Home / Rheden-Regiobode / Velps Geërfdenfonds stimuleert lokale initiatieven

Velps Geërfdenfonds stimuleert lokale initiatieven

VELP – Het eeuwenoude instituut Geërfden van Velp is nog steeds springlevend en staat midden in de samenleving. Om nieuwe initiatieven binnen Velp te stimuleren, is de procedure voor het toekennen van subsidie uit het Geërfdenfonds beter inzichtelijk gemaakt door de introductie van de Beslisboom, die online terug te vinden is.

In de Middeleeuwen was er in Velp sprake van een gezamenlijk gebruik en beheer van de woeste gronden (bos, heide, moeras, grasland) door de boerengemeenschap. Deze gemeenschappen vormden een eigen dorpsbestuur: de buurschap of boerschap. In delen van de huidige provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland ontwikkelden zich hieruit marken. De gebruiksrechten op de gemeenschappelijk grond in een buurschap was gekoppeld aan het eigen bezit: het erf. Daar komt dus het begrip ‘geërfde’ vandaan. En dat betekent nog steeds dat iedereen die onroerend goed in het dorp Velp bezit automatisch Geërfde is.

Gronden

In Velp was geen sprake van een marke, althans: er is nooit een markeboek aangetroffen waaruit dat onomstotelijk bleek. Maar vanaf 1795 zijn er wel notulen in de vorm van zogenoemde boerboeken van de Geërfden, die gewoonlijk éénmaal per jaar bijeen kwamen en in vergadering besloten in welk delen van het bos bomen gekapt zouden worden, waar men zou beginnen met maaien van heide voor in de potstal, van gras voor het vee en welke dijken, wegen, bruggen en sluizen onderhoudswerk nodig hadden.
Veel gemeenschappelijke grond is in de loop van de eeuwen door de Geërfden geruild, verkocht of (aan de gemeente) weggeschonken, maar ook vandaag de dag hebben de Geërfden nog eigen land: weidegronden in Velp aan de Waterstraat en de Berg en Heideweg, in De Steeg aan de IJssel in de Havikerwaard en in Brummen aan de Bronkhorsterweg. De Commissie van Beheer, die bestaat uit negen Geërfden, beheert de bezittingen en de opbrengsten daarvan en zorgt, net als vroeger, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

Bijdragen

Het vermogen van de Geërfden is sinds 1932 ondergebracht in het Geërfdenfonds. Dat fonds heeft tot doel het bevorderen van de algemeen maatschappelijke belangen van de inwoners van het dorp Velp. Door financiële bijdragen uit dit fonds worden jaarlijks diverse initiatieven mogelijk gemaakt: evenementen, boekuitgaven, concerten, restauraties, kunstwerken, educatieve projecten en dergelijke.
Bij de aanvraag van een financiële bijdrage uit het Geërfdenfonds geeft de Beslisboom direct duidelijkheid over de belangrijkste voorwaarden waaraan het moet voldoen, voordat de Commissie van Beheer een definitieve eindbeslissing neemt. Met de introductie van de Beslisboom hoopt de Commissie van Beheer de ontwikkeling van nieuwe initiatieven vanuit en voor de Velpse gemeenschap te stimuleren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meer natuurgerichte of educatieve projecten.

De Beslisboom, plus de bijbehorende uitleg is te vinden op de website van de Geërfden van Velp: geerfdenvanvelp.nl/goede-doelen

Lees ook

Rheder Enk staat stil bij vrijheid

RHEDEN – Op vrijdag 16 april is het 76 jaar geleden dat Rheden werd bevrijd …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.