Home / Rheden-Regiobode / Gemeente gaat door met bestemmingsplan Johanneshof

Gemeente gaat door met bestemmingsplan Johanneshof

DIEREN – De gemeente Rheden vindt het spijtig dat het niet is gelukt een plan te ontwikkelen voor de Johanneshof in Dieren waar iedereen tevreden mee is. Omdat uit onderzoek blijkt dat er in de gemeente behoefte is aan woonzorglocaties voor mensen met lichte dementie, zet de gemeente de procedure voor bestemmingsplanwijziging toch in gang.

Reinbouw Vastgoed wil de Johanneshof, het terrein rondom het voormalige Van Kinsbergen-internaat in Dieren, herontwikkelen. Er moet een zorgcomplex komen waar ruimte is voor zo’n 24 dementerende ouderen met lichte klachten. Dit wordt een combinatie van nieuwbouw en renovatie van het internaat. Ook de oude Opstandingskerk, even verderop aan de Zutphensestraat gelegen, wordt betrokken in de plannen. De kerk wordt gesloopt en ook hier komt een nieuw wooncomplex. Beide locaties worden door dezelfde zorgaanbieder geëxploiteerd.
Buurtbewoners zijn niet blij met de plannen. De buren vrezen beperkt zicht, meer verkeer en grotere parkeerdruk.

De plannen voor herontwikkeling zitten al even in de pijplijn. Enkele jaren geleden is al een start gemaakt met herziening van de bestemmingsplannen voor beide locaties. “Voor beide locaties (Zutphensestraatweg 20 en 40) zijn in 2016 en 2017 door de gemeente intentieovereenkomsten gesloten met de ontwikkelaar”, laat de gemeente Rheden weten. “Daarin is afgesproken dat in principe medewerking wordt verleend aan het verzoek om op beide locaties kleinschalig zorgcomplexen te realiseren.”
Nadat deze ontwerpbestemmingsplannen destijds ter inzage zijn gelegd, is het plan in een impasse gekomen, vanwege onder andere bezwaren van omwonenden en verandering van zorgaanbieder. Omdat er nog steeds behoefte en wens is om de voorgenomen ontwikkeling uit te voeren, en met het oog op de intentieovereenkomst, heeft B&W in juli 2020 besloten om de lopende procedures voor de Zutphensestraatweg 20 en 40 te beëindigen en verder te gaan met een nieuw bestemmingsplan voor beide locaties.
Dit betekent dat er een nieuwe juridische procedure wordt opgestart. De gemeente verwacht niet dat het nieuw op te stellen bestemmingsplan qua bestemming afwijkt van de twee oude plannen. “De locaties zullen de bestemming Maatschappelijk 2 krijgen, waarbij de te realiseren kleinschalige zorgcomplexen bedoeld zijn voor dementerende ouderen. Uit onderzoek is gebleken dat hier behoefte aan is en deze locaties lenen zich hier goed voor.”

De omwonenden zijn van mening dat zij niet voldoende door de gemeente zijn gehoord, iets waar de gemeente anders over denkt. “Over de invulling van het terrein is veelvuldig overleg geweest tussen de ontwikkelaar, omwonenden en de gemeente. De indieners van de zienswijzen op oude de plannen zijn hiervan per brief op de hoogte gesteld door de gemeente. Vervolgens is met een aantal omwonenden op ambtelijk en bestuurlijk niveau gesproken over de voorgenomen ontwikkeling. In de afgelopen jaren is ook al vaker met de omwonenden gesproken, hierbij is ook een mediator ingezet. Ondanks deze overleggen hebben bewoners aan college en raad verzocht om niet met de voorgenomen ontwikkelingen door te gaan. Deze overleggen, waarbij zorgvuldigheid voorop stond, hebben dus helaas niet geleid tot een plan waarmee iedereen tevreden is.”

Op dit moment wordt een nieuw bestemmingsplan voorbreid, waarbij volgens de gemeente alle belangen worden afgewogen. De gemeente verwacht dat het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van dit jaar ter inzage zal worden gelegd. Iedereen heeft dan de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Ook wordt tegen die tijd een informatieavond georganiseerd, de vorm van die avond is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen van dat moment.
De gemeenteraad beoordeelt alle zienswijzen. Hieruit kan blijken dat het plan aangepast moet worden. De gemeenteraad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Na de vaststelling is voor de indieners van de zienswijzen ook nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad van State.

Lees ook

Tuinconcert Flutamuze bij Jansen & de Feijter

VELP – In de tuin van boekhandel Jansen & de Feijter in Velp speelt woensdag …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.