Home / Algemeen / Koninklijke onderscheidingen 2021
Henny Slokker

Koninklijke onderscheidingen 2021

Het heeft Zijne Majesteit behaagd … Met die woorden hebben maandagmorgen weer vele burgemeesters in Nederland Koninklijke Onderscheidingen uit mogen reiken, uit naam van Koning Willem-Alexander. Deze lintjes zijn een blijk van waardering voor mensen die zich langdurig en bijzonder verdienstelijk maken voor een vereniging, instelling, maatschappelijke organisatie of binnen hun werkomgeving.

Ton Jansen – Ellecom

Ton Jansen kreeg maandag bezoek van burgemeester Carol van Eert van Rheden. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ton Jansen zet zich altijd met hart en ziel in en verwacht dit ook van anderen. De rode draad door zijn actieve leven is dat hij bij elke club waarvoor hij zich aanmeldde, ook direct taken op zich nam. Als vrijwilliger, maar ook als bestuurslid.
Jansen heeft zich vanaf het moment dat hij lid werd van muziekvereniging Excelsior in 1987 ingezet als vrijwilliger voor de vereniging en doet dit nog steeds. Hij is altijd bereid tot het verlenen van hand- en spandiensten bij welke activiteit dan ook.
Mede dankzij de inzet van Ton Jansen is het sinterklaasfeest in Ellecom uitgegroeid tot een geweldig feest dat niet meer weg te denken is. Ook in de vereniging Culturele Evenementen Ellecom heeft hij een groot aandeel en staat hij bekend als iemand waar je altijd op kunt rekenen. Jansen voelt zich nauw betrokken bij de Oranjevereniging in Ellecom en is een actief bestuurslid met tomeloze inzet. Hij heeft hiermee bijgedragen aan het dorp Ellecom zoals het nu is. Bowlsvereniging De Hangmat kenmerkt hem als een sociale en behulpzame sportvriend met aandacht voor iedereen.

Yvonne Versteege – van der Wal – Dieren

Burgemeester Carol van Eert nam maandag telefonisch contact op met mevrouw Yvonne Versteege – van der Wal in Dieren om haar te vertellen dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Wegens omstandigheden kon zij de burgemeester niet ontvangen en zal zij later de bijbehorende versierselen opgespeld krijgen.
Mevrouw Versteege verricht al vanaf 1993 diverse vrijwilligersactiviteiten. Zij zet zich onvermoeibaar en vol overgave in en helpt mensen graag persoonlijk. Door de jaren heen is zij samen met haar echtgenoot bijzonder betrokken geweest bij het kerkelijk leven en is zijn een zeer gewaardeerd lid van de kerk. Met name voor het kinderwerk (onder andere de. Kindersabbatschool, projecten zoals Kids & Discipleship, kinderevangelisatie (Spetterfeest)en vakantiebijbelfeest) zet zij zich vol enthousiasme in en heeft van hieruit ook veel bestuurlijke functies vervuld. Ook haar enorme inzet voor kwetsbare vluchtelingen schept bewondering.
Zo is zij onder andere betrokken bij de Ontmoetingskerk in Dieren en de Kerk van de Zevende-dags Adventisten in Apeldoorn en Zutphen. Hier voert zij kerkelijke activiteiten en (kinder-)evangelisatie uit.
Ze houdt zich bezig met vluchtelingenwerk en maatschappelijke dienstverlening in zowel de gemeente Rheden als bij de Kerk van de Zevende-dags Adventisten in Apeldoorn. Versteege is betrokken bij Ouderenwerk van de Stichting Stoer, niet alleen in de gemeente Rheden, maar ook in de gemeenten Zutphen, Doetinchem en Apeldoorn.

