Home / Alle-Regiobode / Ik vind: Reactie op ‘zorg over functioneren van de zorg’

Ik vind: Reactie op ‘zorg over functioneren van de zorg’

In Regiobode van woensdag 30 juni stond een ingezonden brief, geschreven door de fracties van GprB en GroenLinks. Daarin stond onder ander een weergave van de Rondetafelgesprekken zoals deze door de Gemeenteraad op 18 mei zijn gehouden. De negatieve weergave van die gesprekken en termen als vette onvoldoende door GprB en GL doet in onze optiek in geen recht aan de inbreng zoals die door betrokkenen tijdens die avond naar voren is gebracht.
De gemeenteraad zelf organiseert met regelmaat thematische avonden om een beter beeld te krijgen van onderwerpen die actueel zijn.
Op 18 mei was het doel om een beter beeld te krijgen van onder andere de jeugdzorg. Hiervoor kwamen gebruikers aan het woord, huisartsen en bijvoorbeeld aanbieders van jeugdzorg. De reden voor dit gesprek was dat de gemeenteraad zich een goed beeld wilde vormen van hetgeen er leeft bij de inwoners die gebruik maken van onder andere de jeugdzorg, bij de huisartsen en bij de huidige aanbieders van jeugdzorg aangezien er eind 2020 een aantal veranderingen zijn doorgevoerd
Het was een uitstekende avond, waarbij zowel inwoners, huisartsen als aanbieders van de zorg zich kwetsbaar opstelden en het een goede zaak vonden dat zij de gelegenheid kregen om de raad rechtstreeks toe te spreken. Zodoende informeerden zij de raad op een prima manier over de actuele gang van zaken. Alleen dat al verdient waardering.
Wat het een goed-nieuws-show? Nee, en dat was ook niet de bedoeling. Op zich was er begrip voor de veranderingen waardoor de gemeente door het kleinere aantal zorgaanbieders veel nauwer en beter kan samenwerken met die aanbieders. Tegelijkertijd was men kritisch op de communicatie rond de veranderingen: die was relatief beperkt en de veranderingen kwamen sneller dan gedacht.
Waardering werd ook geuit, bijvoorbeeld dat zowel de oude als de nieuwe jeugdzorgverleners heel goed samen hebben gewerkt om de overdracht goed te regelen.
Zo werd het een avond met zowel positieve opmerkingen als ook kritiek. Al met al was het hierdoor een avond waar we zowel als raad maar ook het college verder mee kunnen want knelpunten zijn er om op te lossen. Alleen met zo’n houding komen we samen verder in het bieden van goede zorg aan onze jeugd
.
Cyril Weijers,
raadslid CDA Rheden

Lees ook

Business & Shopping: Vakdiploma voor Toon van den Boogaard van Monuta in Dieren

DIEREN – Toon van den Boogaard van Monuta in Dieren mocht onlangs het diploma van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.