Home / Doesburg-Regiobode / Ik vind: Verdozing en het belang van Doesburg

Ik vind: Verdozing en het belang van Doesburg

De stichting Samenwerkende Industrie Doesburg (SID) heeft in de Regiobode van 11 februari een pleidooi gehouden voor de ‘verdozing’ van Doesburg, het bouwen van megaloodsen met op drie plaatsen een hoogte van 22 meter.
Zij stelt dat de plannen getoetst en akkoord zijn bevonden door de provincie en de gemeente; waarom staan er dan nog zoveel fouten en interne tegenstrijdigheden in de rapporten? Lees hiervoor de zienswijze van De Gestichten Doesburg op hun website. De plannen zouden ‘in veel opzichten rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied’. Toch opmerkelijk dat er meer dan 50 zienswijzen zijn ingediend door de bevolking, waarbij door niemand die ‘zorg voor de ruimtelijke kwaliteit’ wordt herkend in de plannen.
Het is jammer dat de SID zich beperkt tot algemeenheden. Juist nu de onderbouwing van de plannen al zo zwak is. Neem het aspect van de werkgelegenheid en de optimalisering van het bedrijventerrein. Terecht een belangrijk punt bij de afweging!
Volgens de voorzitter van de SID geeft een sterke gezonde onderneming een impuls aan de werkgelegenheid. Maar dat is juist één van de zwakste punten van de voorliggende uitbreidingsplannen. Er is niet of nauwelijks uitbreiding van werkgelegenheid.
Door de verkoop van het transportbedrijf van Rotra aan de multinational Kuehne & Nagel is het personeelsbestand van Rotra teruggebracht tot ca 125 mensen. Bovendien is het een ICT-bedrijf geworden, met kantoren bij Rotterdam, Antwerpen, Schiphol en Brussel en de Container Terminal Doesburg. Dus enkele tientallen personen per vestiging. Waarbij de opslagwerkzaamheden verregaand gerobotiseerd zullen worden. Bij Ubbink daarentegen werken ca 200/250 mensen op ca 3ha. van het terrein; dat zijn ca. 70 tot 80 mensen per ha. Terwijl op de rest van het terrein 2 tot 3 mensen per ha. werken. Niet bepaald een arbeidsintensieve bezettingsgraad. Bij het bedrijf van Ubbink zien we dat dit qua werkgelegenheid veel gunstiger ligt. Schaarse industriegrond wordt bij Ubbink dus beter benut.
Ook als wij naar het bouwvolume van ‘de verdozing’ kijken, dan is het bouwvolume van Rotra ca. 2,5 maal zo groot als het bouwvolume van de gebouwen van Ubbink. Dus ook op deze wijze: een grote aanslag op de omgeving voor heel weinig werkgelegenheid! De Gestichten dagen de SID dan ook uit met ons over onze zienswijze te spreken.

Het Bestuur van De Gestichten Doesburg.

Lees ook

Meer mogelijkheden voor woningbouw in Bronckhorst

GEM.BRONCKHORST – B en W van Bronckhorst willen de woningbouw in de gemeente een extra …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.