Henk Greven – Hummelo

Henk Greven uit Hummelo kreeg maandag burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst op bezoek. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Henk Greven (55) Van 1989 tot 2011 was hij betrokken bij het Volksfeest Hummelo. Jarenlang was hij één van de drie bielemannen die de weg voor de optocht vrij moesten maken en daarbij het volk vermaakten.
In 1991 en 2016 was Greven betrokken bij de uitwisseling tussen Rosswell USA en Hummelo, waarbij koren en muziekverenigingen bij elkaar op bezoek gingen om diverse shows te verzorgen. In 1991 gingen ruim 200 mensen uit Hummelo naar Rosswell, na 25 jaar werd daar een reünie van gehouden. Henk was initiatiefnemer en als lid van het organiserend comité bij de uitwisseling en reünie betrokken.
Van 2016 tot 2019 was Henk Greven speaker bij de Roparun en van 2000 tot heden EHBO-vrijwilliger. In 2018 heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor het Hessenbad. Sinds 1999 is Greven lid van de carbidcommissie, waar hij zorgt voor kanon, carbid en ballen en wedstrijdelementen bedenkt.
Daarnaast is Henk Greven al meer dan 40 jaar boegbeeld van muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Henny Slokker – Doesburg

In een kleine, coronaproof bijeenkomst in de raadzaal op het stadhuis is Doesburger Henny Slokker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs van de Laar overhandigde hem de bijbehorende versierselen.
Henny Slokker zet zich bijna 20 jaar belangeloos in voor tal van organisaties, zowel in zijn vorige woonplaats Blokzijl als in Doesburg. In Blokzijl was hij voorzitter en inspirator van de Kunstkring De Verbeelding, voorzitter van Comité Welzijn Ouderen Blokzijl, lid van de schaduwfractie D66 Blokzijl en bestuurslid van Plaatselijk Belang Blokzijl (PBB).
In Doesburg is Slokker coördinator en woordvoerder van de Fleurigekade, voorzitter van Wijkraad Binnenstad Doesburg, penningmeester van stichting 4 en 5 mei Comité Doesburg, penningmeester van Hanzefeest Doesburg, vrijwilliger bij de wandelclub bij St. Elisabeth en de Hessegracht en bestuurslid van Vereniging van eigenaars Contre Escarpe.
Maar ook buiten Nederland zet Henny Slokker zich in. Hij richtte, met financiële steun van vrienden en kennissen, een hulpverleningsproject op in het dorp Nsanvu in Oeganda. Daar werkte hij vier jaar lang met hart en ziel aan. Toen het project was afgerond, nam hij het initiatief om 40 kilometer verderop, in het dorp Kikyusa, een gelijksoortig project te starten.

Jan de Groot – Doesburg

In een kleine, maar feestelijke bijeenkomst op het stadhuis in zijn woonplaats is Jan de Groot uit Doesburg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar overhandigde hem het bijbehorende lintje.
Jan de Groot is een bekend gezicht in Doesburg. Hij verricht al ruim 15 jaar vrijwilligerswerk. Zo was hij voorzitter van het directorium van de Sociëteit De Harmonie. Daar zat hij op een humorvolle manier vergaderingen voor, deed tal van klussen en was er een bindende factor.
Voor de Stoelbroederschap Martinikerk Doesburg was hij voorzitter en betrokken bij onder meer de financiering voor de nieuwe verlichting en de presentatie vitrines in het kerkgebouw. Hij is secretaris van het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en mede verantwoordelijk voor het kerkgebouw en alle financiële aspecten daarmee verbonden. Ook hier voert hij tal van praktische klussen uit en zorgt hij voor het klein onderhoud. Daarnaast is hij voorzitter bij de Brantsen Stichting te Angerlo.

