Home / Algemeen / Toerit nieuwe IJsselbrug meest kansrijke locatie voor windmolens

Toerit nieuwe IJsselbrug meest kansrijke locatie voor windmolens

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen ziet de meeste kansen voor windenergie bij de rotonde Kwazenbosweg. Bij de toerit naar de nieuwe IJsselbrug zouden drie windmolens kunnen worden geplaatst. Wie een zonnepark wil aanleggen, moet hierbij aan strikte regels voldoen. Dit staat in het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden, dat nu ter inzage ligt.

Dit uitnodigingskader windmolens en zonnevelden is een lokale vertaling van het plan RES 1.0, waarin de regio in kaart heeft gebracht waar en hoe duurzame energie zou kunnen worden opgewekt. In het kader staan zoekgebieden en regels voor het realiseren van windmolens en zonneparken binnen de gemeente Brummen. “De RES is nog wat abstract en op hoofdlijnen, dit kader is een tactische vertaling voor onze gemeente”, legt wethouder Pouwel Inberg uit.

Zo zijn er in het uitnodigingskader regels opgenomen waaraan energieprojecten moeten voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, inpassing in het landschap en de verdeling van de opbrengsten. Hoe precies staat niet in detail uitgewerkt, maar Brummen wil absoluut dat minstens de helft van de opbrengsten van een zonnepark of windmolen terugvloeien naar de samenleving. “Dat kan via individuele aandelen, maar ook door bijvoorbeeld een fonds dat een speeltuin aanlegt, om maar eens wat te noemen”, aldus Inberg. “En meer dan die 50 procent is natuurlijk nog mooier.”

Waar in de RES nog twaalf potentiële (technisch haalbare) locaties voor windmolens staan, heeft Brummen dat aantal in dit kader al teruggebracht tot twee, bijvoorbeeld omdat zoeklocaties in de landgoederenzone of Natura2000 liggen. De twee mogelijke locaties die overblijven zijn het gebied rondom Hall en een stukje rondom de N348 en N345, nabij de rotonde Kwazenbosweg. Hierbij maakt wethouder Pouwel Inberg direct de aantekening dat hij deze tweede optie als meest kansrijk ziet: “Hier zou plaats zijn voor drie windmolens, bij Hall maar één. We willen eventuele windmolens graag bij elkaar houden en daarom is de locatie bij de nieuwe IJsselbrug het meest logisch.” Dat wil niet zeggen dat Hall helemaal van de baan is, mocht daar vanuit de buurt veel enthousiasme voor zijn, dan kan die locatie altijd nog worden overwogen.
Eigen initiatief van de inwoners lijkt de achterliggende gedachte van dit kader. Ook in het geval van zonneparken ziet de gemeente het liefst dat initiatieven uit de samenleving worden gerealiseerd. Op dit moment liggen er drie initiatieven die straks aan dit nieuwe kader kunnen worden getoetst. Er zijn nog geen initiatiefnemers voor windmolens.

Wethouder Pouwel Inberg is trots op het feit dat dit kader tot stand is gekomen met inspraak van vele inwoners. “We hebben overlegd met organisaties als het Landschapsnetwerk Brummen en BrummenEnergie, maar ook met zo’n 100 individuele inwoners die de moeite hebben genomen te reageren of met ons in gesprek te gaan.” Dat er nu middels petities en ingezonden stukken in de media veel reacties komen op de toekomstplannen voor duurzame energieopwek in Brummen juicht Inberg alleen maar toe. “In Hall hebben maar liefst 300 mensen een zienswijze ingediend. Dat zijn 300 mensen die nadenken over de energietransitie.”
Het concept uitnodigingskader windmolens en zonnevelden is online te lezen op www.brummen.nl. Iedereen kan van 16 juni tot en met 27 juli reageren op het concept. Dit kan per e-mail naar p.severens@brummen.nl. Een reactie per post sturen of afgeven bij de balie van het gemeentehuis kan ook. De reacties worden meegenomen bij het definitief maken van het uitnodigingskader. De gemeenteraad bespreekt het definitieve uitnodigingskader in september.

Lees ook

Vrouwen van Nu aan de koffie

ANGERLO – De dames van Vrouwen van Nu Angerlo konden op woensdag 7 juli weer …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.