks dat wellicht verschillende kampioenschappen niet door konden gaan, wil de gemeente sporters die een kampioenschap behaalden graag in het zonnetje zetten. Inwoners die een persoon of club kennen die het afgelopen jaar op sportief gebied kampioen

0215157_Het_Rhedens.jpg

Verrassende ideeën voor de turnhal in Ellecom

ELLECOM - 230 leerlingen van Het Rhedens (vmbo, havo en vwo) in Dieren dachten na over een mogelijke invulling voor de monumentale turnhal in Ellecom. De vijf winnende teams mochten hun idee afgelopen dinsdag presenteren aan een jury onder leiding van wethouder Marc Budel van de gemeente Rheden. De opbrengst

0215062_Arie_Teeuw.jpg

Boek: Komt een man bij de gemeente

VELP - Bezuinigingsstrateeg Arie Teeuw uit Velp heeft de afgelopen jaren meer dan 40 gemeenten helpen bezuinigen, voor samen in totaal ruim 150 miljoen. In alle gevallen haalbare bezuinigingen met minstens de omvang van het met het gemeentebestuur afgesproken bedrag. Het geheim van zijn succes onthult Teeuw in het boek