Ria Blom-Paalman – Loenen

Burgemeester Ton Heerts belde maandag Ria Blom uit Loenen met het goede nieuws dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een van de wethouders kwam langs om de bijbehorende versierselen te overhandigen.
In bijna elk dorp zijn er van die onmisbare mensen die zorgen voor verbondenheid. Ria Blom (67) is zo iemand voor het dorp Loenen. Ze doet al heel lang heel veel voor de Loenense samenleving en het Loenense verenigingsleven. Ze is voorzitter van Stichting de Bruisbeek, een belangrijke plek voor het sociale contact van ouderen. Ze is ook vaak te vinden bij voetbalvereniging Loenermark om allerlei klussen te doen. Mevrouw Blom zat ook een aantal jaren in de Dorpsraad van Loenen, waarbij ze altijd opkwam voor de ouderen.
Foto: Johan Geerdin

Rieky Waanders-Reuvekamp – Loenen

Rieky Waanders uit Loenen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn belde haar maandagochtend met het nieuws, een wethouder kwam het lintje uitreiken.
Waar in Loenen activiteiten zijn, is Rieky Waanders (75) te vinden. Ze is bijna 30 jaar lang secretaris geweest van het Loenense Schaapscheerdersfeest. Ze is bestuurslid geweest van de Dorpsraad Loenen en van Stichting Schaapskudde Loenen. Ze is of was vrijwilliger bij Stichting de Bruisbeek, De Zonnebloem, de Vrouwen Contactgroep Loenen en Stichting Wijnand Hacfort, die Kasteel ter Horst steunt. Verder heeft ze 10 jaar lang voor Vereniging Loenen Zonnedorp alle voorkomende en ondersteunende werkzaamheden gedaan. Mevrouw Waanders is een toonbeeld van naoberschap.

Gerrit Woudenberg – Beekbergen

Gerrit Woudenbergen (69) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Maandag belde burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn om dit te vertellen, een wethouder kwam op bezoek om het lintje langs te brengen.
Al 60 jaar speelt de heer Woudenberg bij harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen. Bijna al die tijd vervulde hij wel een of andere functie binnen de vereniging en sinds zijn pensionering 6 jaar geleden is hij voorzitter. Naast besturen steekt hij ook graag de handen uit de mouwen. Daarnaast is de heer Woudenberg als vrijwilliger ook actief bij andere organisaties. Hij is voorzitter van Stichting Vrienden Zorgcentrum De Vier Dorpen, was penningmeester van Stichting Dorpshuis Beekbergen en voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuiszorgbureau Jacobs. Op dit moment is hij penningmeester van Stichting Fonds Beekbergen.

Mevrouw J. Maljaars-Keur – Lieren

Burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn vertelde mevrouw J. Maljaars – Keur uit Lieren maandag zij is onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een wethouder kwam bij haar langs om de bijbehorende versierselen te overhandigen.
Mevrouw Maljaars (76) is vrijwilliger bij verschillende zorginstellingen. Al ruim 20 jaar komt ze bijna elke dag in Het Zonnehuis in Beekbergen. Mevrouw Maljaars begeleidt al 15 jaar de tweewekelijkse zangmiddag op locatie De Markenhof in Beekbergen.
Verder is ze bijna 10 jaar op veel gebieden als vrijwilliger actief bij verpleeghuis Heemhof in de Apeldoornse wijk De Maten. Ze kookt met de kookclub, wandelt met cliënten en helpt cliënten om hun familie te bezoeken. Kenmerkend voor mevrouw Maljaars is de vanzelfsprekendheid waarmee ze haar vrijwilligerswerk doet.

Ap Kobussen – Loenen

Ap Kobussen kreeg maandag telefoon van burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn. Kobussen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg een lintje overhandigd door één van de wethouders.
Ap Kobussen (77) doet veel vrijwilligerswerk binnen de Loenense gemeenschap. Voor de Franciscus en Clara parochie bijvoorbeeld, en dat dan al meer dan 25 jaar. En vanaf de oprichting is hij zo’n 10 jaar lang voorzitter geweest van stichting Vrienden van de Heilige Antonius Abt. Hij was daar ook voorzitter van een aantal commissies. Verder heeft de heer Kobussen meegeholpen bij de bouw van een nieuw clubhuis voor Scouting Valeouwe.

