Home / Algemeen / Bronckhorst zoekt naar maatregelen om financieel tekort op te lossen

Bronckhorst zoekt naar maatregelen om financieel tekort op te lossen

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst presenteert een nieuwe perspectiefnota, waarin structurele maatregelen worden voorgesteld om de effecten van de coronacrisis en de tekorten in de zorg op te lossen. Er moet een structureel tekort van 1,6 miljoen euro worden opgelost.

De perspectiefnota is de voorloper voor de begroting voor 2022. Wethouder Buunk van financiën leg uit: “Onze inzet is om een vitaal en financieel gezond Bronckhorst over te dragen voor een volgende bestuursperiode. In deze Perspectiefnota stellen we daarom structurele maatregelen voor die het mogelijk maken om onze ambities uit te voeren en de voorzieningen voor inwoners in stand te houden tegen gelijk blijvende kosten.”

De gemeente vreesde vanaf dit jaar een structureel tekort van ruim 2 miljoen euro, met name door oplopende kosten in de zorg. In de raadsvergadering van april zijn kortetermijnmaatregelen genomen, die zorgen voor voldoende financiële bijstelling in 2021 en gedeeltelijk een structureel effect hebben. Daardoor ligt er nog een structurele opgave van circa 1,6 miljoen. “In deze Perspectiefnota staan de langetermijnmaatregelen die zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. De gemeente kijkt daarbij eerst naar de mogelijkheden voor verdere transformatie in de zorg en zo nodig daarna naar aanpassingen van de uitgaven elders in de begroting, de mogelijkheden voor inkomstenverhoging en naar de inzet van reserves voor investeringen”, aldus de gemeente.

Zo worden aanpassingen gedaan in de aanpak van de zorg. De kosten stijgen meer dan nodig is en dat betekent onder andere dat huishoudelijke zorg alleen nog vergoed wordt voor inwoners die het echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Daarnaast gaat het Sociaal Team meer lichte zorg verlenen en kunnen de uitgaven voor bijstandsuitkeringen omlaag.
Buiten de zorg is breed in de begroting bekeken welke projecten en budgetten bijgesteld moeten worden. Door lagere kosten op rioolonderhoud kan de rioolheffing voor inwoners bijvoorbeeld naar beneden. Tegelijkertijd moeten de inkomsten omhoog, met de inzet om de kosten per huishouden gelijk te houden. Dat betekent een verhoging van de ozb.

De bestaande vrije ruimte in de Algemene reserve wordt niet aangesproken. Met het verwachte overschot 2021 in de eerste tussenrapportage 2021 verwacht de gemeente resterende tekorten volledig te kunnen dekken. Ondanks de financiële uitdagingen wil Bronckhorst haar ambities voor verduurzaming en bedrijvigheid voortzetten. Er wordt dus nog steeds budget vrijgemaakt voor het voortgezet onderwijs in Vorden, een multifunctioneel sportcomplex in Keijenborg, herinrichting van de Oltmansstraat in Steenderen en renovatie van de Bloemenbuurt in Zelhem.
Tijdens de vergadering op 24 juni geeft de raad aan welke uitgangspunten zij belangrijk vindt om in de begroting mee te nemen. Dit vormt de basis voor de investeringen en de besparingen die de gemeente doet.

Lees ook

Voorspoedige herstart buurtbus

SPANKEREN – In de twee maanden dat de buurtbus Spankeren-Dieren weer mag rijden, maken meer …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.