Home / Alle-Regiobode / Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

Eerste bevindingen onderzoek naar Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard

REGIO – De provincie Gelderland en het Rijk nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit om kennis te nemen van de eerste bevindingen van het onderzoek naar de Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard. Iedereen is van harte welkom bij een online bijeenkomst op 11 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 8 maart via www.gelderland.nl/mirt-hfo.

De Havikerwaard, Fraterwaard en Olburgerwaard liggen langs de IJssel in de gemeente Rheden, Bronckhorst en Doesburg. De uiterwaarden hebben een gevarieerd landschap met weiden en akkers, omzoomd door hagen, struweel en oude knotbomen. Wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur, de landgoederen en het agrarisch uiterwaarden landschap. Het is een uniek gebied, dat deels valt in de Havikerpoort, één van de acht ecologische poorten op de rand van de Veluwe. Adviesbureau Antea Group onderzocht de afgelopen maanden, in opdracht van het rijk en provincie Gelderland, welke nieuwe opgaves, initiatieven en kansen er zijn in het gebied ten aanzien van de IJssel, de scheepvaart, het veranderende klimaat en duurzaam gebruik van de ruimte. Onderzocht is wat er tot 2030 aan ontwikkelingen speelt en wat er in samenhang uitgewerkt kan worden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met organisaties die actief zijn in het gebied.

Aanpak

Voor dit zogenoemde MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) vonden verschillende online bijeenkomsten plaats met de verschillende belangenorganisaties in het gebied. Het MIRT-onderzoek is de eerste stap en heeft tot doel om voor een afgebakend gebied opgaven, belangen en belanghebbenden in kaart te brengen. Organisaties die meededen waren de gemeenten Rheden, Doesburg, Bronckhorst en Zevenaar, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Gestichten Doesburg, LTO Noord afdeling Zuid Oost Veluwe, Vitens, K3 Delta, Natuurmonumenten, Ellecoms Belang, Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard, Schuttevaer en provincie Gelderland.
Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden: “We hebben veel opgaven en initiatieven geïnventariseerd, kennis opgehaald en met veel mensen gesproken. We zijn nu benieuwd of het beeld dat we daarmee hebben gekregen volledig is. Ik hoop dat veel mensen op 11 maart deelnemen aan de online bijeenkomst van de provincie.”
Mayke van Haagen, projectleider van provincie Gelderland voeg toe: “Er is veel animo geweest voor de online bijeenkomsten en veel uitgewisseld. Die betrokkenheid is een goed teken. Er ligt nu een eerste inventarisatie waarbij het belangrijk is dat we een volledig beeld hebben van wat er speelt. Daarom vragen we iedereen er nu kennis van te nemen en de bevindingen aan te vullen. Over hoe we het traject verder gaan invullen, nemen we nog geen besluiten. Dat komt in een vervolg.”

Uitdagingen voor het vervolg

Uit het onderzoek is wel gebleken dat voor sommige uitdagingen brede bestuurlijke samenwerking nodig is om effectief tot keuzes en plannen te kunnen komen. Van Haagen: “Het Rijk heeft een belangrijke rol als het gaat om de rivier, maar er zijn ook allerlei wensen en ambities in het gebied. Ik denk dan aan de verdroging en de effecten ervan op de natuur, landbouw en landgoederen. Ook liggen er opgaves voor de Kaderrichtlijn Water en ideeën voor transitie van de landbouw zoals kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw. Het is belangrijk daar met de agrariërs en LTO verder aan te werken.”

Aanmelden voor de online bijeenkomst kan via www.gelderland.nl/mirt-hfo. Aanmelden kan tot 8 maart. Mayke van Haagen en Renier Koenraadt praten deelnemers van de bijeenkomst bij. Tijdens de avond is er ook de gelegenheid om de bevindingen aan te vullen.

Lees ook

Ik vind: MTB-routes

Mede naar aanleiding van het ingezonden stuk van Walter de Wit in de Regiobode van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.