André Reumer – Lieren

André Reumer uit Lieren kreeg maandag van burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn een telefoontje. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een wethouder kwam het bijbehorende lintje langsbrengen.
André Reumer (76) was lange tijd lector en bestuurslid bij De Drie Ranken. Verder was hij penningmeester en later voorzitter van de Nederlandse Kampeer Club. Als voorzitter gaf hij leiding aan de vereniging in de fase waarin die groeide van ruim 30.000 naar bijna 50.000 leden. Hij was lid van de ledenraad van Rabobank Apeldoorn en van de cliëntenraad van Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn-Zutphen. Samen met een aantal dorpsgenoten heeft de heer Reumer Buurtbusvereniging Oosterhuizen opgezet en hij is een van de oprichters van Stichting Hartveilig Lieren, die ervoor heeft gezorgd dat er in Lieren en omgeving AED’s zijn gekomen.

Jan Wolffensperger – Hoenderloo

Jan Wolffensperger uit Hoenderloo is maandag benoemd tot Lid in de Oranje-Nassau. Burgemeester Ton Heerts belde hem om dit te vertellen, wethouder Jeroen Joon bracht de onderscheiding langs.
Als Jan Wolffensperger (75) zich als vrijwilliger aan iets verbindt, is hij daar heel trouw aan. Hij is meer dan 36 jaar penningmeester geweest van de Hoenderlose Zaken Vereniging. En al tientallen jaren is hij penningmeester van de braderiecommissie. Twintig jaar geleden kwam hij in actie toen het eigendom van de begraafplaats van De Heldringkerk dreigde over te gaan naar de gemeente. Samen met anderen richtte hij Stichting Begraafplaats Hoenderloo op en hij zit nu nog steeds in het bestuur. Zo heeft de heer Wolffensperger zich met veel activiteiten op veel manieren belangeloos ingezet voor de samenleving in het dorp Hoenderloo.
Foto: Rob Spelde

José Bosman – Halman – Brummen

José Bosman – Halman uit Brummen is maandagochtend gebeld door burgemeester Alex van Hedel met de mededeling dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Brummense burgervader komt later deze week langs om het bijbehorende lintje te overhandigen.
José Bosman-Halman heeft zich al vele jaren op verschillende manieren geheel belangeloos en met veel enthousiasme ingezet. Gedecoreerde is sinds 2002 vrijwilligster bij de Zonnebloem afd. Brummen. Zij verzorgt vele vakanties en uitjes voor gehandicapten. Ook gaat José Bosman mee als verpleegkundige.
Sinds 2006 is Bosman bestuurslid van de Andreasmarkt Brummen. Ook daar kan eenieder altijd een beroep op haar doen. Daarnaast is gedecoreerde sinds 2010 geestelijk verzorgster bij Sutfene. Zij begeleidt en verzorgt vele bedevaartstochten naar Lourdes. Zij verzet zeer veel werk en wordt hiervoor zeer gewaardeerd.

Bert Garssen – Brummen

Bert Garssen (74) uit Brummen is maandag door burgemeester Alex van Hedel telefonisch onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt in de loop van deze week de bijbehorende versierselen overhandigd.
De heer Garssen staat de gemeenschap en individuen die dat nodig hebben, geheel belangeloos, met vuur en verve, betrokken en met kennis van zaken bij. Hij heeft zich ingezet voor de politiek, als raadslid en wethouder, voor de voetbalvereniging, voor stichting peuterspeelzalen, voor de maatschappelijke adviesraad (MAR).

Geert van den Hoogen – Brummen

Geert van den Hoogen uit Brummen kreeg maandag een telefoontje van burgemeester Alex van Hedel. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en krijgt later deze week de versierselen uitgereikt.
Geert van den Hoogen (71) zet zich al vele jaren in voor de belangen van anderen. Hij doet dat onder andere als zeer bevlogen secretaris van de huurdersbelangenorganisatie, ook in moeilijke tijden van reorganisatie en samenvoegingen. Hij is een volwaardig gesprekspartner voor de woningbouwvereniging. Verder is hij jaren voetbalscheidsrechter geweest in Apeldoorn en omstreken.

