Home / Algemeen / Zorgen in Dieren Noordoost over grootschalige opwek

Zorgen in Dieren Noordoost over grootschalige opwek

DIEREN – Veel mensen in de wijk Dieren Noordoost maken zich ernstig zorgen over de plannen voor windturbines en zonnevelden in hun omgeving. Dit blijkt uit een enquête gehouden door het wijkplaform DiNO.

Het Wijkplatform DiNO en het Energieteam Verbuursamen Dieren Noordoost hebben in februari een speciale wijkkrant uitgegeven over de plannen met betrekking tot de grootschalige opwek van energie in de directe omgeving van de wijk (gebied Broekdijk te Spankeren). Het doel was de wijkbewoners zo goed mogelijk te informeren over de plannen en van achtergrondinformatie te voorzien. In de wijkkrant werden alle wijkbewoners opgeroepen om een enquête over dit onderwerp in te vullen, omdat het wijkplatform hun mening graag wilde weten om te gebruiken voor een reactie op de plannen voor de gemeente(raad). Ruim 200 inwoners (van de 945 woningen) hebben de enquête ingevuld.

Uit de enquêteresultaten blijkt dat de wijkbewoners van Dieren Noordoost de noodzaak voor een goede klimaataanpak en het terugdringen van de CO2 onderschrijven (91 procent). Een groot deel is bereid ook zelf (verdere) actie te ondernemen door bijvoorbeeld verduurzaming van hun woningen of het opwekken van energie door middel van zonnepanelen op het dak (85 procent). Men vindt het belangrijk dat er in de gemeente Rheden grootschalige energie-opwek komt, maar dan wel op plaatsen waar dat kan. Er is volgens het wijkplatform nagenoeg geen draagvlak om windturbines te plaatsen in het aangegeven zoekgebied bij Spankeren – 82 procent van de deelnemers aan de enquête gaf aan hier niets in te zien. Voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in dat gebied is wel meer draagvlak, maar het is nog steeds een minderheid die zich daarin kan vinden (39 procent voor, 53 procent tegen). Windturbines plaatsen mag volgens de ondervraagden niet ten koste gaan van de natuur in deze omgeving en het welzijn van de bewoners, meldt het wijkplatform.

DiNO adviseert de gemeente Rheden om eerst maximaal in te zetten op het isoleren van woningen en opwek van zonne-energie op daken van woningen en bedrijven en dan pas te kijken naar grootschalige opwek. “Er moet meer aandacht komen voor alternatieve grootschalige energieopwekking in de gemeente (zonnepanelen langs spoor- en snelwegen, waterkracht uit de IJssel). Windenergie in deze omgeving wordt niet rendabel geacht. Plaats meer windturbines op zee of in het westen van het land waar het harder waait.”

DiNO verwacht van de gemeente meer op het gebied van de informatievoorziening. Zij moet het voortouw nemen en een duidelijk beleid formuleren. Om beter inzicht te krijgen in de standpunten van alle inwoners (en niet alleen van voor- of tegenstanders) zou een ‘Burgerberaad’ moeten worden ingezet, dat bestaat uit een doorsnede van alle inwoners die hun mening geven over een bepaald onderwerp (in dit geval de grootschalige opwek) en samen complete oplossingen uitwerken. “Er is slechts een klein percentage van de bewoners bereid om op enigerlei wijze financieel te participeren in een dergelijk project, terwijl de gemeente in haar beleid uitgaat van 50 procent participatie door bewoners”, aldus DiNO.
DiNO heeft, mede op basis van de enquête, een zienswijze opgesteld met betrekking op de de conceptbeleidskaders ‘Energie en Landschap’ en ‘Samen Energie Opwekken’. Deze zienswijze gaat het wijkplatform aanbieden aan het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Rheden.

Lees ook

Huiszwaluwtil biedt warm welkom aan Hallse zwaluwen

HALL – Huiszwaluwen vinden sinds kort in Hall een prettig thuis. Eind april werd hier …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.