Home / Opinie / Ik vind: Ontzie het landschap, vul de daken, bespaar!

Ik vind: Ontzie het landschap, vul de daken, bespaar!

De bescherming van het landschap staat op allerlei manieren sterk onder druk. Recentelijk heeft de provincie het beschermingsregime van het Gelders Natuurwerk (GNN) al opgerekt en krijgt waardevolle natuur al minder ruimte. Ruim 500 zienswijzen van particulieren en organisaties hebben laten zien hoe belangrijk natuur en landschap worden gevonden. (Nieuwe Veluwe 1/21, p 32). De provincie aanwijzen als partij die gemeentelijke bezwaren terzijde kan schuiven (Ontwerp beleidskader, p 16) vinden wij onverantwoordelijk.
Terecht wordt in het Ontwerp Beleidskader Energie en Landschap gemeente Rheden aangegeven dat de druk op de natuur door de enorme uitstoot van broeikassen wereldwijd moet worden opgelost.
Grootschalige energieopwekking door zonnepanelen en windmolens, gecombineerd met de regionale aanpak van de RES, veroorzaakt een enorme druk op landschap en natuur en leidt tot een verrommeling van het landschap, zoals ook door het College van Rijksadviseurs (Via Parijs, september 2019, p21) al is aangegeven. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft in een recent rapport (april 2021) aan dat er in feite een strijd om de beschikbare ruimte in Nederland plaatsvindt tussen landbouw, woningen en energieopwekking. De natuur en het landschap dreigen het kind van de rekening te worden, zeker nu deze strijd uitbesteed is aan een 30-tal RES-regio’s.
Als het Klimaatakkoord echt tot doel heeft de druk op de natuur te verkleinen en verdere verschraling van de biodiversiteit tegen te gaan, dan zou juist het waardevolle landschap beschermd moeten worden. Grootschalige opwekking in het buitengebied van Rheden (‘grondgebonden opwekking’) zou daarom slechts een allerlaatste optie moeten zijn in de verduurzaming van onze energiebehoefte. De focus wordt echter in het Klimaatakkoord en de daarvan afgeleide plannen in de RES veel te eenzijdig gelegd op grootschalige energieopwekking en dat ook nog op lokaal niveau. Er zou in de plannen veel meer aandacht moeten worden gegeven aan het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen door industrie en landbouw. Zo zou de intrekking van de plannen voor de nieuwe megastal in de Ellecomse polder al heel veel nieuwe uitstoot voorkomen.
Als uitgangspunt voor het Beleidskader zou daarom moeten gelden dat alle waardevolle natuur uitgesloten moet worden van de schadelijke effecten van ‘grondgebonden opwekking’. Dat zal de aandacht veel duidelijker richten op besparing en kleinschalige opwekking in de bebouwde omgeving. En derhalve meer ruimte bieden voor verdere positieve ontwikkeling van het landschap.
Alle energie die opgewekt wordt op de daken van gebouwen (aandachtspunt 1 van de zonneladder energieopwekking op daken en gevels) hoeft niet opgewekt te worden als ‘grondgebonden opwek’. Wij zien in alle plannen van RES en gemeente nauwelijks initiatieven die de opwekking van energie op daken bevorderen. Dat wordt overgelaten aan het lokale initiatief. Dat geeft onnodige druk op het landschap en natuur.
In het beleidskader wordt “Beperking als kans” gezien. We volgen de plannen van de Gemeente Rheden redelijk nauwkeurig, maar zien (met uitzondering misschien van het tot nu toe weinig succesvolle traject ‘Winst uit je woning’) geen initiatieven die de beperking van het energieverbruik van woningen en andere gebouwen als aandachtspunt hebben.

Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap,
Ellecom

Lees ook

Fietser geschept door auto in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op de kruising van de Badhuislaan met de Harderwijkerweg in Laag-Soeren heeft woensdagavond …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.