Home / Brummen-Regiobode / Ik vind: Effecten van windturbines op gezondheid

Ik vind: Effecten van windturbines op gezondheid

In het ontwerp-RES 1.0 (Regionale Energie Strategie) is de omgeving van Hall aangewezen als zoekgebied voor een cluster windturbines van 250 meter hoog. In het ontwerp-RES 1.0 die wethouder Inberg aan de raad wil voorleggen kan de afstand tussen de windturbines en woningen minder dan 400 meter bedragen.
Op de website windalarm.amsterdam/nl/documenten is onder het kopje ‘gezondheid’ een brandbrief te vinden, ondertekend door meer dan honderd artsen, die waarschuwen voor de ernstige gezondheidsschade van windturbines voor omwonenden.
Windturbines leiden tot stress, slaapstoornissen en slapeloosheid. Bij mensen ouder dan 65 jaar is een significant verhoogd risico op hoge bloedruk, met een verhoogde kans op een hartinfarct, beroerte en hartfalen. Bij kinderen leidt het windturbinegeluid tot slaapstoornissen neuronen-verlies, verlies van geheugenfunctie, stagnerende cognitieve vermogens, toename van gedragsproblemen en verminderd welbevinden. Tenslotte is verstoorde slaap bij kinderen geassocieerd met overgewicht en diabetes. Windturbines leiden tot ernstige chronische geluidshinder bij omwonenden vanwege het intermitterende ‘zwoep’-geluid en ernstige hinder door zichtbaarheid overdag en knipperlichten ‘s nachts.
In een ander zeer lezenswaardig document op dezelfde website, PP Windalarm Geluidshinder en gezondheidsschade Windturbines 2021 01 26 v1, wordt duidelijk hoezeer wij als inwoners van Brummen en elders in Nederland de dupe dreigen te worden van de machtige windmolenindustrie zoals deze zich inmiddels heeft ontwikkeld. De Nederlandse geluidsnorm voor windturbines van 47dB is aan de tekentafel bedacht om maximaal windenergie mogelijk te maken. Tegen het advies RIVM in, is de huidige geluidsnorm in 2011 toch ingevoerd.
De Nederlandse geluidsnorm is de slechtste van Europa. Deze huidige geluidsnorm leidt tot 7-9 procent ernstig gehinderden binnenshuis en 20 procent buitenshuis. Omdat deze toegestane geluidsnorm van 47 dB een gemiddelde over het hele jaar is, zijn er tijden dat deze belasting extreem hoog is.
Mijn conclusie is dat windturbines niet thuishoren in ons bewoond buitengebied en dus niet in de gemeente Brummen.Oproep aan iedereen om een bezwaarschift in te dienen, anders legt de gemeente Brummen de rode loper uit voor de grote investeerders. Bezwaar indienen kan tot en met 29 mei bij P. Severens van de gemeente Brummen, p.severens@brummen.nl. Informatie over ontwerp-RES 1.0 kunt u vinden op www.brummen.nl.

Drs. Annelies van der Drift
Namens inwoners van Hall

Lees ook

Klankschalenconcert in Hall

HALL – Op vrijdagavond 18 juni vindt er een klankschalenconcert plaats in het buitengebied van …

One comment

  1. De “rechtspleging” rondom de geluidsoverlast van windmolens laat zien dat uitvoeringsregels boven rechten van burgers gaan. Volgens de toelichting voor investeerders in Windpark Blauw bij Dronten heeft een beroep van omwonenden van een windmolen over geluidsoverlast geleid tot een uitspraak van de Raad van Staten dat voor windmolens dezelfde geluidsnorm geldt als voor andere industriële activiteiten. Dit ziet er geloofwaardig uit maar wordt vertaald naar een norm op de gevel van een woonhuis van 46 LdB bij een windsnelheid van 3m/s. Voor een machinefabriek betekent dit dat ook bij windstil weer er geen geluidsoverlast mag zijn. Woonhuizen zullen dan bij uitzondering last hebben van industrieel lawaai en mensen kunnen ongestoord slapen. Echter is een windsnelheid van 3m/s voor een windmolen te gering om zinvol te draaien en zal die molen bij 3m/s geen enkele geluidsoverlast geven. Windmolens draaien bij voorkeur bij een jaargemiddelde windsnelheid van meer dan 8m/s met daarbij optreden windvlagen tot wel 2 keer de gemiddelde windsnelheid, i.c. 16m/s. De geluidsoverlast van de windmolens bij die hoge windsnelheden zal aanzienlijk zijn en ver uitkomen boven het gebruikelijke omgevingslawaai bij de dan heersend windsnelheid. Omwonenden van een windmolen krijgen dan zoveel last van het lawaai van windmolens dat rustig slapen onmogelijk is. Bij vlagerige wind is de overlast maximaal. Volgens deze wetsinterpretatie bestaat dit lawaai niet omdat de considerans van de betreffende wet en grondwettelijke regels over rechten van burgers geen rol spelen bij de beoordeling van deze uitvoeringspraktijk van de wet, die feitelijk in strijd is met de reden waarom deze geluidswet is ingevoerd, nl. burgers beschermen tegen geluidsoverlast . De Raad van Staten geeft de ambtelijke regeltjes van de uitvoeringspraktijk voorrang boven de rechten van de burgers om ongestoord te kunnen slapen, die volgens de considerans het doel was van de wet. Door deze uitspraak zullen windmolenbouwers zich niet geroepen voelen om het molen lawaai te verminderen want een constructieve aanpassing kost altijd extra geld en verlies aan stroomopbrengst van de molen. Bij integere rechtspraak worden de belangen van alle burgers gewogen, beoordeeld en het oordeel over het belang van alle rechthebbenden wordt beargumenteerd. De Raad van Staten of de hoge raad moeten ook een inhoudelijk oordeel gaan geven over de rechtsgeldigheid van ambtelijke regels gezien vanuit het doel van alle wetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.