Home / Brummen-Regiobode / Ik vind: Windmolens in Hall

Ik vind: Windmolens in Hall

Tot verbijstering van de inwoners van Hall en omgeving blijkt het ontwerp-RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) de omgeving van Hall als het enige zoekgebied voor een cluster windmolens van 250 meter hoog aan te wijzen. Wie bedenkt het om in dit natuurgebied grootschalige energieopwekking met windmolens te plannen en het te veranderen in een industriegebied. Dit soort windmolens hoort niet thuis in Hall of de gemeente Brummen.
Windmolens veroorzaken ernstige gezondheidsschade, bij mensen en waarschijnlijk ook bij dieren en planten, door het constante zoemgeluid van de wieken en het ‘knipperlicht’ van de slagschaduw. Het laagfrequente, onhoorbare geluid dat windturbines produceren heeft desastreuze gezondheidsgevolgen. Windmolens stellen mens, dier en plant continu bloot aan deze trillingen, die door het lichaam worden opgevangen en het ziek maken.
De prijs die de inwoners van Brummen betalen voor deze grootschalige opwek van windenergie is te hoog, ongewenst en onnodig. Met drie (in aanbouw zijnde) zonneparken wekt Brummen al meer energie op dan voor alle huishoudens in de gemeente nodig is. Alle particuliere initiatieven komen daar nog bij. Brummen Energie heeft een zeer stimulerend format ontwikkeld om kleinschalige initiatieven te ondersteunen. Tot nu toe is de gemeente Brummen vooral bezig met het ontwikkelen van beleid dat de deur openzet voor investeerders in grote zonneparken en windmolens.

De wespendief, een beschermde vogelsoort, kan voorkomen in een zone van 8 kilometer rondom de Veluwe. Omdat het grootste deel van de gemeente Brummen binnen deze zone ligt, wordt de komende twee jaar onderzoek verricht naar de aanwezigheid van de wespendief. De windmolens zijn voor twee jaar op een zijspoor gezet. Komt de wespendief in Brummen voor, dan zouden de wieken kunnen worden stilgezet in de maand augustus, wanneer de meeste kans is dat er binnen de wespendiefpopulaties slachtoffers vallen. Er moeten dan meer windmolens geplaatst worden om dit energieverlies op te vangen.
Daarnaast blijft de gemeente in het opstellen van de energiestrategie voor Brummen ernstig in gebreke wat betreft de burgerparticipatie. Velen weten niet wat de RES 1.0 inhoudt, omdat de berichtgeving voor inwoners tot nu toe zeer onduidelijk is. Onbegrijpelijk, gezien de impact van windmolens van 250 meter hoog en hectares met zonnepanelen.
Het is van groot belang dat gemeente Brummen bij het besluit over de inhoud van de definitieve RES 1.0 de windmolenlocatie in Hall van de kaart haalt en daarbij besluit dat er in Brummen geen windmolens kunnen komen. Inwoners van Brummen kunnen tot 30 mei bezwaar indienen tegen de ontwerp-RES 1.0.

Drs. A. van der Drift,
namens inwoners van Hall

Lees ook

Een Stief Kwartiertje: Natuurvolk

Over natuurvolken zeiden we altijd dat ze onderontwikkeld waren en om ze in de vaart …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.