Home / Doesburg-Regiobode / Haalbaarheidsonderzoek naar verwarming door restwarmte Gieterij

Haalbaarheidsonderzoek naar verwarming door restwarmte Gieterij

DOESBURG – Afgelopen dinsdag 9 februari heeft onder het motto ‘In Doesburg ligt de warmte voor het grijpen’ een oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen Eteck, LOC17, Gieterij Doesburg en een delegatie van Doesburgse Energietransitie Kadebewoners (D.E.K.). Doel van het gesprek was te komen tot een gezamenlijke intentieverklaring teneinde te onderzoeken in hoeverre de restwarmte van de nabijgelegen Gieterij Doesburg in de warmtebehoefte van LOC 17 en de woningen in het IJsselkadegebied kan voorzien.

De circa.250 woningen en Stadshotel Doesburg zijn nu aangesloten op het gasgestookte warmtenet van Eteck. De gesprekspartners zijn tijdens dit eerste gesprek unaniem tot de conclusie gekomen dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de mogelijkheden serieus te onderzoeken.
Directeur Joep Haverkamp van Gieterij Doesburg informeerde de aanwezigen over de vervanging van het smelthuis door nieuwbouw. Een voorziening gericht op het gebruik van de restwarmte maakt deel uit van deze plannen. De vergunningen zijn inmiddels verleend en de ovens besteld.
Rob Peters van Nijenhof van LOC17 liet weten dat er voor het verwarmen van deze evenementenhal van 2000 m2 nog veel werk moet worden verricht, waaronder de isolatie van het dak en de muren. Gebruikmaken van de restwarmte van de nabijgelegen gieterij lijkt een goede optie om LOC17 op termijn te verwarmen.
D.E.K., een initiatiefgroep van kadebewoners die de energietransitie voor het kadegebied van Doesburg aan het onderzoeken is, was initiatiefnemer en organisator van dit overleg. De groep werd hierin vertegenwoordigd door kadebewoners Wim Bladergroen, Richard Mulder, Marijke Peelen-Sterk en Bill Reitsma. Hun focus ligt met name op verduurzaming danwel het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een eerste berekening wijst uit dat het op jaarbasis om een uitstootreductie van circa 700 ton CO2 kan gaan. Een forse milieuwinst in de strijd tegen de opwarming van de aarde.
Namens Eteck waren Gertjan de Joode, Tom Horsten en Marcel Gillemans aanwezig. Eteck exploiteert, verspreid over het land, een aantal warmtenetten met totaal zo’n 40.000 aansluitingen. De Joode meldde dat Eteck het Doesburgs initiatief toejuicht. Het gebied heeft veel potentie, gezien de nabijheid van de gieterij (restwarmte) en de IJssel (aquathermie).
Toch zijn er ook zaken die nader onderzoek vragen, waaronder de levering van warmte en warm water in periodes dat de Gieterij stilligt. Eteck verklaarde zich bereid een haalbaarheidsonderzoek te doen. De uitkomsten daarvan zijn medio maart te verwachten. Dan staat ook een tweede Teams-bijeenkomst met alle partners gepland en volgen contacten met het Waterschap en Rijkswaterstaat.

Lees ook

Baader langer sponsor van Sportclub Doesburg

DOESBURG – Baader, voorheen Linco Food Systems, gevestigd aan de Broekhuizenweg in Doesburg, heeft de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.