Home / Algemeen / Ontwerp-RES Cleantech Regio tot eind mei ter inzage

Ontwerp-RES Cleantech Regio tot eind mei ter inzage

GEM. BRUMMEN / APELDOORN – De Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio, waar de gemeenten Apeldoorn en Brummen deel van uitmaken, gaat een nieuwe fase in. Vanaf deze week ligt de ontwerp-RES 1.0 ter inzage. Iedereen kan hier een reactie op geven, die door de regio zal worden gebruikt voor het uitwerken van de definitieve RES 1.0.

De Regionale Energie Strategie (RES) is een gezamenlijke ambitie en strategie voor de regionale bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Het laat zien hoeveel hernieuwbare energie de regio wil opwekken in 2030 en waar dat mogelijk is. Gemeenten beslissen op lokaal niveau over precieze locaties en voorwaarden. In hun lokale processen betrekken zij belanghebbenden om zo tot een zorgvuldige afweging te komen. Het afgelopen jaar is de concept RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030.
Ook geeft de RES inzicht in de regionale infrastructuur warmte. Hiervoor brengen we het aanbod en de vraag naar duurzame warmte in beeld en welke kansen er zijn voor ontwikkeling.

1,07 TWh

De RES 1.0 legt het volgende voor ter beoordeling door de volksvertegenwoordigers: de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens in Zutphen (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) worden hierin al meegerekend, evenals de al aangelegde zonnepanelen op land en daken. Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33 procent van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.
Veel inwoners en organisaties vinden het behoud van de landschappelijke waarden zeer belangrijk. Dat is dan ook het belangrijkste uitgangspunt bij de ontwerp-RES 1.0. Er is, ten opzichte van de Concept RES, een stap terug gedaan in de hoeveelheid duurzame energie die de regio denkt op te kunnen wekken, die is teruggebracht van 1,23 Terrawattuur (TWh; een eenheid voor hoeveelheid energie) in de Concept RES naar 1,07 TWh in de nieuwste versie. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in de Cleantech Regio minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens.
De duurzame energie wordt gehaald uit wind (0,11 TWh), zonnepanelen op daken (0,51 TWh) en zonnepanelen op land (0,45 TWh).

Inspraak

Alle gemeenten in de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) vinden het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan de RES. De regio kiest er dan ook voor om de definitieve RES 1.0 niet op 1 juli van dit jaar, maar half december aan te leveren bij het Nationaal Programma RES. Daardoor is er ruimte voor een zorgvuldige besluitvorming in 2 ronden. Eerst is er een formele inspraakprocedure, waarin de ontwerp-RES 1.0 gedurende 6 weken ter inzage ligt (van 19 april tot en met 31 mei). Een aangepaste versie komt dan in de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van waterschappen. Zij kunnen uiterlijk half december een definitief besluit nemen over de RES 1.0.

www.cleantechregio.nl/res

Lees ook

Meander leest Meander

VELP – Meander is het nieuwe stripfiguurtje dat kinderen in Rheden wat moet bijbrengen over …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.