Home / Algemeen / Kaders voor energieopwek in Rheden vastgesteld

Kaders voor energieopwek in Rheden vastgesteld

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad in Rheden heeft woensdagavond 9 juni ingestemd met het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie Opwekken. Ook stemde de raad in met het RES bod 1.0. Voor grootschalige projecten wordt de komende 2 jaar nader onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is. Gedurende die periode worden aanvragen daarvoor niet in behandeling genomen. t.

Met het vaststellen van de kaders liggen gemeentelijke uitgangspunten en wensen voor de opwek van duurzame energie vast. Er zijn criteria opgesteld waaraan initiatieven kunnen worden getoetst. Zo zijn initiatiefnemers verplicht om belanghebbenden te informeren, een omgevingsraad aan te stellen en gebiedstafels te organiseren. Zo worden bewoners en andere belanghebbenden actief betrokken en kunnen ze invloed uitoefenen op de te maken keuzes. In het projectplan dat de initiatiefnemer opstelt moet staan dat er naar 50 procent lokaal eigendom wordt gestreefd en hoe dit bereikt kan worden. In alle gevallen neemt de raad uiteindelijk een besluit over specifieke en definitieve locaties bij de behandeling van de wijziging van het bestemmingsplan.

Kleinschalig

De komende twee jaar is het niet mogelijk om windturbines en zonnevelden groter dan 2 hectare te plaatsen. Hiervan kan worden afgeweken als er landschappelijke argumenten zijn of bij groot draagvlak onder inwoners. Voorbeelden zijn de lopende initiatieven in de oksel van de A348, De Beemd Velp en het talud bij diverse op- en afritten van de A348.
Bij het Soerens Broek in Spankeren is het wel mogelijk om kleinschalig energie op te wekken door zon en zijn kleine windmolens op boerenerven mogelijk. In het gebied De Beemd – Velperwaarden is het niet mogelijk om in de uiterwaarden energie op te wekken door zon en wind. Op de Beemd zelf tot aan de A348 is het wel mogelijk kleinschalige opwek door zon te realiseren, ook voor initiatieven die iets meer dan 2 hectare groot zijn, als de raad daartoe besluit.Voor grootschalige projecten wordt de komende 2 jaar nader onderzoek gedaan naar wat wel en niet mogelijk is. Gedurende die periode worden aanvragen daarvoor niet in behandeling genomen. Over de resultaten van het onderzoek en de gevolgen hiervan voor de verkenningsgebieden neemt de gemeenteraad in 2023 bij het RES bod 2.0 een besluit.

Geen versnippering

Middels het aangenomen amendement ‘Energietransitie; voorkom onnodige schade’ kreeg het college van B&W de opdracht om het instrument burgerforum verder uit te werken, om te zorgen dat er voldoende draagvlak is, maar dat de klimaatdoelen niet uit het oog worden verloren. Het uitgewerkte voorstel hiervoor moet in november 2021 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering bleek dat de partijen nog uitgebreid met elkaar moeten debatteren over hoe zo’n forum eruit moet zien en welke rol en bevoegdheid het krijgt.
Daarnaast wil de gemeenteraad dat het college een visie opstelt om ‘versnippering’ van het landschap door een stapeling van (kleinschalige) projecten. Ook daarover wil de raad dan in november een besluit nemen. Hoewel het college in het huidige besluit voldoende aanknopingspunten ziet om ieder initiatief op een goede wijze te kunnen beoordelen hoe het zicht verhoudt tot het landschap, is zij bereid om deze nog een keer helder aan de raad voor te leggen om de zorgen hierover weg te nemen.

RES 1.0

Tijdens dezelfde raadsvergadering stemde de gemeenteraad ook in met het RES bod 1.0. In dit bod staat een set regionale afspraken over onder andere ruimtelijke kwaliteit, participatie, samenwerking en warmtebronnenverdeling. In dit bod staat tevens dat de regio de voorkeur heeft voor groepering van windturbines in een cluster of lijnopstelling. De gemeente verbindt zich met dit besluit aan de verplichting om in 2030 0,022 TWh te realiseren met zon op grote daken en 0,001 TWh met het project De Bocht in Dieren. De komende jaren worden de verkenningsgebieden Spankeren en de Beemd-Velperwaarden nader verkend.

Lees ook

Klimaatburgemeester gezocht voor Rheden

GEM. RHEDEN – Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is op zoek naar een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.