Marjo Korfage – Brummen

Marjo Korfage uit Brummen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Alex van Hedel belde haar met het heugelijke nieuws en komt later deze week langs om de bijbehorende versierselen uit te reiken.
Marjo Korfage (66) heeft zich al vele jaren op verschillende manieren geheel belangeloos en met veel enthousiasme ingezet. Zij is sinds 2002 vrijwilligster bij de Zonnebloem afd. Brummen. Zij verzorgt vele vakanties en uitjes voor gehandicapten.
Sinds 2009 is zij ook bestuurslid. In 2019 heeft zij het initiatief genomen om de kwijnende afdeling Eerbeek van de Zonnebloem nieuw leven in te blazen. Door haar inzet is deze afdeling binnen 1 jaar weer een goed functionerende afdeling geworden. Ook vormt ze het schakelpunt binnen de afdeling, ze is coördinator van alle activiteiten, koppelt ruim 225 gasten aan de ruim 32 vrijwilligers en aan de activiteiten.
Marjo Korfage heeft zich als vrijwilligster-wenshaler-wensvervuller en instructeur geheel belangeloos ingezet voor de organisatie Make-A-Wish. Hiermee heeft zij bijgedragen aan het vervullen van de liefste wens van meer dan 130 wenskinderen. Ze wordt omschreven als een superlieve, betrokken en behulpzame collega.

Sonja Leemkuil – Brummen

Sonja Leemkuil uit Brummen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit werd haar maandag telefonisch medegedeeld door burgemeester Alex van Hedel. Hij brengt haar deze week de bijbehorende versierselen langs.
Sonja Leemkuil (65) zet zich al jaren in voor mensen die tussen wal en schip raken. Zij geeft mensen in armoede en uitsluiting een platform, waarop ze een stem, een gezicht krijgen en kunnen participeren in de samenleving. Dit doet zij zelfs op internationaal niveau bij het European Anti Poverty Network. Ook heeft zij Stichting Onze DROOM opgezet en vormgegeven, een bijzonder mooi initiatief.

Rien Oosterveen – Brummen

Burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen bracht Rien Oosterveen uit Brummen maandag telefonisch op de hoogte van zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze week komt hij nog langs om het bijbehorende lintje overhandigen.
De heer Oosterveen zet zich al bijna zijn hele leven in voor de Brummense samenleving. Dit doet hij voor de Protestantse gemeente, voor het Harmonie Orkest, voor de Buurtbusvereniging Brummen/Leuvenheim en de Cromhoutstichting. Hij verzet zeer veel werk en wordt hiervoor zeer gewaardeerd.

Cor Rijken – Empe

Cor Rijken uit Empe is maandag gebeld door burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen. Rijken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester komt later de bijbehorende versierselen langsbrengen.
Cornelis Rijken (66) zet zich al jaren in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij geeft deze mensen kansen die ze anders niet gehad zouden hebben. Dit draagt hij ook uit naar bedrijven in de omgeving om deze te stimuleren om deze mensen ook in te zetten. Hiernaast is hij ambassadeur voor Stichting Leergeld en voor Paleis het Loo. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is groot.

Dinie de Vries-Maatman – Eerbeek

Dinie de Vries uit Eerbeek kreeg maandagmorgen een telefoontje van burgemeester Alex van Hedel, waarin hij haar mededeelde dat zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Later deze week komt hij langs om de versierselen te overhandigen.
Dinie De Vries-Maatman (80) heeft zich vele jaren ingezet voor de burgers van de gemeente, van het lopen van collectes tot werkzaamheden voor de voetbalvereniging en tot ondersteuning vanuit sociaal oogpunt. Nog steeds zet ze zich, ondanks haar leeftijd, in voor de bewonerscommissie BAS, het PvdA ombudsteam, de Hallse bewegingsclub voor Ouderen.

Lees ook

Botsing tussen fietsers

DE STEEG – Op de Van Aldenburglaan in De Steeg heeft woensdagavond 4 augustus rond …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.