Home / Algemeen / ‘Parapluplan’ voor huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten

‘Parapluplan’ voor huisvesting arbeidsmigranten en zorgcliënten

RHEDEN – De huisvesting van arbeidsmigranten en zorgcliënten wordt binnenkort juridisch geregeld via een overkoepelend bestemmingsplan dat voor het hele grondgebied van de gemeente Rheden geldt. Via dit zogenoemde ‘parapluplan’ kunnen ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan.
Bij nieuwe initiatieven voor huisvesting van deze groepen moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Bij de beoordeling of zo’n vergunning kan worden verleend, kijkt het college van B & W onder andere naar de leefbaarheid in de buurt.

In de afgelopen 10 jaar was er in de gemeente Rheden een forse toename van zowel arbeidsmigranten als zorgcliënten. Deze grote instroom van mensen en concentratie van locaties heeft de leefbaarheid in sommige wijken onder druk gezet. Daarom heeft de gemeenteraad zich al eerder uitgesproken voor spreiding van de locaties voor arbeidsmigranten en voor mensen die zijn aangewezen op beschermd of begeleid wonen.
In juli 2020 heeft de raad al een voorbereidingsbesluit genomen om grip te krijgen op deze situatie. Het voorbereidingsbesluit zorgt ervoor dat bestaande locaties niet mogen uitbreiden en nieuwe locaties niet zijn toegestaan. De wet schrijft echter voor dat een voorbereidingsbesluit maar één jaar geldig is, daarna moet er een ontwerp bestemmingsplan in procedure zijn gebracht. Als deze planning niet wordt gehaald, vervalt de beschermende werking.
Voor de gemeente Rheden betekent dit dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan (het parapluplan) uiterlijk in september moet vaststellen. Daarom is een strakke planning van de juridische procedure nodig. Burgemeester en wethouders van Rheden zijn dinsdag 1 juni al akkoord gegaan met het ‘Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten en bijzondere woonvormen’. Het plan ligt vanaf 3 juni zes weken ter inzage in het gemeentehuis in De Steeg en is te raadplegen via Ruimtelijkeplannen.nl Gedurende die zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Na behandeling van eventuele zienswijzen, kan het parapluplan in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lees ook

Nieuw fietspad langs Elsbosweg

KLARENBEEK – Er zit schot in de aanleg van een nieuw fietspad langs de Elsbosweg …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.